Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum IV kw. 2001 r.

"Pierwszym celem powołania stowarzyszenia >Festiwal w Krajobrazie< była kontynuacja zapoczątkowanej w 1996 roku oryginalnej, inowłodzkiej imprezy kulturalnej pod nazwą >Muzyka w Krajobrazie<. [...]
Członkowie stowarzyszenia >Festiwal w Krajobrazie< znaleźli dla swych poczynań siedzibę i bazę w budynku byłej szkoły w Liciążnie. Powoli staje się ona ośrodkiem pracy twórczej. Dla kręgu zrzeszonych w stowarzyszeniu i zainteresowanych taką formą twórczości organizowane są warsztaty plastyczne, fotograficzne. Jednym z konkretnych efektów tych działań jest eksponowana właśnie w galerii >Arebours< przy ul. Piotrkowskiej 4 w Łodzi wystawa fotoobrazów Marka Leszczyńskiego. Leśnika, ale także malarza, fotografa, poety, muzyka poszukującego, współtwórczy >Festiwalu w Krajobrazie<. [...]
A Leszczyński wybiega już w przyszłość, przekazując dobrą nowinę fanom inowłodzkiego festiwalu. - Będzie w przyszłym roku - zapowiada już teraz. - I to najprawdopodobniej w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Pierwszą planujemy już na 21-23 marca. Termin drugiej nie jest jeszcze ustalony."

M-ak "Nie tylko festiwal","Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 51-52 z 21 listopada 2001 r.

--*

"Mroczków. Park w tej miejscowości zajmuje powierzchnię 5 hektarów i pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Ma układ tarasowy. Występują w nim głównie gatunki liściaste i częściowo iglaste jak: sosna czy świerk. Z liściastych drzew górują klony, lipy, dęby, olchy. [...]
Osobliwością parku jest klon zwyczajny, którego wiek ocenia się na około 300 lat. Inną ciekawostką parku są czarne topole, które mają około 200 lat. [...]
Prymusowa Wola. Park w tej miejscowości powstał w XVIII wieku. Jego obszar wynosi 7 hektarów. Ma on charakter ogrodu krajoznawczego.
Pojedyncze dęby, które tam występują, wiekiem są znacznie starsze niż sam park (około 300 lat). Wśród starodrzewia występują dęby, brzozy, buk, grab, kasztanowiec biały, lipy, topole, wierzby i inne. [...]
Zameczek. Park w Zameczku zajmuje obszar 4 hektarów. Występują w nim modrzewie, dęby, lipy, klony. Ich wiek określa się na około 200 lat. Zachowały się w nim również fragmenty alei grabowej. Ciekawostką parku jest cis pospolity. Jego wysokość sięga 5 metrów, a wiek określa się na około 200 lat."

"Pomniki przyrody", "Tygodnik Opoczyński" nr 45 z 9 listopada 2001 r.

--*

"1. Bogusław Chowaniec, Kazimierz Łabędzki i Jacek Stolarski Lasami dookoła Włoszczowy. Informator - Oznakowana Trasa Rowerowa. Włoszczowa 2001, ss.29. [...]
2. Ziemia Włoszczowska. Mapa turystyczno-krajoznawcza. Kielce 2001. Wydawca: Agencja J.P. s.c. przy współudziale Urzędu Gminy Włoszczowa i Klubem Turystyki Rowerowej >Ziemia Włoszczowska<."

(j) "Bibliografia włoszczowska"

