Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum IV kw. 2009 r.

"30 kwietnia 2010 roku przypadnie 700. rocznica narodzin polskiego króla Kazimierza III zwanego Wielkim [...]
Trzydziestego kwietnia 1310 roku, w mieście Kowalu w ziemi kujawskiej żona Władysława Łokietka, książna Jadwiga wydała na świat syna Kazimierza. [...]
Świadomi ogromnego znaczenia dokonań króla Kazimierza dla Polski dzisiejsi mieszkańcy Kowala postanowili upamiętnić rocznicę. Powołali do życia Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza III Wielkiego. Wśród 26 innych miast, którym zaproponowano udział w stowarzyszeniu znalazł się Inowłódz. [...]
Mimo że to teraz tylko gmina, są podstawy do ubiegania się o miano królewskiego miasta. Zdaniem historyków w połowie XIII wieku w rejonie środkowej Pilicy były cztery ośrodki osadnicze posiadające cechy miast przedlokacyjnych. To Rozprza, Sulejów, Wolbórz i właśnie Inowłódz. Data przekształcenia inowłodzkiej osady w średniowieczne miasto lokacyjne nie jest znana. Górną granicę stanowi data śmierci króla, rok 1370, ale stało się to najprawdopodobniej dużo wcześniej. Można przypuszczać, że w 1344 roku, gdy król Kazimierz Wielki nakazał kupcom udającym się z Torunia do Krakowa i na Węgry, by korzystali ze szlaku wiodącego przez Inowłódz. [...]
Inowłódz wymieniany jest wśród 19 miejscowości, w których król ten wybudował zamek i otoczył je murami obronnymi. Sądząc po dokumentach wydanych przez króla w tym czasie dla Radomia i Opoczna, Inowłódz lokowany został na prawie średzkim. Założenie, zlokalizowane na terasie nadzalewowej Pilicy, miało kształt prostokąta, charakterystycznego dla innych miast lokowanych przez Kazimierza Wielkiego. Od wschodu i południa miasto otaczała Pilica, od północy - jej starorzecze a od zachodu fosa prowadząca wodę do fosy zamkowej. [...] Kościołem parafialnym był kościół św. Idziego, dzisiaj perła wśród romańskich zabytków.[...]
Projekt częściowej odbudowy zamku króla Kazimierza w Inowłodzu powstał w łódzkiej Pracowni Architektury "ARX" pod kierunkiem prof. dr Henryka Jaworowskiego i dr Tomasza Jaworowskiego. [...] Projekt zakładał odbudowę wieży obronnej, choć już w nieobronnej formie za to z platformą widokową, miejsce na salę widowiskową, bibliotekę, klub kultury i tym podobne instytucje gminne, które teraz funkcjonują w wynajmowanych pomieszczeniach, przysparzając gminie kosztów.[...]
Obiekt miałby być w przyszłości perełką kultury na europejską skalę. Pierwsze, skromne plany z biegiem czasu rozrosły się do wartości prawie 7 mln złotych, ale za te pieniądze miałby tu powstać niespotykany nawet w Europie gminny ośrodek kultury w zrekonstruowanych, średniowiecznych murach, z muzeum, tarasem widokowym na obronnej wieży. Gmina zdobyła na to przedsięwzięcie pierwsze pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za które powstała dokumentacja. Na pierwsze kroki realizacyjne ministerstwo wyłożyło dalsze 200 tys. zł.
[...]nietypowego zadania podjął się Zakład Usług Budowlanych Janusza Kacperka i Jerzego Lechowskiego z Tomaszowa. [...]
Niestety. Marzenia o wielkiej, historycznej inwestycji, przynajmniej na razie, trzeba odłożyć ad acta. Wniosek na miliony, złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie uzyskał akceptacji. Gmina Inowłódz została w ubiegłym roku z połową zamkowej wieży i dwustoma tysiącami złotych, które wyłuskała na kontynuację odbudowy z własnej kieszeni, jako swój wkład do ogólnej puli. Liczyła na dotację, ale nie dostała. W 2009 roku tomaszowska firma kontynuowała prace przy odbudowie wieży. Do ośmiometrowej wysokości. Na tym poziomie będzie zadaszony taras widokowy. Ale żeby udostępnić go przyszłym turystom, trzeba ok. 130 tys. złotych. [...]
Z poziomu, który osiągnęli do tej pory budowniczowie widać już, jak piękna jest panorama tej części doliny Pilicy. To jest coś, co z pewnością można będzie zaproponować turystom jako niewątpliwą atrakcję."

