Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum IV kw. 2002 r.

"Fragment Rozporządzenia nr 39 wojewody mazowieckiego z 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa mazowieckiego, dotyczący ziemi białobrzeskiej: [...]
§ 1.1. Obszary zlokalizowane są:
[...]
2) Obszar Chronionego Krajobrazu >Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki< o powierzchni 63422 ha na terenie powiatu grójeckiego w gminach: Warka, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą; powiatu kozienickiego w gminach: Magnuszew, Grabów n. Pilicą; powiatu białobrzeskiego w gminach: Białobrzegi, Wyśmierzyce, Stromiec, Stara Błotnica, Radzanów, Promna; powiatu przysuskiego w gminach Klwów, Odrzywół, Rusinów.
2. >Dolina Pilicy i Drzewiczki< obejmuje obszar związany z dolinami rzek, o dużej atrakcyjności turystyczno-krajobrazowej i bardzo bogatych i zróżnicowanych zasobach przyrodniczych. Północna strona Pilicy położona jest na wysokim tarasie rzecznym opadającym stroma skarpą w kierunku rzeki, pozostała część obszaru obejmuje tereny silnie zalesione i zadrzewione."

opr. A. Bartha "Chrońmy krajobraz", "Gazeta Białobrzeska" nr 154/grudzień 2002 r.

*

"7 października 2002 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Paliwa Wtórnego z Biomasy Elektrociepłowni Tychy SA w Kossowie gm. Radków. [...]
Inwestycja ta jest bezpieczna dla środowiska oraz stwarza szansę na rozwój lokalny. Zakład produkuje paliwo w postaci brykietów, które będą spalane w Elektrociepłowni Tychy, ten >zielony węgiel< będzie stanowić jedną piątą paliwa do wielkich pieców, a także ekologiczne brykiety będzie można, zamiast węgla palić w małych kotłowniach osiedlowych i szkolnych. Wymiernym efektem na naszym terenie jest już działająca w budynku administracyjnym kotłownia o mocy 220 kilowatów spalająca produkt z nowo wybudowanego zakładu. [...]
Wydajnym i ekologicznym źródłem energii jest biomasa, czyli odpady leśne - gałęzie, wierzchołki drzew, kora, słoma, odpady z przeróbki drewna, a także surowiec uzyskiwany z rolniczych upraw energetycznych, takich jak wierzba energetyczna i malwa pensylwańska."

Stanisław Herej, wójt gminy Radków, "Otwarcie zakładu w Kossowie", "Głos Włoszczowy" nr 11-12/listopad-grudzień 2002 r.

*

"Jeśli stu mieszkańców do pojemnika np. z makulaturą wrzuca stare gazety itp., a piętnastu uważa, ze jest to dodatkowy pojemnik na wszelkie możliwe odpadki, lepkie mazie, ogryzki i obierki, to cały trud zbierania makulatury idzie na marne - zamiast makulatury są to najzwyklejsze śmieci. Najlepiej przy tym wypada zbiórka PET-ów, bo są w przejrzystych, ażurowych pojemnikach. [...]
Zakłady Gospodarki Komunalnej w swoim planie działania założyły, że kontenery do selektywnej zbiórki odpadów znajdą się przede wszystkim przy wszystkich szkołach. [...] Może więc dopiero nasze dzieci albo nawet ich dzieci, zrozumieją, że środowisko naturalne jest nie tylko naszym wspólnym dobrem, ale od zachowania jego czystości będzie zależało zdrowie i życie ich najbliższych. [...]
Sami nadal trwajmy w dobrych nawykach i patrzmy na ręce naszych mniej rozgarniętych sąsiadów."

"Interwencje"

