Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum III kw. 2010 r.

"Do końca tego tygodnia problem ziemi wydzielającej fetor, składowanej przy ul. Zakątnej powinien być rozwiązany. Jak poinformował naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przedstawiciele Hydrotechniki Kielce zobowiązali się do wywiezienia ziemi zawierającej lotne związki aromatyczne oraz substancje ropopochodne. Pierwsze transporty wyruszyły z Opoczna już w poniedziałek, 19 lipca, a składowisko przy ul. Zakątnej ma być oczyszczone z uciążliwej zawartości do końca bieżącego tygodnia. [...]
Wywiezienie zawartości składowiska i zaprzestanie przywożenia do Opoczna ziemi o podejrzanej zawartości nie kończy jeszcze sprawy. Na wniosek gminy Opoczno Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi kontrolę, obejmującą m.in. badania składowanej w Opocznie zimi. Wyniki tych badań powinny być znane również w tym tygodniu."

"Odpady znikają", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 29 z 23 lipca 2010 r.

*

"Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni zapraszają w sobotę, 31 lipca na "Lubocheński konkurs ubijania masła". W tym roku impreza odbędzie się w Małczu, na placu wokół domu wiejskiego. Rozpocznie się o godz. 14.30.
[...] Ma ocalić od zapomnienia regionalny produkt pod nazwą "Swojskie masło" oraz jego wysokie walory odżywcze i smakowe, a także zintegrować mieszkańców okolicznych gmin i ludzi zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Dolina Pilicy.
Organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie po jednej trzyosobowej reprezentacji kół gospodyń wiejskich z każdej gminy powiatu tomaszowskiego i gmin należących do Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Każdy zespół otrzyma zadanie ręcznego wyprodukowania masła w określonym czasie. Musi to zrobić przy pomocy kierzonki używanej niegdyś w zagrodach wiejskich. [...]
W części artystycznej wystąpią zespoły ludowe z całego powiatu, m.in. młodzieżowy zespół pieśni i tańca "Lubochnianie", Łucy Babki i Skrzynkowianki. Swój program pokażą aktorzy Teatru Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego. [...]"

Józef Michalik "Maślany konkurs", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 29 z 23 lipca 2010 r.

*

"- Nad Zalewem Sulejowskim nadal poważnym problemem są nieszczelne szamba lub wypuszczane z nich do środowiska nieczystości - mówią specjaliści, którzy opracowywali program ratowania umierającego akwenu. [...]
W środę, 7 lipca funkcjonariusze z tomaszowskiej komendy odwiedzili jeden z pensjonatów w Karolinowie. Znaleźli przy szambie podejrzane urządzenia. Rurę zakopaną w ziemi z wylotem w glebie i pompę. W tym miejscu czuć było mocną woń amoniaku. I to wszystko niedaleko wód zalewu. Funkcjonariusze mieli poważne podejrzenia, że nieczystości, przynajmniej ich część, trafiają ze sporego pensjonatu bezpośrednio do środowiska. [...]
Sprawę prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. - Na tym etapie postępowania nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale prawdopodobnie właściciel ośrodka odpowie z artykułu 162 kodeksu wykroczeń - mówi Arkadiusz Knap, naczelnik wydziału. [...]
Artykuł 162 kodeksu wykroczeń paragraf 1 brzmi: "Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę, lub inne nieczystości albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany".
Paragraf drugi zaś: "Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntów w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu lub grzywny".
W każdym przypadku sąd może orzec nawiązkę, a jeżeli komuś udowodniono wykroczenie z drugiego paragrafu, także pokrycie kosztów rekultywacji gleby, oczyszczania wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.[...]
- Jeżeli sprawa trafi do sądu, to my z reguły się nimi nie zajmujemy - mówi Piotr Nowakowski, kierownik Wydziału Inspekcji w piotrkowskiej delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. - Najczęściej takie sprawy kończą się mandatami w wysokości od 500 do 1.000 złotych. Sądy mogą dodatkowo podwyższyć tę kwotę maksymalnie do 5 tys. zł, ale również zastosować karę aresztu lub ograniczenia wolności. Zdarza się to jednak rzadko.
Jak zaznacza kierownik, kary aresztu i ograniczenia wolności albo grzywny wynikają z konsekwencji, jakie zawarte są także w prawie wodnym. W tym przypadku np. z art. 192.[...]
O podejrzeniach policji powiadomiona została również gmina Tomaszów, na której terenie leży pensjonat. Jeszcze nie wiadomo jakie będą decyzje gminy.
Jedno jest pewne, do takich procederów dochodzi nad zalewem dość często. Są one może nietrudne do udowodnienia, ale wymagają zaangażowania służb ścigania i samorządowych. A z tym bywa różnie. Podczas licznych spotkań, jakie odbyły się na temat ratowania Zalewu Sulejowskiego, specjaliści cały czas powtarzali, że trzeba ukrócić proceder nielegalnego odprowadzania nieczystości do środowiska i znaleźć nieszczelne szamba. Wtedy pracownik gm. Tomaszów powiedział, że to niemożliwe. Tymczasem gm. Rzeczyca już jest po takiej inwentaryzacji i poszło jej całkiem sprawnie. Teraz już wie, kto jakie ma szamba i ile produkuje nieczystości, a za ile płaci.
Podczas ostatniej wizyty w Tomaszowie Włodzimierz Fisiak, marszałek wojewódzka łódzkiego podkreślał, że jest możliwość pozyskania pieniędzy unijnych na ratowanie zalewu. Województwo jednak nie może być beneficjentem tych środków i do działania muszą przystąpić samorządy lokalne. Z dotychczasowym zapałem w tej sprawie to się raczej nie uda.[...]"