Marek Miziak "Królewski rok Inowłodza", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 51-52 z 25 grudnia 2009 r.

*

">Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy< to projekt MEN współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego realizacji przystąpiła Szkoła Podstawowa im. OP AK >Błysk< w ZSS w Paradyżu zgłoszona przez dyrektora Mirosława Kuletę.
Uczniowie ze szkoły w Paradyżu w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowały autorski pomysł wychowawczyni Bogumiły Ewy Polinceusz zatytułowany >Tu jest mój dom<, a dotyczył on poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego i regionu. W związku z powyższym uczniowie odwiedzili Muzeum Regionalne w Opocznie, uczestniczyli w wyprawach po najbliższej okolicy celem odnalezienia najciekawszych miejsc swojej miejscowości. W ten sposób poznały historię i zdobyły wiedzę nt. kultury swojej małej ojczyzny. Tworzyli również przewodnik po swojej miejscowości, a nawet mapę. Ponadto poznali tradycje i zwyczaje regionu opoczyńskiego.
Kulminacyjnym punktem zakończenia pierwszego etapu projektu był pokaz efektów i osiągnięć uczniów społeczności lokalnej. W SP Paradyż było to przedstawienie pt. >Wigilia w chacie opoczyńskiej< oraz pokaz prac plastycznych i tańca."

"Droga do wiedzy", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 50 z 18 grudnia 2009 r.

*

"MDK, funkcjonujący dziś pod oficjalną i enigmatyczną nazwą Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego, to w rzeczywistości działalność domu kultury przy ul. Mościckiego, przejęta od nowego roku hala sportowa przy ul. Farbiarskiej wraz z administrowaniem całym terenem byłej budowlanki oraz przystań nadpilicka, na której funkcjonuje schronisko młodzieżowe. W przyszłym roku >na urodzie< zyskać ma nowy budynek schroniska, gdyż planowane jest odnowienie jego elewacji. [...]
Dyrekcja MDK podpisała też umowę z tomaszowską firmą An-PIK, która zamierza na powierzchni 1100 mkw. stworzyć nad Pilicą park linowy. Zamontowane zostaną kładki, liny, trapezy, powstaną trasy o różnym stopniu trudności przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W planach jest tzw. zjazd tyrolski, czyli lina o długości ok. 150 m, na której śmiałkowie będą mogli przemieszczać się nad lustrem rzeki na jej drugi brzeg."

(ał) "Park linowy nad Pilicą", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 50 z 18 grudnia 2009 r.