"Już po raz jedenasty drzewicki Klub Ekoalert zorganizował gminne spotkania ekologiczne. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem >Przyroda mojej okolicy<.
Turniej rozegrano w czwartek, 21 listopada... [...] W zawodach uczestniczyły reprezentacje wszystkich placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy. [...]
... konkursowicze brali udział w kilku konkurencjach wymagających wszechstronnego przygotowania. Odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania dotyczące roślin i zwierząt występujących w swojej okolicy (razem 72 gatunki), śpiewali piosenki o tematyce przyrodniczej, nie mogło zabraknąć również tradycyjnego konkursu plastycznego. [...]
... reprezentacja SP z Domaszna okazała się najlepszą ekipa w turnieju. Chlubę swojej szkole przynieśli: Karolina Kaczmarczyk, Barbara Woźniak, Sylwia Woźniak, Katarzyna Ruta, Damian Tomczyk i Marcin Iwanicki. [...]
Razem ze zwycięzcami z Domaszna na wycieczkę udadzą się jeszcze ekipy ze szkół, które zajęły miejsca od drugiego do czwartego, czyli w kolejności: SP Brzustowiec, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy i SP Idzikowice. [...] Jak zaznacza Wanda Staniszewska, nauczycielka przyrody ze Szkoły Podstawowej w Brzustowcu i jednocześnie główna organizatorka imprezy, zorganizowanie wycieczek będzie możliwe tylko dzięki środkom otrzymanym od sponsorów."

wald "Z ekologią za pan brat", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 48 z 29 listopada 2002 r.

*

"Stali bywalcy Skansenu Rzeki Pilicy, których wciąż przybywa, zgodnie podkreślają, że w tym roku zmienił się on nie do poznania. Przyszedł również czas na oprawienie znacznej części skansenowego gospodarstwa odpowiednią szatą roślinną. Było to możliwe dzięki dotacji w wysokości 10 tys. zł przyznanej niedawno przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Tomaszowa gospodarzowi skansenu - Stowarzyszeniu Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Zawarta między nim i Zarządem Miasta umowa objęła urządzenie zieleni w otoczeniu zabytkowego młyna w skansenie. Projekt, opracowany przez specjalistów od ochrony środowiska oraz architektury z UM uwzględnił nie tylko walory estetyczne, ale także pełną zgodność skansenowej zieleni z naturalną szatą roślinną pradoliny Pilicy. Praktyczną realizacją tej wizji zajął się przed dwoma tygodniami należący do Jerzego Zysiaka Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni.
To zadanie, jak podkreśla pan Jerzy, stało się dla niego swoistym wyzwaniem. Polega ono bowiem na modelowaniu szaty roślinnej na zupełnie pustym, piaszczystym terenie dawnego dna Pilicy. [...]
W pełni rezultaty tych prac można będzie ocenić na wiosnę, kiedy zazielenią się posadzone drzewka i krzewy, a na wysianym humusie wzejdzie trawa."

A. Kobalczyk "Skansen w zieleni"

"Rozpoczynając realizację obietnic przedwyborczych, prezydent miasta odwiedził w poniedziałek, 25 listopada miejsko-gminne składowisko odpadów stałych w Lubochni-Górkach. [...]
Zarządca wysypiska poinformował prezydenta, że od 1 marca do dnia dzisiejszego na składowisko trafiło ponad 70 tysięcy ton odpadów. Wypełniły one już 1/3 głębokiego dołu, przygotowanego do przyjęcia około 240 tysięcy ton śmieci. Liczby świadczą o nasilającym się z miesiąca na miesiąc zasypywaniu składowiska. Jeśli w pierwszych czterech miesiącach funkcjonowania (1.03.-30.06. br.) na wysypisko trafiło 8300 ton odpadów, to w samym październiku przyjęto ich ponad 18,5 tysiąca! Podobne ilości śmieci spływały we wszystkich miesiącach III kwartału br. W statystyce Zakładu Zagospodarowania Odpadów, śmieci miejsko-gminne stanowią zaledwie 15% ogólnej ilości przyjętych nieczystości stałych."

J. Michalik "Śmieci a prezydent Kukliński"

"W najbliższych dniach ma się rozpocząć w gminie Inowłódz akcja mająca na celu wyeliminowanie >dzikiego< pozbywania się odpadów komunalnych.
Inicjatywa wyszła ze Spalskiego Parku Krajobrazowego, ale przyłączył się do niej natychmiast Urząd Gminy Inowłódz, a także inowłodzka policja. Choć problem pozbywania się śmieci na dzikich, leśnych wysypiskach, nigdy nieopróżnianych szamb, wylewania ścieków wprost na piaszczysty, łatwo przepuszczalny grunt jest nie od dziś, to teraz zapadła decyzja wspólnego wzięcia się z nim za bary. [...]
... na podobną akcję park będzie namawiał w następnej kolejności także władze gmin Rzeczyca i Poświętne w powiecie opoczyńskim."

M-ak "Na tropie szamba"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 48 z 29 listopada 2002 r.