war "Sprawdzą, czy ścieki trafiały do środowiska", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 28 z 16 lipca 2010 r.

*

"29 czerwca w Drzewicy gościła TVP3 Łódź, wizyta telewizji związana była z przystąpieniem Gminy i Miasta Drzewica do konkursu EKO-LIDER. [...] W chwili obecnej Gmina Drzewica ma już za sobą wstępną kwalifikację [...] II etap to prezentacja gmin na antenie telewizyjnej. [...] Na taśmie filmowej zarejestrowano tor kajakarstwa górskiego, ujęcie wody w Strzyżowie z nowo wybudowanym zbiornikiem na wodę pitną. Ekipa filmowa zarejestrowała także popisy wokalno-taneczne dziewczynek ze Szkoły Podstawowej w Drzewicy, oczywiście o tematyce ekologicznej oraz rozmowę z uczniami Gimnazjum. Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica przedstawił działania gminy w zakresie ekologii: zrealizowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarkę odpadami oraz ochronę powietrza i oszczędność energii. Program o Drzewicy będzie wyemitowany w TVP3 Łódź w środę 11 sierpnia o godz. 19.15 i powtórzony 12 sierpnia o godz. 16.45. [...]"

"Drzewica proekologiczna", "Wieści znad Drzewiczki" nr 2/2010 r.

*

"W tym roku zostanie wykonany pierwszy etap projektu pn. <Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zalewu Drzewickiego>
W ramach realizacji inwestycji przy północnym brzegu zbiornika powstanie ściezka pieszo-rowerowa. [...]
Ścieżka powinna być gotowa w ciągu najbliższych kilku miesięcy. [...] w sfinansowaniu inwestycji pomoże Unia Europejska. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania <Nad Drzewiczką> gmina otrzyma z Unii prawie 400 tys. zł. [...]"

"Ścieżka, molo i plac zabaw", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 27 z 9 lipca 2010 r.

