Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum IV kw. 2000 r.
--

"Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą okazją do zaprezentowania tomaszowianom dotychczasowych efektów tworzenia w naszym mieście Skansenu Rzeki Pilicy. [...] Można się będzie o tym przekonać odwiedzając pilicki skansen w drugi dzień świąt w godz. 11:00-14:00."

"Święta nad Pilicą"

Do pilickiego skansenu trafiają nie tylko archiwalne dokumenty i fotografie oraz drobne pamiątki osobiste dotyczące Spały, ale także większe obiekty związane z tą osadą. Niektóre z nich przebyły do skansenu niezwykłą drogę. Świadczy o tym sensacyjna wręcz historia drewnianego domku stojącego do niedawna przy wjeździe do Spały od strony Tomaszowa. [...]
Zaniedbanym domkiem zainteresował się na początku ubiegłego roku mieszkaniec Tomaszowa - Krzysztof Wieczorek, który nabył go do Urzędu Gminy w Inowłodzu z myślą o ustawieniu na swojej działce w charakterze altanki. Wkrótce jednak nowy właściciel spalskiego domku doszedł do wniosku, że najlepszym dla niego miejscem jest powstający w Tomaszowei Skansen Rzeki Pilicy. [...]
... domek ten pojawił się w Spale, a dokładniej nad tutejszym stawem jeszcze przed I wojną światową! Początkowo pełnił on tutaj rolę... wygódki, Niewykluczone, że korzystał z niej car Mikołaj II podczas swoich spacerów po lesie spalskim. Taką funkcję obiekt ten spełniał również w okresie międzywojennym.
Pieczołowicie odrestaurowana dawna wygódka spalska będzie niebawem służyła do sprzedaży pamiątek w pilickim skansenie.
Inny, równie frapujący akcent spalski w pilickim skansenie stanowią od niedawna... dwa oryginalne słupki z przedwojennej bramy do prezydenckiej rezydencji. [...]
... państwo Janina i Stanisław Olasikowie ofiarowali historyczne słupki do zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy. [...] Obecnie obydwa słupki, będące nie tylko cennym świadkiem historii Spały [...], ale także znakomitym przykładem sztuki kowalskiej, czekają na pieczołowitą restaurację i godne miejsce w powiększającym się stopniowo >spalskim dziale< pilickiego skansenu.
Wszystko wskazuje na to, że niebawem wzbogaci się on o jeszcze jeden oryginalny i interesujący obiekt ze starej Spały. Niedawno Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza otrzymało obietnicę ze strony wójta gminy Inowłódz - Cezarego Krawczyka dotyczącą nieodpłatnego przekazania do zbiorów pilickiego skansenu budynku dawnej wozowni ze Spały. Ten mocno nadwyrężony zębem czasu i zdezelowany obiekt dożywa swoich dni w sąsiedztwie byłego domu wczasowego >Dzik<. [...]
... warto jeszcze wspomnieć o planowanym ustawieniu na terenie Skansenu Rzeki Pilicy repliki słynnego niegdyś i lubianego przez wszystkich >spalskiego grzyba<. Ta urokliwa altanka ze słomianym poszyciem była jednym z symboli przedwojennej Spały. Niestety, została w latach 70. spalona przez wandali. Warto, by odżyła na nowo, tym razem w scenerii nadpilickiego skansenu.

A. Kobalczyk "Trochę Spały w Tomaszowie", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 51-52 z 22 grudnia 2000 r.

--*

"Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza [...] została przeniesiona do Tomaszowa Mazowieckiego. [...]
Przed piotrkowianami otworzyła się jednak możliwość, zgodnie ze zmienionym statutem, powołania oddziału Stowarzyszenia w Piotrkowie."

R. "Czy w Piotrkowie powstanie oddział SPPiN?"

"Przed tygodniem (14 grudnia) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie rozstrzygnięto konkurs plastyczny >Cztery pory roku w nadpilicznych parkach krajobrazowych< zorganizowany przez MOK i Centrum Edukacji Ekologicznej, Kultury i Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim.
do konkursu zgłoszono 511 prac z regionu piotrkowskiego... [...]
Wyróżnione i nagrodzone prace można oglądać do 15 lutego 2001 na wystawie pokonkursowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 12."

Or "Pory roku nad Pilicą", "Tydzień Trybunalski" nr 51 z 21 grudnia 2000 r.