*

"Samorządowcy z terenu województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozmawiali z przedstawicielami kolei o możliwości uruchomienia szynobusów na trasie Tomaszów - Opoczno - Końskie - Skarżysko-Kamienna. Ofertę takiej działalności przedstawiła firma Arriva. Spotkanie zorganizowały władze samorządowe gminy Opoczno. [...]
Zainteresowanie taką inicjatywą, poza władzami Opoczna [...] wyrazili samorządowcy ze Skarżyska-Kamiennej, Bliżyna, Końskich, Drzewicy, Białaczowa, Sławna i Tomaszowa oraz przedstawiciele województw świętokrzyskiego i łódzkiego, które mają wspólnie ogłosić przetarg na wykonywanie połączeń. [...]
W trakcie spotkania okazało się, że startu w ewentualnym przetargu nie wykluczają również Przewozy Regionalne, które do sierpnia wykonywały połączenia na tej trasie. [...]
Spotkanie z przedstawicielami kolei było również okazją do omówienia dwóch innych istotnych kwestii, mianowicie możliwości przejęcia od PKP dworca w Opocznie oraz planów budowy przystanku przy Centralnej Magistrali Kolejowej w Idzikowicach. [...] Dworzec kolejowy, w związku z zawieszeniem ruchu pasażerskiego i znikomym zapotrzebowaniem na poczekalnię i kasy, generuje straty, dlatego PKP chętnie przekazałoby go, razem z działka, miastu. [...]
Optymistycznie przestawia się również kwestia budowy przystanku na CMK, o który władze Opoczna zabiegają od 10 lat. Miasto miało już gotowy projekt techniczny oraz pozwolenie na jego budowę na stacji Opoczno Południe. Okazało się jednak, że ten odcinek trasy nie zostanie uwzględniony w planowanej modernizacji CMK. Dlatego zmieniono lokalizację inwestycji - przystanek ma powstać w Idzikowicach."

"Szynobusy zastąpią pociagi?, "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 49 z 11 grudnia 2009 r.

*

"W sierpniu br. uprawomocniła się decyzja o warunkach zabudowy, jaką wydał Urząd Miasta na budowę elektrowni wodnej nad Pilicą. Prywatny inwestor, firma z Warszawy, będzie musiał jednak poczekać z rozpoczęciem budowy, o ile w ogóle do niej dojdzie. [...]
[...] Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał pozytywną opinię w sprawie budowy elektrowni. Podobna była opinia Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w mieście. Anna Fultz, architekt miejski, uważa, że uzgodnienia poczynione z zainteresowanymi sprawiają, że nie było przesłanek ku temu, by miasto mogło nie wydać pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. [...]
Sprawa nie dla wszystkich jest jednak oczywista. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w starostwie wydaje pozwolenia wodno-prawne na montaż urządzeń energetycznych. Inwestor wystąpił do starostwa o wydanie takiego pozwolenia. Jego otrzymanie to kolejny krok do uzyskania pozwolenia na budowę. [...]
Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, by wydać ocenę oddziaływania na środowisko, zażądała od inwestora raportu w sprawie oddziaływania elektrowni na środowisko. [...]
Sprawa wzbudziła poruszenie wśród ekologów i lokalnych miłośników przyrody. Jakiekolwiek prace inwestycyjne przy granicy rezerwatu, któremu kilka lat temu groziło całkowite unicestwienie, mogą narazić to miejsce na ponowną utratę równowagi ekologicznej. [...]
[...] rok temu Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji UM przy współpracy z innymi merytorycznymi wydziałami złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. >Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w rezerwacie Niebieskie Źródła<. [...] Celem projektu jest, cyt.: >utrzymanie stanu obszaru chronionego wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów." [...]
Z jednej więc strony mamy ograniczać >presję turystów<, z drugiej nie widzimy nic złego w elektrowni wodnej i konsekwencjach, jakie budowa tego obiektu może przynieść."

Agnieszka Łuczak "Elektrownia na Źródłach", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 48 z 4 grudnia 2009 r.

*

"Z okazji 580. rocznicy nadania Drzewicy praw miejskich Urząd Gminy i Miasta sfinansował wydanie monografii miejscowości. Książka pt. >Drzewica. Szkice z dziejów miasta< została opracowana przy zaangażowaniu lokalnych organizacji i osób prywatnych. [...]
Książka składa się z czternastu rozdziałów. [...]
Uroczysta promocja książki odbędzie się w piątek, 11 grudnia w sali konferencyjnej UGiM. Początek o godz. 12:00."

"Drzewica ma monografię", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 48 z 4 grudnia 2009 r.