*

"... w Muzeum odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej >Moje obserwacje przyrody<... [...] Na konkurs zgłoszono 161... [...] ... prac. [...] W gronie zwycięzców znaleźli się: Anita Majewska, Agata Piwowarska (uczennice Zespołu Szkół nr 4), Aleksandra Sielewicz (SP nr 12), Adam Goździk i Patryk Kwaśniczko (ZS nr 4)."

ms "Dziecięce obserwacje przyrody",

"Tomaszowski Zespół Pieśni i Tańca >Piliczanie<... [...] ... organizuje 22 listopada o godzinie 18:00 w kinie >Włókniarz< koncert charytatywny, zatytułowany >Piliczanie z przyjaciółmi dla miasta<. [...]
Bilety wstępu za... [...] ... 8 złotych są już do nabycia w MOK-u przy ulicy Browarnej oraz u Anny Malinowskiej w firmie Zeter (dawny Wistom) przy ul. Spalskiej, tel. 724-45-82.
Część dochodów z występu zostanie przeznaczona na szczytny cel, być może zasili TPD albo zostanie skierowana na pomoc świąteczną dla dzieci niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę pozyskaną ze sprzedaży biletów organizatorzy koncertu wykorzystają na renowację i odnowienie ludowych strojów, w których występują przed publicznością."

Jot-em "Listopadowy koncert Piliczan"

"British Petroleum wciąż lekceważy ekologię środowiska w Tomaszowie. Mimo zapewnień, otrzymanych z krakowskiej dyrekcji w kwietniu br. o przebudowie systemu odprowadzania i filtracji, woda opadowa ze stacji benzynowej, przy ulicy Warszawskiej zanieczyszczona resztkami paliwa i smarów gubionych przez tankujące pojazdy, ciągle zatruwa łączkę przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Cmentarnej! [...]
Przez parę lat funkcjonowania stacji, tysiące litrów wody deszczowej i topniejącego śniego spłynęło na łączkę, niosąc tłuste, błyszczące oczka spłukanego paliwa i oleju. Jeśli Kraków unika prostych odpowiedzi, domagamy się od miejscowych inspektorów nadzoru budowlanego, aby wyjaśnili, dlaczego projektant obiektu pomijając kanalizację skierował wody opadowe na pobliską łączkę?
Domagamy się od urzędników inspektoratu ochrony środowiska odpowiedzi, dlaczego koncern BP tak długo zwleka z wykonaniem waszych zaleceń? Okoliczni mieszkańcy żądają od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska publicznego ujawnienia stopnia skażenia ziemi poniżej stacji BP, poczynionych zamierzeń ograniczających oraz wysokości nałożonej kary.
Z uzyskanych informacji wynika, że inspektorzy WIOŚ miesiąc temu skontrolowali stację BP. Nie widząc prac modernizacyjnych, podjęli decyzję o wszczęciu postępowaniu wstrzymującego eksploatację stacji. Termin ostatecznej decyzji wymiany bądź przebudowy instalacji deszczowej, wyznaczono na ostatniego grudnia br. Jeśli do tego czasu koncern nie poprawi instalacji odprowadzającej wodę, inspektorat ochrony środowiska zapowiada zamknięcie stacji.
Ciśnie się pytanie, dlaczego w Polsce takie szczęście spotyka jedynie obcokrajowców. Dwukrotnie nie dotrzymali terminu modernizacji i nie spotkała ich żadna kara. Podobny problem naszego obywatela już dawno wieńczyłby prawomocny wyrok sądowy. Czyżby kontrolerzy WIOŚ-u obawiali się dużego koncernu, a polskie prawo inaczej traktowało inwestorów zachodnich?"

Józef Michalik "Stacja BP leksceważy WIOŚ"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy"
nr 45 z 8 listopada 2002 r.