--*

"Woda, która płynie w koneckim wodociągu, jest bardzo dobrej jakości. Zdaniem laborantów można ją pić prosto z kranu, bez przegotowania. [...]
... nie znaleziono w niej nawet śladowych związków żelaza, metali ciężkich, manganu. Nie ma także bakterii."

MiK/ "Zdrowa woda"

"Statuetki, pamiątkowe medale, dyplomy, wspomnienia i spotkania z turystycznymi przyjaciółmi z całego województwa towarzyszyły niedzielnemu jubileuszowi 15-lecia działalności Klubu Turystyki Kolarskiej >Pasat<... [...]
Wszelkie biegi uliczne, rajdy, maratony piesze i rowerowe organizowane są przez grupę zapaleńców, którzy kosztem rodzin i swego wolnego czasu przygotowują trasy, noclegi dla uczestników, wyznaczają szlaki turystyczne, promują walory Konecczyzny poprzez współpracę z oddziałami PTTK w całej Polsce. [...]
... 15 grudnia 1985 r. odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli m.in.: Wojciech Pasek, Lech Stachura, Janusz Salata, Paweł Stasiński, Małgorzata Salata. Później dołączyli do nich: Zbigniew Gontek, Włodzimierz Pasek, Janusz Szarko, Mariusz Floriański i Robert Zganiacz.
Początkowo ograniczano się do organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców osiedla. Były to wycieczki przede wszystkim po Konecczyźnie, ponieważ członkowie klubu wychodzili z założenia, że najpierw należy pokazać młodzieży i dorosłym najpiękniejsze zakątki najbliższe miejsca zamieszkania. [...]
Do najbardziej znanych imprez organizowanych przez >Pasat< wspólnie z koneckim oddziałem PTTK należą cieszące się ogromną popularnością >3-Majowe Biegi Uliczne<, >Rajd Bab<, >Konecki Maraton Rowerowy<, >Rajd Niepodległości<, >Nocna Majówka< i wiele innych.
Dzięki >Pasatowi< ci, którzy zwiedzają Konecczyznę, mają możliwość zdobycia brązowej, srebrnej i złotej odznaki >Turysta Ziemi Koneckiej<. Do tej pory takie odznaki posiada ponad 250 osób. Z inicjatywy klubu pięć lat temu wytyczono niebieski szlak turystyczny im. Stanisława Malanowicza, prowadzący przez najpiękniejsze zakątki okolic Końskich."

Marzena KĄDZIELA ">Pasat< ma 15 lat"

"Przegląd Konecki" nr 51 z 20 grudnia 2000 r.

--*

"Pomysłodawcą uzyskania środków finansowych na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego >Junior< działającego przy Szkole Podstawowej w Radoszycach był prezes, a zarazem nauczyciel mgr Leszek Myśliwy.
W listopadzie i grudniu wraz z uczniami przeprowadził zbiórkę surowców wtórnych. Razem zebrali ponad 1000 kg makulatury i około 1500 kg złomu. [...]
W trakcie akcji surowców wtórnych przeprowadzony został konkurs ekologiczny pt.: >Ekologiczny karmnik dla ptaków<."

Leszek Myśliwy "Korzyści z makulatury", "Tygodnik Konecki" nr 46 z 20 grudnia 2000 r.

*

"... w ostatnim czasie zakończyliśmy akcję wprowadzania segregacji odpadów >u źródła< na terenie gminy i w listopadzie zaczęliśmy prowadzenie akcji w mieście. W pierwszej kolejności programem zostały objęte ulice: Wiejska, Sosnowa, Partyzantów do Różanej, Różana, Zielona, Robotnicza, Rolnicza, Podzamcze, Kochanowskiego, Leśna, część ul. Jędrzejowskiej. Tam każde gospodarstwo otrzymało zestaw do segregacji składający się z wieszaka i 4 worków. W najbliższym czasie akcja obejmie dalsze rejony miasta, tak aby do końca roku 2000 każde gospodarstwo w mieście i gminie Włoszczowa dysponowało zestawem do segregacji odpadów. Będą one odbierane zgodnie z harmonogramem dołączonym wraz z każdym zestawem. [...] ... program nie obejmie na razie, ze względów technicznych, mieszkańców bloków komunalnych i spółdzielczych."

Michał Ślęzak "Oświetlenie, toalety, zieleń, śmieci, docieplanie", "Głos Włoszczowy" nr 12/grudzień 2000 r.