"... przed Urzędem Gminy odbyło się uroczyste otwarcie oznakowanej ścieżki rowerowej "Lasami dookoła Włoszczowy". Oficjalnego otwarcia... [...] ... dokonali... [...] ... burmistrz Władysław Oksiński, nadleśniczy Artur Ratusznik oraz prezes Klubu Turystyki Rowerowej "Ziemia Włoszczowska" Bogusław Chowaniec. W krótkich wystąpieniach podkreślili, że ścieżka rowerowa jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej naszego regionu, a piękną Ziemię Włoszczowska będzie można teraz lepiej poznać podczas czynnej rekreacji - jazdy na rowerze.
Po teoretycznych wiadomościach przyszła pora na sprawdzian praktyczny. [...] Peleton podzielony na kilkunastoosobowe grupki... [...] ... ruszył na trasę i przez Feliksówkę, Rząbiec, Nieznanowice, Konieczno dotarł do miejsca, w którym przewidziano krótki postój. Szkoła leśna w Pułankach, bo o niej tu mowa, powstała przy dużym zaangażowaniu pracowników Nadleśnictwa Włoszczowa w iście ekspresowym tempie. Tam też uczestnicy zostali powitani przez leśników, którzy zaznajomili ich z występującą na tym terenie fauną i florą... [...] ... oraz omówili zasady zachowania się turysty rowerowego w lesie.
... około godz. 11:00 dotarły pierwsze grupy uczestników zlotu do Czarncy. [...] ... w sumie prawie 300 osób. [...]
Nadszedł czas podsumowania: wręczenie pucharów i nagród. Aż dwie główne zdobycze znalazły się w rękach rodziny Grzybków - najliczniejsza grupa rodzinna i najmłodszy uczestnik zlotu. Puchar dla seniora otrzymał Michał Paszkowski z Kielc - pasjonat dwóch kółek i wydawca poradników turystyczno-krajoznawczych. Najliczniejszą zorganizowaną grupą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej z Bebelna, a rowerzyści z Gimnazjum Publicznego nr 1 we Włoszczowie otrzymali puchar za pokonanie najdłuższej trasy podczas zlotu rowerowego. [...]
Zlot rowerowy >Włoszczowa - Czarnca 2001< przeszedł do historii. A mieszkańcom Ziemi Włoszczowskiej została oznakowana ścieżka rowerowa o długości ok. 81 km, która prowadzi w przeważającej części przez lasy z bogatą fauną i florą, obok stawów, zalewów i rzek, przez miejscowości historyczne (m.in.: Kurzelów, Czarncę), rezerwat ornitologiczny w Dronowych Niwach i szkołę leśną w Pułankach."

Jacek Stolarski "Zlot rowerowy >Lasami dookoła Włoszczowy< Włoszczowa - Czarnca 2001", "Głos Włoszczowy" nr 10/październik 2001 r.

--*

"Sporą część zabytkowego młyna wodnego w Skansenie Rzeki Pilicy objęli we władanie tomaszowscy harcerze. Z okazji przypadającego jubileuszu 90-lecia harcerstwa tomaszowskiego ulokowali oni w tym urokliwym, drewnianym obiekcie dwie wystawy rocznicowe. Jest w nich wiele wątków pilickich.
I tak na pierwszym piętrze młyna została urządzona niecodzienna ekspozycja ukazująca historię istniejącej w Tomaszowie przed wojną IV Drużyna Harcerzy im. Jana Kilińskiego. Ta wodniacka drużyna szczególnie wyraziście zaznaczyła się w dziejach tomaszowskiego harcerstwa. [...]
Oprócz archiwalnych, niejednokrotnie unikatowych zdjęć i dokumentów na wystawę w młynie składają się także autentyczne kajaki harcerskie i inne akcesoria wodniackie sprzed wojny. Eksponaty pochodzą zarówno ze zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy, jak i z depozytów przekazanych przez przedwojennych harcerzy-wodniaków: Natalii Galińskiej (z d. Świnoga) i Kazimierza Gałczyńskiego."

A. Kobalczyk "Młyn pod... lilijką"

Młyn-skansen nad Pilicą na trwałe wpisał się w krajobraz miejski. [...]
Mało kto wie, że konieczna, z wielu względów, jest prawna regulacja dotycząca użytkownika tego obiektu.
We wtorek Zarząd Miasta rozpatrzył przedłożony projekt umowy ustalającej u ż y t k o w n i k a-zarządcę skansenu. Stronami umowy będą: gmina miasto Tomaszów Maz. reprezentowana przez Zarząd Miasta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. W projekcie umowy mówi się, że nieruchomość przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 9/11 wraz z odtworzonym, zabytkowym młynem wodnym przeniesionym tu z Kuźnicy Żerechowskiej stanowią własność gminy miasta Tomaszowa. Ruchomości znajdujące się w odbudowanym młynie oraz przeniesiony ze Spały budyneczek z początku XX wieku, a także eksponaty zgromadzone na terenie skansenu, stanowią własność Stowarzyszenia Rzeki Pilicy i prywatną własność osób fizycznych."

"Co miejskie miastu, co młyńskie młynowi"

"O turystyce i szansach dla powiatu tomaszowskiego z tym związanych debatowali zaproszeni przez starostę Jerzego Kowalczyka ludzie, którzy w tym względzie mają coś do zrobienia i powiedzenia. [...]
Było o szansach, jakie stwarza w promocji Internet. O potrzebie programu promującego powiat pod kątem turystyki, choć w Strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego turystyka ma swoje miejsce. Obliczono, że w powiecie działa ok. 400 podmiotów związanych w taki lub inny sposób z turystyką. Do nich trafiła specjalnie przygotowana ankieta, która pozwoli przy opracowaniu danych z niej uzyskanych na promocję i reklamę w przygotowywanych stornach internetowych, wydawnictwach typu przewodniki, foldery."