*

"... 2 października 2002 r. klasa IVe Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach wybrała się na dwudniowy rajd rowerowy do Białej Góry. [...] Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego obszarów i miejscowości Zapilicza. [...]
Pierwszym etapem była trasa Białobrzegi-Stromiec. Obszar Puszczy Stromieckiej charakteryzuje się przewagą terenów o naturalnych formach użytkowania przestrzeni, przy stosunkowo niskim poziomie urbanizacji i wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. [...]
Dalsza droga prowadziła droga Stromiec-Boże (16 km), gdzie był drugi przystanek w pobliskim sklepie, następnie ze wsi Boże wjechaliśmy do gminy Grabów nad Pilicą. W owej gminie wycieczka zwiedziła starą Szkołę Podstawową im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie (19 km). [...]
Po obejrzeniu wszystkich ciekawostek w Augustowie rajd ruszył do Warki. [...] Tego dnia była to ostatnia zwiedzona miejscowość przed noclegiem w Białej Górze. Droga do wypoczynku była bardzo męcząca - biegła ona obszarem zwydmionym, a więc przez piachy. Jednak dotarcie na miejsce odpędziło wszelkie niezadowolenie i zmęczenie. Ośrodek w Białej Górze (46 km) [...] zachwycił swoim urokiem. Położony w środku lasu, nad rzeką Pilicą sprawiał wrażenie magicznego. [...] Następnego dnia o godzinie 9 wszyscy uczestnicy spotkali się na śniadaniu w stołówce. [...] Po posiłku zorganizowany został dla uczniów konkurs. [...] Zwycięska grupa otrzymała nagrody... [...]
Po konkursie grupa wyruszyła w drogę powrotną. 2 kilometry za ośrodkiem był przystanek w lesie. Był to las Palczewski z pięknymi, wysokimi, 90-letnimi drzewami. Zwierzyną zamieszkującą te tereny są: bobry, sarny, dziki... [...]
Dalsza droga prowadziła cały czas przez lasy. Od Palczewskiego do łąki w pobliżu rezerwatu Majdan - gdzie był przystanek, na obejrzenie lasu łęgowego (skład gatunkowy drzewostanu to: wierzba, olcha czarna, domieszka topoli i brzozy), jest to teren mokry-torfowy, Niestety nie było nam dane zobaczyć bociana czarnego, gdyż opuścił już swoje gniazdo. Następnie wycieczka udała się przez las Michałowki do Starej Wsi (54 km), Niedabyla (56 km). W Stromcu grupa znowu zatrzymała się na chwilę i ruszyła do Białobrzegów."

Magdalena Wieczorek, Anna Zwierzchowska "Rowerem po Puszczy Stromeckiej", "Gazeta Białobrzeska" nr 153/listopad 2002 r.

*

"W byłym Wistomie nie ma dziś ponoć żadnych zmagazynowanych szkodliwych substancji. Nie ma już dwusiarczku węgla, nie ma amoniaku, ługu też nie ma. I tylko do Piasecznicy i dalej, do Czarnej i Pilicy płynie z terenu niegdysiejszych zakładów włókien chemicznych coś, co ekologom jeży włos na głowie.
Kiedyś, gdy Wistom pracował i do niego należała oczyszczalnia ścieków, nikt nie mierzył tego, co z zakładu wypływało. Wszystko i tak było w jednym >kotle<. Ścieki przemysłowe, tzw. bytowe i wody infiltracyjne płynęły jednak do oczyszczalni, która stanowiła pewną barierę miedzy zakładem i środowiskiem. Gdy Wistom upadł, oczyszczalnia została wyłączona z całej masy upadłościowej i przypadła w udziale miastu. Wówczas zaczęto już mierzyć i liczyć to, co do oczyszczalni wpływa. Także z terenu Wistomu. Do końca 2000 roku wszystko, co wyciekało z terenu byłego już zakładu nadal płynęło rurociągami do oczyszczalni. Produkcji już wprawdzie nie było, kwaśna i alkaiczna kanalizacja przemysłowa nie funkcjonowała, ale przecież pozostała na miejscu. Były natomiast ścieki bytowe i poprodukcyjne pochodzące z różnych firm i spółek, które znalazły swoje miejsce w powistomowskich halach i budynkach. Jak twierdzi Zdzisław Raczyński, dyrektor firmy >Zeter<, zarządca terenem w imieniu zarządcy sadowego, jest przeciętnie ponad dwudziestu takich podnajemców. [...] Za metr sześcienny wód infiltracyjnych spływających kolektorem >dostawca< musiał płacić 15 gorszy, za ścieki bytowe najpierw 1,10 zł, później 1,30 zł za metr. 15 groszy to niby niewiele, ale jeśli przemnożyć to przez tysiące metrów i poszczególne miesiące w roku, powstaje pokaźna suma. A przecież to tylko wody opadowe, które teoretycznie nie muszą trafiać do oczyszczalni. Nawet nie powinny, bo niepotrzebnie obciążają urządzenia. Zwykle wody takie kanalizacją deszczowo-burzową trafiają do najbliższej rzeki po kłopocie. [...]
Do takiego wniosku doszedł poprzedni zarządca wistomowskiego terenu >Welantech< i - jak twierdzi Zdzisław Raczyński - kawałkiem rury połączył kanalizację z Piasecznicą. Wszystkie wody podskórne, deszczowe, drenażowe i jak by je jeszcze nie nazwać, popłynęły swobodnie do Pilicy. [...]
W ściekach, które popłynęły do Piasecznicy i do Pilicy stwierdzono... [...] ... bardzo wysokie stężenia chlorków, żelaza i cynku. [...] >Rozwiązaniem eliminującym negatywne oddziaływanie na rzekę ścieków z byłej kanalizacji technologicznej byłoby przywrócenie stanu poprzedniego, tj. włączenie wszystkich odpływów tej kanalizacji do oczyszczalni ścieków< - skonstatowali piotrkowscy inspektorzy. [...]
Do oczyszczalni z terenu Wistom kolektorem nie płynie obecnie nic. Ścieki bytowe, które płynęły nim do końca 2000 roku, teraz wywożone są beczkowozami. Ale na tym terenie nie ma szamb, gdzie można by je gromadzić. [...] Więc szambo stanowi kanalizacja."