--*

"Chociaż powstający w naszym mieście Skansen Rzeki Pilicy nie został jeszcze formalnie oddany do użytku (ma to nastąpić wiosną 2001 roku), to już przyjmuje licznych gości. [...]
Niejednokrotnie skansenowi goście wyrażają chęć włączenia się w różnej formie do dzieła tworzenia tej niezwykłej placówki, która będzie służyła nie tylko naszemu miastu, ale i całemu regionowi nadpilickiemu.
Taką nader obiecującą deklarację złożyli w miniony wtorek przedstawiciele piotrkowskiej filii Akademii Świętokrzyskiej. Tego dnia z założeniami i dotychczasowymi efektami tworzenia pilickiego skansenu zapoznało się ponad stu studentów I roku historii wydziału filologiczno-historycznego tejże uczelni. W owej, jakże frapującej dla młodych adeptów historii >wizji lokalnej< uczestniczyli także ich wykładowcy na czele z prodziekanem wspomnianego wcześniej wydziału - dr. Jerzym Wojciechowskim. byli oni pod dużym wrażeniem już zbudowanych obiektów skansenu, jak też jego imponujących zbiorów muzealnych i archiwalnych. Akademiccy goście zgodnie uznali, że tworzony w naszym mieście skansen stanowi dogodne pole dla studenckich praktyk i badań naukowych. Zbiory skansenu mogą być znakomitym źródłem do niejednej pracy magisterskiej. W zamian wykładowcy i studenci Instytutu Historii piotrkowskiej uczelni, którego specjalnością jest archiwistyka, będą pomagali w fachowym inwentaryzowaniu i opracowywaniu zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy. W tej sprawie wkrótce zostanie podpisane formalne porozumienie."

A. Kobalczyk "Zaproszenie do skansenu", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 50 z 15 grudnia 2000 r.

--*

"Konecka gmina chce przystąpić do Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. [...]
Jak powiedział wiceburmistrz Antoni Szkurłat, Konecczyzna posiada piękne tereny leśne, zbiorniki wodne, rzeki, które każdego roku latem sprowadzają wielu turystów. Perełką ziemi koneckiej jest Sielpia... [...]
Turystyka jest także szansą dla koneckich wiosek, które w większości nie utrzymują się już z rolnictwa."

/MIK/ "Końskie gminą turystyczną?", "Przegląd Konecki" nr 50 z 13 grudnia 2000 r.

--*

"[>Wracamy do korzeni<] Pod takim hasłem odbyły się w piątek, 23 listopada, IX Gminne Spotkania Ekologiczne w Drzewicy, których podtytuł brzmiał: agroturystyka promocją turystyczną gminy Drzewica. [...]
... przed publicznością pojawiło się dziewięcioro uczestników konkursu krasomówczego. Każdy z nich przedstawiał swoją ulubioną okolicę, swoje ulubione miejsca. Największe uznanie zdobyły Anna Bogusiewicz i Justyna Wójcik, uczennice II klasy gimnazjum w Drzewicy. Nie mniejsze brawa zbierali pozostali uczestnicy konkursu: Katarzyna Owczarska, Karolina Tomicka i Paulina Staszewska za opowieść o drzewickim zamku. Magda Kałuża za piosenkę o Drzewicy, Kasia Ruta z Żardek za opowieść o swojej rodzinnej wsi oraz Damian Wrzesień za opis leśnej polanki nad Brzuśnią. [...]
... odbywały się także warsztaty ekologiczne na temat >Agroturystyka szansą dla młodych pokoleń w gminie<. [...]
Po blisko czterech godzinach trwania spotkań zaprezentowane zostały prace w konkursie plastycznym i na projekt przewodnika. [...] ... szerzej prace młodych ludzi zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie."

zem "Wracamy do korzeni", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 48 z 1 grudnia 2000 r.

--*

"W piątek, 24 listopada policjanci z wydziału Ruchu Drogowego tomaszowskiej policji prowadzili w Jakubowie na trasie K-8 akcję blokadową. [...] Do kontroli zatrzymany został także ciężarowy mercedes wiozący kontener pełen śmieci. [...] W czasie szczegółowej kontroli policjanci zainteresowali się również, skąd i dokąd wiezione są śmieci. Okazało się, że śmieci wiezione są z Falent pod Warszawą, a mają być składowane na tomaszowskim wysypisku. [...]
Śmieci do Tomaszowa przywożone były na zlecenie firmy >Hetman<, która ma siedzibę w Raszynie... [...]
Wiceprezydent Dariusz Smejda powiedział nam w środę, że gotowe jest już pismo wypowiadające PUK-owi umowę o administrowaniu miejskim wysypiskiem. Już wcześniej do władz miasta docierały sygnały, że na wysypisko przywożone są odpady spoza Tomaszowa, ale teraz jest to dokładnie udowodnione."