*

"Pilica ma być przyjazna kajakarzom i taką jest coraz bardziej. Przynajmniej w Tomaszowie. Potężne zwałowisko kamieni, które przez kilkadziesiąt lat uniemożliwiało spływ pod mostem kolejowym, przed trzema laty zostało częściowo usunięte i nie było już konieczności przenoszenia kajaków, a teraz przepływ ten został znacznie poszerzony.
Od pięciu lat trwają prace nad programem, którego wdrożenie ma zamienić Pilicę w raj dla kajakarzy i turystów, dla których wyprawa kajakiem może być jednym z elementów atrakcyjnego wypoczynku na Nadpiliczu. [...]
W planach jest wiele zadań. Nad Pilicą muszą powstać nowe stanice i biwakowiska. Potrzebne są miejsca, w których można urządzić krótszy lub dłuższy postój, skorzystać z sanitariatu, zrobić zakupy. [...] Choć popularność Pilicy jako znakomitej rzeki do spływów rośnie nieustannie i kajakarzy przybywa w szybkim tempie, to infrastruktura nabrzeżna jest w fazie początkowej.
Dobrze chociaż, że władze powiatu tomaszowskiego w porozumieniu z samorządem miejskim podjęły działania w celu ułatwienia spływu Pilicą, nie czekając na pomoc województwa. W Tomaszowie pod mostem kolejowym była potężna przeszkoda - coś w rodzaju progu rzecznego z resztek starego mostu i przywiezionych kamieni. Przy wysokim stanie lustra rzeki można pokusić się o przepłynięcie kajakiem nad przeszkodą. Sprzęt trzeba było targać około 50 metrów, co nie należy do przyjemności.
Latem 2007 roku przeszkoda została częściowo rozebrana. Tomaszowska firma Lechowski - Kacperek za 12.470 zł usunęła zwałowisko przy lewym brzegu Pilicy i otworzyła w miarę swobodny przepływ.
Z czasem okazało się, że przeszkoda pod mostem żelaznym ciągle jest problemem. Przybyło chętnych do spływania, ale niekoniecznie z doświadczeniem kajakarskim. W dodatku ludzie często są roztargnieni, a wielu nie zwraca uwagi na znaki rzeczne. Przy niskim (takim jak obecnie) poziomie wody, rumowisko widoczne jest z daleka, ale przy wysokiej wodzie, takiej jak płynęła przed miesiącem, tylko uważni kajakarze mogli wystarczająco wcześnie zauważyć znaki i skierować się pod lewy brzeg. Wielu wpływało środkiem nurtu prosto na wystającą spod wody szynę, która wieńczyła stertę kamieni. [...]
- Takie przeszkody nie tylko utrudniają życie wodniakom, ale także ograniczają przepływ wody, co prowadzi do jej piętrzenia i występowania z brzegów - powiedział nam Tadeusz Bienias, kierownik Nadzoru Wodnego w Smardzewicach. - Udrożnianie nurtu jest jak najbardziej działaniem przeciwpowodziowym.
Przez ponad tydzień pracownicy tej samej firmy co przed trzema laty, czyli Lechowski - Kacperek, ze specjalistycznym sprzętem, wspomagani przez nurków z KS Amber na przystani zmagali się z przeszkodą. Usunęli dwie szyny leżące tam od czasów II wojny światowej. Główną częścią wodnej przeszkody była tzw. kaszyca, czyli mała sztuczna wysepka z kamieni lub betonu, stanowiąca podstawę dla budowli hydrotechnicznych. [...] Teraz została znacznie zmniejszona. Usunięto pale wbite w dno, które przytrzymywały kamienie. Część kamieni została ściągnięta pod brzeg. Teraz zaczęła działać siła wody. Przepływ pod lewym brzegiem powoli się powiększa. Przy obecnym wypływie wody z zalewu (24 metry sześcienne na sekundę) przepłynięcie pod mostem jest dla kajakarzy bardzo proste. [...]"

Ryszard Pożyczka "Ułatwili życie kajakarzom"

"Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dolina Pilicy" wśród wielu zadań statutowych ma wpisaną promocję rejonu, który obejmuje swoim działaniem. Jedną z form promocji są wydawnictwa popularyzujące region. Ostatnio staraniem "Doliny Pilicy" przy udziale funduszy Unii Europejskiej, które za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego trafiły do stowarzyszenia ukazały się trzy publikacje. O jednej pt. "Atrakcje doliny Pilicy" TIT już wspominał. [...]
Kolejna publikacja pt. "Nasza historia - nasze dziedzictwo" jest poświęcona obchodom 600. rocznicy wyprawy na Grunwald na rozprawę z zakonem krzyżackim. Jest w niej również informacja o samym stowarzyszeniu, napisana przez jej prezesa Bronisława Helmana. Są rozdziały poświęcone historii Polski oraz prezentacje gmin z Nadpilicza, z uwzględnieniem ich miejsca w historii kraju. [...]
Ciekawą publikacją stowarzyszenia jest broszurka zatytułowana "Okolice Inowłodza malowane poezją Juliana Tuwima". Już tytuł mówi wiele. Jest historyczne wprowadzenie, są fragmenty wierszy Tuwima, wiele historycznych i współczesnych zdjęć. Jest wreszcie wspomnienie zrealizowanego latem 2009 roku przez stowarzyszenie projektu pn. "Okolice Tuwima - integracja malowana wrażliwością i słowem poety". [...]"