M-ak "Pzeciekająca bomba", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 44 z 31 października 2002 r.

*

"Spalski Park Krajobrazowy oraz Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze serdecznie zapraszają na ornitologiczną wyprawę w okolice Brudzewic (gm. Poświętne) na tzw. błota brudzewickie. [...] Można spotkać tu myszołowy, błotniaki, pustułki, jastrzębie i krogulce. [...] Wyniki obserwacji będą pomocne w opracowaniu strategii ochrony ptaków drapieżnych na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Obserwacje prowadzone będą 3 listopada (niedziela), miejsce spotkania - przy drodze z Brudzewic w kierunku północnym na skraju łąk, godzina 9:00."

Jacek Tabor " Obserwujemy ptaki drapieżne"

"20 października tuż obok mostu nad Pilicą w Spale wędkarze z Koła Miejskiego nr 30 w Tomaszowie rozegrali Jubileuszowe X otwarte zawody o Błękitną Wstęgę Pilicy. [...] Zdobywca pierwszego miejsca i błękitnej szarfy Kazimierz Saliński złowił zaledwie siedem ryb, osiągając wynik 740 pkt."

J. Michalik "Spinningowcy na Pilicy"

"Prawie do końca listopada miłośnicy sztuki z Piotrkowa i okolic mogą podziwiać >inowłodzkie klimaty< w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury przy al. 3 Maja 12 w Piotrkowie. Trafiła tam poplenerowa wystawa >Inowłódz 2002<. [...]
W tym roku było 27 uczestników z niemal wszystkich powiatów województwa . Powstało 137 prac w różnej technice, lecz o wspólnej tematyce, którą stanowią głównie pejzaże okolic Inowłodza, Spalskiego Parku Krajobrazowego, połączone proekologicznym przesłaniem."

M-ak "Inowłódz w galerii"

"3208 kilogramów opakowań szklanych, 6141 puszek po napojach i 6445 sztuk butelek plastikowych to materialny efekt tegorocznej, szóstej już edycji gminnych konkursów ekologicznych w Rzeczycy. [...]
Akcję koordynował jak zwykle Gminny Ośrodek Kultury, wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Ostatnio odbyło się w GOK podsumowanie wszystkich akcji i konkursów. Było wśród nich m.in. dyktando ekologiczne, w którym wzięło udział 50 uczniów ze szkół podstawowych i 30 uczniów gimnazjum, plener plastyczny zorganizowany w malowniczej dolinie Pilicy w okolicach Grotowic, zbiórka surowców wtórnych, quiz ekologiczny, akcja zadrzewiania terenów wokół placówek oświatowych."

Mak "Podsumowano rok ekologiczny", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 43 z 25 października 2002 r.