Jacek Mrozowicz "Tomaszów - śmietnik Warszawy", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 46 z 1 grudnia 2000 r.

--*

"Na jednej z najczystszych rzek naszego województwa [łódzkiego] - Czarnej Koneckiej - w miejscowości Fryszerka, gmina Żarnów, oddano oficjalnie do użytku kolejną budowlę piętrzącą wody tej rzeki. [...]
W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano cztery stopnie wodne, które przyczynią się również do podniesienia walorów przyrodniczych i turystycznych przyległych terenów."

"Węzeł wodny w Żarnowie", "Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 47 z 30 listopada 2000 r.

-*

"W okresie letnim, staraniem działaczy koneckiego Oddziału PTTK, udało się zorganizować wiele wycieczek pieszych i autokarowych... [...]
"... wycieczkowicze spod znaku PTTK nie zapomnieli również o walorach przyrodniczych, odwiedzając rezerwaty przyrody: >Ciechostowice<, >Niebieskie Źródła<, >Skałki Piekło< pod Niekłaniem, >Piekło Szkuckie<, >Świnia Góra< oraz jeden z ostatnio utworzonych >Gagaty Sołtykowskie< ze śladami dinozaurów. [...]
Zainteresowani działalnością PTTK oraz wszelkiego rodzaju imprezami organizatorzy koneckiego ruchu turystycznego w Końskich zapraszają do siedziby oddziału przy ul. Piłsudskiego 18 lub proszą o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 372-31-70."

/TOM/ "Podsumowanie sezonu", "Przegląd Konecki" nr 48 z 29 listopada 2000 r.

-*

"Z przyjemnością możemy państwa poinformować, że góra śmieci w Januszewicach została usunięta. Za to dziękujemy. Ale...
[...] Między garażami znajdującymi się przy ul. Partyzantów [...] od pewnego czasu pojawia się nocą góra śmieci składająca się w znacznej części z tzw. petów (plastikowych butelek po napojach), puszek po piwie, a ostatnio pokruszonego styropianu."

"Znowu śmieci", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 47 z 24 listopada 2000 r.

--*

"Oryl, ostatnio młynarz, do tego jeszcze pierwszy tomaszowski pancerniak, znawca spalskich tradycji, piewca Tomaszowa, Pilicy i wszystkiego co tomaszowskie i pilickie zarazem. Rodak z Brzostówki. Czy ktoś może nie wiedzieć o kogo chodzi? [...]
3 listopada to kolejna data zamykająca pewną część Andrzejowych dokonań. Tego dnia [...] zaprosił członków Zarządu Miasta, radnych, kolegów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza, by pokazać jednym, na co przeznaczane są społeczne pieniądze, innym już przekonanym, urok zrekonstruowanego młyna, będącego zaczynem przyszłego (już istniejącego) skansenu. [...]
Andrzej nie byłby sobą, gdyby odświętne spotkanie nie ozdobił czymś nadzwyczajnym. Tym razem był to Julian Borciuch, który, teraz już w tomaszowskim młynie pracował coś dwadzieścia pięć lat. Pan Borciuch, wzruszony, opowiadał o młynie, o pracy w nim, uruchomił śrutownik, udowodnił, że rekonstrukcja nie jest teatralną atrapą. [...]
Spotkanie przy młynie było też okazją do krótkiej prezentacji >Piliczan<. Zespół, niczym Feniks, powstał z popiołów i zaczyna ponownie sławić folklor nie tylko opoczyńsko-smardzewickiej ziemi. [...]
A Andrzej? Cóż, jak go znamy, to z kolegami ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza dalej będzie sławił pilickie i tomaszowskie dzieje.
Sprawozdanie z wizyty w młynie Andrzeja Kobalczyka przedstawił:

Jan M. Kalbarczyk "Andrzejowe święto", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 46 z 17 listopada 2000 r.