J. Pampuch "Na tapecie - turystyka w powiecie"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 45 z 9 listopada 2001 r.

--*

"W piątkowy wieczór w Miejskim Domu Kultury spotkali się członkowie i zwolennicy Nieformalnej Grupy Literackiej "Piwnica". Specjalnym gościem spotkania był laureat tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Poezji >Wąglany 2001< Bolek Majerik z Rumunii. [...]
Głównym tematem spotkania były jednak przygotowania do wydania drugiego numeru periodyku, który ma się ukazać w grudniu. [...] ... osoby, które chcą, aby ich twórczość ujrzała światło dzienne i została zaprezentowana szerszej publice muszą dostarczyć materiały do członków grupy bądź skontaktować się pod numerem telefonu 0 504 593 079."

zem "Spotkanie >Piwnicy<", "Tygodnik Opoczyński" nr 44 z 2 listopada 2001 r.

--*

"Skansen Rzeki Pilicy pomimo ciągłej budowy już od roku pełni ważne dla miasta funkcje promocyjne i edukacyjne, o czym przekonują się licznie odwiedzający go ludzie. [...]
O dotację dla skansenu wystąpiło Stowarzyszenie Rzeki Pilicy i Nadpilicza. Prosi o umieszczenie w projekcie budżetu miasta dotacji na 2002 rok. Z preliminarza kosztów utrzymania "młyna" wynika, że otrzymane pieniądze mają pokryć dozór obiektu, opłaty energii elektrycznej i takie wydatki jak: ubezpieczenie, koszty niektórych wystaw i wydawnictw."

"O zasilenie młyna", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 43 z 26 października 2001 r.

--*

"W ostatnich dniach ukazał się pierwszy numer Nieregularnika Nieformalnej Grupy Twórczej "Piwnica". [...]
W pierwszym numerze... [...] ... możemy znaleźć bardzo ciekawe opowiadania młodych, a nawet bardzo młodych ludzi. Możemy również zapoznać się z wielce interesującą poezją mieszkańców naszego regionu. [...]
Zainteresowani współpracą z pismem proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 0-504-593-079.

zem "Piwnica rusza w świat", "Tygodnik Opoczyński" nr 42 z 19 października 2001 r.

--*

"Któregoś dnia uwagę pana Jerzego zwrócił młody człowiek wypytujący panie archiwistki o dokumenty dotyczące jego rodzinnego młyna znad Czarnej Malenieckiej, prawego dopływu Pilicy. [...]
Opowiedział on Jerzemu Wojniłowiczowi historię rodzinnego młyna, sięgającą 1898 roku. Wtedy to pradziadek pana Krzysztofa [Przygodzkiego] - Walenty Przygodzki wybudował nad sztucznie wykopaną i spiętrzoną odnogą Czarnej Malenieckiej na terenie ówczesnej gminy Machory murowany młyn. [...]
Po 1945 roku, kiedy nastały ciężkie czasy dla prywatnych młynów, ojciec pana Krzysztofa zaprzestał eksploatacji swojego młyna, który wkrótce popadł w ruinę. [...]
... pan Krzysztof nie zapomniał o drogich mu reliktach rodzinnego młyna. Podczas rozmowy z J. Wojniłowiczem w tomaszowskim archiwum wyraził wolę podarowania ich do zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy. Z radością przyjęliśmy te dary. Wszak nasz skansen obejmuje swoim zasięgiem nie tylko Pilicę, ale także jej dopływy. A przecież Czarna Maleniecka, licząca 85 km długości, jest największym dopływem naszej rzeki. W przeszłości energię tej wyjątkowo wartkiej rzeki wykorzystywano do poruszania rozmaitych urządzeń fabrycznych w Sielpi, Stąporkowie, Niekłaniu i Rudzie Malenieckiej, a także wielu młynów. Przecież pierwszym obiektem-zalążkiem Skansenu Rzeki Pilicy stał się przeniesiony do niego zabytkowy młyn wodny znad innego dopływu tej rzeki - Luciąży. Wokół zrekonstruowanego młyna zaczęliśmy gromadzić kolekcję młyńskich kamieni pochodzących z nie istniejących już młynów wodnych z dorzecza Pilicy. [...]
Przejęcie kamieni z Młynka wymagało dłuższych przygotowań. Od tej wioski dzieli Tomaszów prawie 60 km. [...]
Nasza całodzienna operacja transportowa obfitowała w wiele emocji i - co najważniejsze - przyniosła wspaniałe trofea. Jej efektem było przewiezienie z Młynka do tomaszowskiego skansenu aż czterech, w większości dobrze zachowanych, kamienie młyńskich. [...]
Zarówno Krzysztof Przygodzki, jak i jego ojciec - Tadeusz okazali się nader hojnymi ofiarodawcami. Oprócz czterech kamieni młyńskich podarowali naszemu skansenowi wiele innych, oryginalnych urządzeń ze swojego młyna. Są wśród nich np. wykonane z drewna odsiewacze graniaste, tzw. workownice i elementy podajników kubełkowych, a także żelazne wały, koła i tryby."