*

"Pod koniec października ma zostać oddana zagroda pokazowa w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach. [...]
Początkowo planowano oddanie tarasu widokowego w sezonie letnim. [...] Z pomocą przyszedł powiat, a nadleśnictwo Smardzewice zajęło się stworzeniem ścieżki dydaktycznej i miejsc piknikowych w drodze do ośrodka. [...]
- W zagrodzie znalazły się trzy żubry - mówi Tadeusz Natkański, który od 30 lat zarządza ośrodkiem.
Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach jest najstarszą hodowlą w Polsce. Utworzony został w 1934 roku z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego."

prop "Na piknik z żubrem"

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego... [...] ... zaprasza na jesienny rajd pn. >Pieczony ziemniak< 26 października (sobota). [...] Zapisy w siedzibie oddziału PTTK, pl. Kościuszki 2/7 do 22 bm."

JaPa "Pieczone kartofle z PTTK"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 42 z 18 października 2002 r.

*

"... mieszkańcy bloku przy ul. Piotrkowskiej... [...] ... mają w swoim bloku jedną z 15 żyjących na terenie powiatu opoczyńskiego par sowy pójdźki. Zaledwie pięć (może sześć) par tego niewielkiego ptaka z rodziny puszczykowatych mieszka w naszym mieście. [...]
Wydawane przez nią głosy są bardzo charakterystyczne - od radosnych pohukiwań, po przejmujące i przeszywające do szpiku kości przeraźliwe zawołanie brzmiące jak >kuiwit<. Mimo że czasami takie hałasy nie pozwalają spać spokojnie, to jednak mieszkańcy bloku powinni pamiętać, że pójdźka jest chroniona jako gatunek zagrożony."

"Pokochać i poczekać!, "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 41 z 11 października 2002 r.

"Wieś Rudka leży we wschodniej części gminy Kluczewsko. [...] Sporego powabu dodaje jej urokliwa Biała Struga i stary młyn Romana Baryły nad nią leżący. [...]
... moim ulubionym miejscem [...] był ciąg uroczyskowy prowadzący od gajówki Kuźnica poprzez Biały Staw i wzdłuż Białej Strugi aż do jej ujścia do Czarnej Włoszczowskiej w Komornikach..."

Jan Stawowczyk "Rudka"

"Od ponad roku istnieje Stowarzyszenie Agroturystyczne >Wypoczynek<, w którego skład wchodzi 12 gospodarstw. We włoszczowskim powiecie na agroturystyczny biznes zdecydowali się: Agata Ciszek-Dynus (Pilczyca), W.M. Czajowie (Stanowiska), A.W. Deptowie (Dobromierz), W.W, Fieckowie (Komorniki), R.I. Kłudziakowie (Łapczyna Wola), Z.J. Krupowie (Dobromierz), D.L. Moroniowie (Praczka), A.J. Strychalscy (Rączki), Agnieszka Szymczyk (Kluczewsko), T.W. Ostrowscy (Brzeście), B.M. Bomba (Łachów), Leszek Rak (Czarnca). [...]
Stowarzyszenie >Wypoczynek< współpracuje też ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych >W dorzeczu Warty i Pilicy<, które ma nieco więcej doświadczenia z racji dłuższego stażu."

Magdalena Walczyk "Agroturystyka - też biznes"
"Głos Włoszczowy"
nr 10 z października 2002 r.

*

"Budowa drugiej nitki drogi nr 7 z Jedlińska do Białobrzegów może spowodować likwidację zabytkowej alei drzew z początku XIX wieku.
Na dwukilometrowym odcinku trasy między Sieklukami a Kamieniem rośnie dwustronna aleja dębowo-sosnowa. Aleja chroniona jest przez prawo jako pomnik przyrody. Pod ścisłą ochroną znajduje się 81 sosen pospolitych o obwodzie od 166 do 405 cm i 16 dębów szypułkowych o obwodach od 242 do 390 cm.
- Te drzewa zostały zasadzone około 1840 r. w czasie budowy drogi z Krakowa do Warszawy przez gen. Christnianiego, właściciela majątku w Orońsku. Obecnie zachowały się tylko pojedyncze grupy drzew, a aleja koło Siekluk jest największa [...] - powiedział Andrzej Kowalczewski, konserwator przyrody. [...]
Istnieją także projekty, żeby w miejscu, gdzie rozpoczyna się aleja pozostawić szerszy, nawet kilkunastometrowy pas zieleni między drzewami. Tam, gdzie w szpalerze brakuje drzew, można zasadzić nowe dęby.
- Decyzja nie została jeszcze podjęta, gdyż budowa