*

"Końskie na dwudziestym miejscu, Gowarczów na setnym. To tylko niektóre pozycje, jakie koneckie gminy zajęły w III edycji kontroli czystości gmin województwa świętokrzyskiego organizowanej przez wojewodę. [...]
- Uważam, że w kilku dziedzinach oceniono nas zbyt surowo - powiedział burmistrz Henryk Popik. Te najniższe oceny, po dwa punkty, za targowicę i szalety są stanowczo za niskie, ponieważ na przykład miejskie targowisko w ostatnich miesiącach, za dość duże pieniądze, zmieniło się bardzo na korzyść. Poza tym mam wątpliwości co do oceny gospodarki odpadami. My mamy nowoczesne, ekologiczne składowisko i dostaliśmy pięć punktów, a inne gminy, które w ogóle nie mają takiego obiektu - cztery punkty."

/MiK/ "Czystość na trzy z plusem", "Przegląd Konecki" nr 46 z 15 listopada 2000 r.

--*

"Pierwszy folder poświęcony przyrodzie ziemi koneckiej wydało Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze... [...] Oglądając fotografie zwierząt i roślin aż trudno uwierzyć, że konecki świat flory i fauny jest tak bogaty. [...]
Ustalono, iż występuje tu 210 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych, pięć gatunków gadów i 12 płazów. Z 800 występujących roślin 27 znajduje się pod ścisłą ochroną. Liczne fragmenty leśne zachowały charakter pierwotnych ostępów. [...]
W broszurze opisane są także koneckie rzeki, z których za najcenniejsze pod względem przyrodniczym są Czarna Konecka i Krasna. Pejzaże znad tej ostatniej, według autorów, można porównać do doliny Biebrzy w miniaturze. W niektórych miejscach zadomowiły się nawet bobry i wydry."

/MiK/ "Jest co oglądać!", "Przegląd Konecki" nr 45 z 8 listopada 2000 r.

-*

"Wspaniałe zajęcia pozalekcyjne zorganizowali dla swoich uczniów nauczyciele Szkoły Podstawowej w Radoszycach.
>Szukam tego co moje< - to hasło [...] zabawy, w której wzięło udział czternastu ochotników. [...] Marszobieg przebiegał trasą uwzględniającą ważne miejsca związane z historią Radoszyc. [...] W obrębie sześciu zabytków ukryte zostały koperty z pytaniami konkursowymi na temat lokalnej historii. Najwięcej punktów uzyskał szóstoklasista Przemysław Solowski. [...] - Była to pierwsza impreza z cyklu poznaj swój rejon - powiedziała Mirosława Smerdzyńska. Była to na pewno piękna lekcja związana z tradycją własnej miejscowości."

TK ">Szukam tego co moje<", "Tygodnik Konecki" nr 40 z 8 listopada 2000 r.

--*

"Bunkry, a właściwie las, gdzie znajdują się poniemieckie fortyfikacje, zostanie przekazany Lasom Państwowym, a dokładnie Nadleśnictwu Spała.
Administratorem terenu było dotychczas wojsko. [...]
W chwili obecnej trwają formalności związane z całkowitym przekazaniem lasu z bunkrami [...] Niedawno obyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego, leśnikami i przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody >Salamandra<, którzy wystąpili w obronie nietoperzy znajdujących się w bunkrach.
Zdaniem przyrodników w bunkrach w okresie zimowym zamieszkuje duża populacja nietoperzy różnych gatunków, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Przyrodnicy uważają, że zlikwidowanie ogrodzenia i udostępnienie bunkrów ludziom mogłoby zakłócić ich spokój.
Przyrodnicy z >Salamandry< mają w najbliższym czasie zaproponować jakieś rozwiązanie. Bowiem utrzymywanie dozorcy według nadleśnictwa raczej nie wchodzi w rachubę.
- Po zapoznaniu się z propozycją >Salamandry< postaramy się wspólnie znaleźć rozsądne wyjście. Na razie poprosiliśmy, aby przeprowadzili rejestrację nietoperzy, abyśmy wiedzieli w przybliżeniu, ile nietoperzy i jakie gatunki gromadzą się w Konewce [...] - powiedział z-ca nadleśniczego w Spale."

ep "Co będzie z bunkrami?"