*

"Gmina Drzewica zajęła drugie miejsce w wojewódzkim konkursie Eko-Lider 2009. Tym samym poprawiła swój wynik sprzed dwóch lat. [...]
Pierwszy etap konkursu polegał na wypełnieniu i odesłaniu ankiet dotyczących stanu bieżącego oraz osiągnięć samorządu w okresie ostatnich trzech lat. Jury oceniało m.in. zrealizowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarkę odpadami, ochronę powietrza i oszczędność energii, edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz integrację ekologiczną środowisk lokalnych.
Dwadzieścia gmin i miast z największą ilością punktów za ankiety, w tym Drzewica, otrzymało nominacje do drugiego etapu konkursu. W jego ramach odbyły się prezentacje telewizyjne na antenie TVP Łódź oraz ekoturniej szkół gimnazjalnych. Program o Drzewicy został wyemitowany pod koniec września, natomiast Gimnazjum im. Jana Pawła II - o czym już pisaliśmy - zajęło piąte miejsce w województwie. O ostatecznych wynikach decydowała łączna suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. [...]
Drzewica zajęła drugie miejsce w Łódzkiem, dzięki czemu poprawiła wynik z 2007 roku. W pierwszej edycji Eko-Lidera była trzecia."

pe "Ekosukces po raz drugi", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 47 z 27 listopada 2009 r.

*

"Mijający już powoli rok okazał się dla opoczyńskich kasztanowców lepszy niż poprzednie lata. [...] Na pniach większości kasztanowców pojawiły się specjalne lepowe opaski z pułapkami - co dość skutecznie powstrzymało szkodniczą działalność szrotówka kasztanowcowiaczka. [...]
Jednak, jak się nam udało zaobserwować, nie wszystkim drzewom udało się przyjść z pomocą na czas. Kilka z nich (m.in. przy ul. Inowłodzkiej) już umiera i raczej nie należy się spodziewać, że wiosną odżyją.
[...] zachęcamy młodzież szkolną, by włączyła się do akcji ratowania kasztanowców. [...]
Wszyscy chętni (nie tylko szkolna młodzież) mogą liczyć na pomoc wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego."

"Ratujmy kasztanowce!", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 44 z 6 listopada 2009 r.

*

"W czwartek, 22 października, w sali kawiarnianej MDK, odbył się wieczór poetycki pod hasłem >Dojrzewanie z poezją<. Było to spotkanie z twórcami Opoczyńskiego Klubu Literackiego >Nad Wąglanką<, którzy w ciekawy sposób zaprezentowali publiczności swą twórczość. Współorganizatorami wieczorku były: PiMBP oraz MDK, a uczestniczył w nim prezes koła poetyckiego >Poezja Nie-Odkryta Szuflada< z Radomia - Czesław Banaszczyk."

"Wieczór z poezją", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 43 z 30 października 2009 r.

*

"Lokalna Grupa Działania >Nad Drzewiczką< jako pierwsza w województwie łódzkim podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności oraz aktywizację.
- To dla nas swego rodzaju zielone światło - mówi prezes LGD Andrzej Krzyżanowski. - Wreszcie możemy ogłosić zapowiadany konkurs w ramach działania >Odnowa i rozwój wsi< Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z powodu opóźnień legislacyjnych, a co za tym idzie braku wzorów wniosków na poszczególne działania, żadna z LGD nie mogła ogłaszać naboru. Po tym, jak dokumenty zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, możemy wreszcie przejść do konkretnych działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy.
Cała procedura [...] trwać będzie od 1 października do około 6 grudnia. [...]
W tym roku jedynym działaniem, z którego można uzyskać wsparcie w ramach programu Leader, jest >Odnowa i rozwój wsi<. Jednak już na 2010 rok zaplanowano konkursy na małe projekty (90 tys. zł do podziału), tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (75 tys. zł) oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (75 tys. zł)."

"Pierwsza w województwie", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 39 z 2 października 2009 r.