Andrzej Kobalczyk "Historia kamieniami pisana", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 40 z 5 października 2001 r.

--*

"Oznakowana trasa rowerowa >Lasami dookoła Włoszczowy<. Trasa wiedzie przez: Plac Wolności, Belinę, Biadaszek, Chotów, Kurzelów, Dronowe Niwy, Jeżowice, Łachów, Klekot, Czarncę, Kąty, Pułanki, Konieczno, Nieznanowice, Rząbiec, Feliksówkę do Włoszczowej. [...]
- 70 % trasy prowadzi lasami z bogata fauną i florą, ze stawami, zalewami, rzekami [...]
- długość ścieżki rowerowej ok. 81 km [...]
- informacje związane z trasą:
Urząd Gminy - tel. 39-42-539
Klub Turystyki Rowerowej - 39-42-241
Nadleśnictwo Włoszczowa - 39-42-719"

xxx

"Obydwa przysiółki wchodzą (wraz z Żeleźnicą) w skład sołectwa Zabrody i leżą wzdłuż Czarnej Nowej (dopływem Czarnej Włoszczowskiej)
Wokół nich króluje wyłącznie zieleń, czyli podmokłe liściaste lasy oraz łąki i pastwiska. [...]
W lasach na północ od Dąbrówek było w pewnych okresach siedlisko i żerowisko łosi, a z cenniejszych gatunków fauny żyją tam jeszcze liczne rodziny żurawi i czarne bociany.
W Rudniku natomiast (gdzie kiedyś wydobywano rudę torfową) podziwiać jeszcze można dwa skupiska sędziwych dębów i do niedawna ostatni okaz potężnego wiązu, ozdoby Przedborskiego Parku Krajobrazowego."

Jan Stawowczyk "Dąbrówki i Rudnik - leśne osady znad Czarnej Nowej"
"Głos Włoszczowy" nr 10/październik 2001 r.

--*

"... panowie Marcin Wężyk i Andrzej Wypychowski są przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Tryb. Właśnie ta instytucja zleciła badania hałasu na ulicach naszego miasta. [...] ... Opoczno nie jest zbyt uciążliwe dla mieszkańców, bo średni poziom hałasu wytwarzany przez przejeżdżające samochody wyniósł 66,5 decybela, co jest właśnie poziomem średnim..."

"Klimat akustyczny", "Tygodnik Opoczyński" nr 41 z 12 października 2001 r.

--*

"4 października [...] nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie Programu Regionalnego >Pilica<. [...]
Porozumienie zawarte zostanie m.in. w celu zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji zrównoważonego rozwoju regionu nadpilicznego, przywrócenia równowagi ekologicznej w zlewni Pilicy, ochrony szczególnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu oraz poprawy czystości wód Zbiornika Sulejowskiego i zlewni Pilicy."

"Zgoda na program >Pilica<", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 40 z 5 października 2001 r.

--*

"Na terenie miasta i gminy Stąporków działa od października 2000 roku >Zielony Świat<, spółka zajmująca się pozyskiwaniem odpadów segregowanych w workach foliowych - nieodpłatnie i nie segregowanych z pojemników 110 l. Do tej pory z usług >Zielonego Świata< skorzystało 17 miejscowości, ale spółka chce rozszerzyć swoją działalność na inne wsie w gminach. [...]
Dzięki przeprowadzonej wiosną tego roku akcji >Czysta Posesja< zostało zawartych kolejnych kilkadziesiąt umów na wywóz odpadów. >Zielony Świat< ma już prawie dwa tysiące klientów.

Robert Chamczyk ">Zielony Świat< ma już prawie dwa tysiące klientów"

"Zebranie dużych ilości makulatury i innych surowców wtórnych, oczyszczenie lasów i przydrożnych rowów, zdobycie wiedzy o ekologii i wspólnym działaniu na rzecz środowiska to efekt VIII akcji >Sprzątanie świata<, którą zorganizowały w poprzednim tygodniu wszystkie stąporkowskie szkoły. [...]
... kładziono nacisk nie tylko na zbiórkę niecystości, ale także na sortowanie odpadów. [...] ... zorganizowano także zbiórkę makulatury, którą młodzież przynosiła popakowaną do szkół."

/MiK/ "Sprzątali Stąporków"
"Przegląd Konecki"
nr 40 z 3 października 2001 r.