"Tworzony w naszym mieście Skansen Rzeki Pilicy nie jest bynajmniej martwą składnicą zabytkowych obiektów. Wyjątkowo szybko, a to dzięki szczególnemu zaangażowaniu Zakładu Robót Publicznych, przebiegają prace przy rekonstrukcji zabytkowego młyna wodnego (pierwszego obiektu skansenu) i drewnianej stróżówki ze Spały, która okazała się... dawną wygódką z czasów carskich. Zabiegom konserwacyjnym poddawane są też inne, cenne zabytki coraz obficiej napływające do zbiorów skansenu.
Pomimo robót do tomaszowskiego skansenu już zaglądają goście, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jednymi z pierwszych zwiedzających byli na początku września br. dziennikarze prasy polonijnej, a także delegacja z miasta Esslingen w RFN. Po nich zawitali do pilickiego skansenu państwo Irena i Józef Dereń de Cornelian z Londynu, goszczący w Tomaszowie na zaproszenie Zarządu Miasta. Nie szczędzili oni słów zachwytu dla idei stworzenia rzecznego skansenu i dotychczasowych efektów tego przedsięwzięcia. Podobną opinię o powstającej w Tomaszowie atrakcji turystycznej wyraziła podczas odwiedzin skansenu grupa pilotów i przewodników PTTK z Pabianic."

"Skansen pełen życia"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 44 z 3 listopada 2000 r.

-*

"Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego prosi władze sądowe i władze miasta, apeluje do mieszkańców Nagórzyc i wszystkich innych ludzi dobrej woli - RATUJMY GROTY NAGÓRZYCKIE, bo groty to atrakcja turystyczna, to zadowoleni turyści, to kilka przyszłych miejsc pracy.
Nie dopuśćmy do tego, aby o GROTACH mówiono w czasie przeszłym."

Jacek Kowalewski, wiceprzewodniczący TPTM "Apel przyjaciół Tomaszowa?"

"Jeśli jesteś rolnikiem, mieszkasz na wsi, masz duży dom albo ładnie położony kawałek terenu i zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś polepszyć swoją sytuację - może powinieneś pomyśleć o biznesie turystycznym? [...]
Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w szkoleniach, powinni zgłaszać się do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Opocznie lub dzwonić pod numer tel. 754-26-18."

Julita Malczewska "Agroturystyka to też biznes"

"Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 43 z 2 listopada 2000 r.

*

"- Dlaczego i z czyjej inicjatywy właśnie tu prowadzi Pan badania?
- Moje przyjście do Sulejowa ma dwa źródła: jedno pochodzi z moich osobistych zainteresowań. Od prawie 20 lat zajmuję się budowlami, które bronią średniowiecznych przepraw przez Pilicę. Zacząłem od zamku w Inowłodzu, który strawił mi 8 lat badań i zaowocował książką i doktoratem. Potem przeprawy przez Pilicę i zamki zbudowane przez Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, Żarnowcu i wreszcie w Sulejowie.
Natomiast druga przyczyna, to fakt, że prowadził tu prace mój kolega - mgr Góra (też z naszego muzeum). Dotyczyły czasu poprzedzającego przybycie Cystersów. Wypłynęła potem potrzeba prac w obrębie murów samego opactwa, a ja przejąłem >pałeczkę<. [...]
- Jakie planuje Pan publikacje na temat sulejowskich badań i gdzie będą dostępne?
- Wyjeżdżając w tym roku z Sulejowa zacząłem już pisać książkę, w której wykorzystam te dane zdobyte przez 10 lat. Kiedy powstanie, zadbam, aby znalazła się i w Sulejowie."

Z wywiadu Tesy z dr. Jerzym Augustyniakiem - starszym kustoszem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi "Poszukiwacze skarbów", "Sulej" nr 7 z października 2000 r.

-*

"Rowery, sprzęt sportowy, komplety pościeli i wiele innych niespodzianek czekało na uczestników II Powiatowego Rajdu >Rowerowy zawrót głowy<, który zgromadził około stu miłośników turystyki z całego powiatu koneckiego.[...]
Młodzież szkolna i dorośli reprezentujący prawie wszystkie gminy wyruszali ze swoich miejscowości na rajd z samego rana. Grupy same opracowywały trasy, decydowały o stopniu ich trudności i miejscach, jakie należało zwiedzić. Konecczanie najczęściej wybierali drogę przez Niebo i Piekło do Sielpi. [...]
Wszyscy, którzy zechcieli wsiąść na rower i przejechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, pośród pięknych koneckich lasów, zasługują na słowa uznania."

Marzena Kądziela "Rowerem po zdrowie i... rower", "Przegląd Konecki" nr 43 z 25 października 2000 r.

