Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 

Janina NożownikPRZEDŚWIT

Przed horyzontem
mgła pieści pas zieleni
otula go welonem
długim jak okiem sięgnąć
podtrzymywanym
głosami zaspanego ptactwa

dopiero co z Pilicy wyszła
taka dziewczyna perlista
ręce wznosi modlitewnie
do śpiącego jeszcze nieba
śle prośby bezgłośne
- pozwól mi objąć ziemię we władanie
zło i brzydotę przykryć
pozwól

Wkracza czas
(dlaczego mówią że niewidzialny?)
wyciąga z niewidu słońce
- mistyfikacja?

Misterium-
dwie czerwone tarcze
gwiazdy - budzące się niebo
mgła z pasem zieleni
sulejowska rzeka
i ja

Wszechmocny czas
schowa księżyc w kieszeń
gwiazdy za pazuchę
słońce po niebie porowadzi
mgłę utopi w rzece
mnie wciąż uwodzi i zawodzi
moja ty jeszcze moja - szepce-
na trwanie dnia