--*

"O tym, że miasto będzie zabiegać o środki z PHARE pisaliśmy już w lipcu tego roku. Wówczas to nadeszła z Urzędu Marszałkowskiego informacja, by czym prędzej przygotować projekty do wstępnej akceptacji. [...]
... projekt oznaczony cyfrą >5< pod nazwą >Rozwój turystyki nad rzeką Pilicą< składać się ma z dwóch mniejszych projektów. Pierwszy z nich to budowa skansenu [Skansenu Rzeki Pilicy].
[...]
Środki projektu posłużą do: utwardzenia terenu, ogrodzenia, oświetlenia i uzbrojenia działki, zainstalowania systemu przeciwpożarowego i systemu monitorowania terenu, adaptacji XIX wiecznego młyna wodnego do potrzeb wystawienniczych poprzez wykonanie koniecznych instalacji oraz uruchomienie części młyna, wybudowania pawilonów wystawienniczych dla militariów pilicznych, rekonstrukcji willi uzdrowiskowej znad Pilicy (w budynku tym znalazłyby się pomieszczenia administracji skansenu, a także gastronomii regionalnej z wędzarnią ryb rzecznych, winiarnią i miodosytnią), wybudowania pawilonu wystawienniczego dla zabytkowych łodzi i kajaków pilicznych, wybudowania stajni i wozowni.
Drugi, znacznie droższy, to modernizacja kanału K-0 o łącznej długości 9,2 km. [...] Kanał odprowadza rocznie 14,5 tys. metrów sześciennych ścieków. [...] Prace modernizacyjne K-0 polegałyby na częściowym uszczelnieniu kanału, a także na przebudowie pewnych jego odcinków. W efekcie zmniejszyć powinno się zanieczyszczenie wód gruntowych. [...]
W założeniach mówi się nawet, że zrealizowanie tomaszowskich projektów spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia Pilicy i Zalewu Sulejowskiego związkami fosforu i azotu... [...]
Do dnia dzisiejszego jest już wybrany projekt, policzone koszty inwestycji, wybrana technologia. [...]
Niestety, dotychczasowe losy projektu wskazują, że wszystko może się zdarzyć."

Agnieszka Łuczak "Spójność pieniądza", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 42 z 20 października 2000 r.

-*

"Nagórzyckie Groty wzbudzają burzliwe emocje. Na usta ciśnie się stwierdzenie >na szczęście<. Kiedy bowiem pogodzimy się z aktualnym stanem rzeczy i temat grot po prostu nam zobojętnieje, na wszystkie działania najzwyczajniej będzie za późno. [...]
Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Moim zdaniem (ale nie tylko moim) tak... [...] Udostępnienie całego biegu korytarzy jest nonsensowne - wymaga zbyt dużo nakładów... [...] Wystarczy to uczynić z pierwszą, główną komorą - tę zabezpieczyć, oświetlić i zgodnie z ideą muzeum żywego uczynić miejscem figuratywnej mobilnej ekspozycji wydobywania piasku jako surowca szklarskiego... [...]
A może uczynić z tego wspaniałego tworu człowieka i rzeki filię Skansenu Rzeki Pilicy i Nadpilicza?"

Jarosław Kabacki "Nagórzyckie Groty - jak je nie tylko ocalić, ale i na nich zarobić?", "Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 41 z 19 października 2000 r.

-*

"W dniach 6-8 października w Drzewicy odbył się I Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Drzewiczce, organizowany przez warsztat Szkutniczy >Polyak< w Drzewicy. [...]
W sobotę o godz. 12.00 sześćdziesięciu uczestników spływu wypłynęło spod zamku w Drzewicy, aby po pokonaniu licznych meandrów rzeki płynącej w pięknej lesistej dolinie przybyć około godziny 16.00 do Odrzywołu, gdzie czekała na nich gorąca grochówka."

"Spływ w Drzewicy", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 41 z 13 października 2000 r.

--*

"... członkini Zarządu Województwa [łódzkiego] - Krystyna Ozga poinformowała, że projekt pn. >Rozwój turystyki nad rzeką Pilicą< uwzględniający m.in. tomaszowski skansen ma duże szanse na uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 20001."

"Stawka na turystykę", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 41 z 13 października 2000 r.

*

"W ostatnie dwa weekendy września w Gawrońcu pod Końskimi prowadzono akcję obrączkowania ptaków. [...]
- Tu w naszych okolicach, widzieliśmy na przykład płochacza syberyjskiego - podaje jedną z tych sensacyjnych dla ornitologów wieści Zbigniew Fijewski, znany w Końskich miłośnik przyrody. - Płochacz zamieszkuje wprawdzie tereny za Uralem, ale zechciał nas odwiedzić. Pojawił się kiedyś i jer - gatunek zięby, gnieżdżący się w tundrze północnej Europy. Tego mogliśmy zaledwie usłyszeć - dzieli się swoją radością z odkryć. [...]
Po przyniesieniu >zbiorów< do samochodu znów następowało mierzenie, ważenie, oznakowanie i... szczęśliwy odlot. Pan Fijewski i pomagający mu od dwóch lat w oglądaniu i doglądaniu >tubylczej< przyrody Piotrek Wojna, asystowali przy obrączkowaiu zaprzyjaźnionemu ornitologowi z Jędrzejowa Ludwikowi Maksalonowi. [...]
Ci trzej panowie znają się nie od dziś. Należą do Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego i brali udział w wielu akcjach ochrony i ratowania przyrody. Ich praca w terenie (społeczna!) ma wymiar poznawczy, wzbogaca wiedzę ekologiczną, wyjaśnia zależności międzygatunkowe w biotopach, w których - jak to w układach dynamicznych - zachodzą ciągłe zmiany. - Prawdopodobnie już w następnym roku ukaże się opracowana przez nasze towarzystwo publikacja naukowa o charakterze faunistycznym: >Ptaki krainy świętokrzyskiej< - informuje pan Zbyszek. - Tym przedsięwzięciem chcemy zamknąć dwudziestoletni cykl badań w widłach Wisły i Pilicy i od Płocka do Mierzawy. Obok biologii typowych dla naszych ziem ptaków, w monografii znajdą się niezwykle rzadko spotykane gatunki, no choćby >skryty< kulon (10 par w Polsce), znaleziony przed laty w kamieniołomach pod Kielcami, żołna, której kolonię odkryto w rejonie Starachowic czy orzeł bielik. [...]
- Chyba niewiele osób wie, jak wysoką rangę wśród wybranych w kraju ostoi mają doliny rzek Czarnej Koneckiej i Krasnej - podaje frapujące informacje pan Zbyszek - z których możemy być tylko dumni. Krasna uznawana jest za "Biebrzę w miniaturze", ale podobno są zakusy jej regulacji. Wtedy cóż - stałaby się po prostu kanałem. Podobny problem może dotknąć Czarną. Ufamy jednak, że do tego nie dojdzie i na całej długości rzeki doprowadzimy do powstania parku krajobrazowego."

/Ella/ "Ptasie numery", "Przegląd Konecki" nr 41 z 11 października 2000 r.

-*

"Ciekawą imprezę organizuje pod patronatem władz miejskich w Drzewicy Warsztat Szkutniczy "Polyak" Zbigniewa Tyki. w dniach 6-8 października odbędzie się dwudniowy I Ogólnopolskie Spływ Kajakowy Drzewiczka na trasie Drzewica - Odrzywół."

"Spływ po Drzewiczce", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 40 z 6 października 2000 r.

--*

"Od 29 września w tomaszowskim Muzeum można oglądać wystawę pn. >Pradzieje regionu świętokrzyskiego<. Jej eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Wystawa jest próbą prezentacji cząstki wiedzy o prahistorii Gór Świętokrzyskich dostępnej na obecnym etapie badań archeologicznych. Od epoki kamienia po epokę żelaza.
Obfitość surowców mineralnych, bogactwo lasów i urodzajne gleby, od tysiącleci zachęcały ludzi do osiedlania się między Wisłą a Pilicą. Praczłowiek pojawił się w tym regionie ok. 120 tys. lat p.n.e."

imejl "Skarby Gór Świętokrzyskich", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 40 z 6 października 2000 r.

--*

"Młodzież z koneckiego LO nr 2, działająca w Kole Miłośników Przyrody, kierowanym przez nauczycielkę biologii Lucynę Janiszewską, od dwóch lat bardzo aktywnie współpracuje z Radomsko-Kieleckim Towarzystwem Przyrodniczym. [...]
Pod kierunkiem i opieką kieleckiego ornitologa Zbigniewa Fijewskiego młodzi przyrodnicy mieli możliwość udziału w wycieczkach, podczas których zapoznawali się z różnorodnością okolicznej przyrody. W sobotę i niedzielę, 23 i 24 września uczniowie [...] uczestniczyli w obrączkowaniu w podkoneckim Gawrońcu. Kolejna wspólna wyprawa w teren odbyła się w następną sobotę i niedzielę, lecz wówczas poza obrączkowaniem uczniowie wspólnie z ornitologami uczyli się określania kierunków wędrówek poszczególnych gatunków ptaków."

/TOM/ "Młodzi opiekunowie przyrody", "Przegląd Konecki" nr 40 z 4 października 2000 r.v