"<Dolina Pilicy> promuje", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 27 z 9 lipca 2010 r.

*

"Już po raz szósty szlak wodny rzeki Pilicy przemierzy ponad 120 uczestników Powiatowego Spływu Kajakowego. [...] Spływ ma na celu promowanie rzeki Pilicy i jej malowniczej doliny, którą otaczają piękne lasy dwóch parków krajobrazowych - Sulejowskiego i Przedborskiego - oraz zachęcenie do uprawiania turystyki kajakowej. Trasa pierwszego dnia (10 lipca) przebiega tradycyjnie z Łęku Ręczyńskiego do Białej, z postojem w Trzech Morgach, a w niedzielę z Białej do Sulejowa, i liczy ponad 40 km.
[...] Organizatorami spływu są Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS."

"Kolejny raz popłyną Pilicą.", "Tydzien Trybunalski" nr 27/28 z 8 lipca 2010 r.

*

"Turyści z Żarnowa od kilkunastu lat biorą udział w wędrówkach nad Pilicą. Tym razem postawili zorganizować spływ kajakowy.
Członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie są zafascynowani pięknem Pilicy.
Ciekawym obiektem mającym swe umocowanie w nadpilickim krajobrazie jest Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, którego twórca Andrzej Kobalczyk za cel życia postawił sobie ratowanie zabytkowych obiektów rzecznych i nadrzecznych oraz tradycji flisackich i orylskich. Z niezwykłą pasją i determinacją działa na rzecz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego umiejscowionego nad Pilicą. [...]
W tym roku zamiast jak zwykle przemierzać tylko nadpilickie szlaki żarnowianie postanowili pójść dalej. Nabrali bowiem przekonania, iż poznanie rzeki powinno odbyć się przez żywy kontakt z nią. W efekcie zorganizowali I Żarnowski Spływ Kajakowy "Fascynujące piękno Pilicy". Impreza została przeprowadzona m.in. w związku z ustanowionym w 2010 roku przez Zarząd Główny PTTK "Rokiem turystyki wodnej".
[...] 26 czerwca z przystani w Przedborzu wyruszyła 29-osobowa grupa, by wspólnie przemierzyć kilkunastokilometrowy odcinek Pilicy mający swe zakończenie w Łęgu Ręczyńskim. [...]
Na rzece czaiło się mnóstwo niebezpieczeństw. Grube konary wystające z dna rzeki, mocno przechylone lub opadłe nad brzegiem drzewa (efekt działalności bobrów) wzbudzały niepokój omijających je niedoświadczonych kajakarzy.
[...]
Krótkie momenty przypływu adrenaliny nie zakłócały jednak przeżywania piękna przyrody. Przepływany przez nas odcinek Pilicy stanowił niezwykle malowniczy obszar, zachwycający pięknem i dzikością przyrody. Wzdłuż Pilicy cały rosną lasy, jej brzegi porośnięte są drzewami i krzewami a łąki rozpościerające się przy korycie, nadają jej niepowtarzalny charakter. Pilica często mocno meandruje, niekiedy brzegi jej są piaszczyste, ale w większości porośnięte zaroślami i murawami.
Zwieńczeniem wodnej podróży było dopłynięcie do małej zatoczki, gdzie nastąpiło oczyszczenie i wysuszenie kajaków oraz kapoków. Pod wielkimi rozłożystymi sosnami przystani wodnej w Łęgu Ręczyńskim odbyło się zakończenie spływu. [...] Był czas na wspólne podsumowanie imprezy i przedstawienie własnych odczuć i przeżyć związanych z tą ze wszech miar ciekawą i udaną imprezą. Zafascynowanie urokiem Pilicy przywołuje jednak niespokojną myśl, że ta piękna rzeka może przegrać w konfrontacji z zaborczą eksploatacją jej przybrzeżnych terenów, wyrębem lasów i zatruwającymi ją ściekami komunalnymi, nawozami sztucznymi czy też pseudoturystami zaśmiecającymi jej nadbrzeże i wody. Czy zostanie ocalona dla przyszłych pokoleń?

Grażyna Szafińska "Fascynujące piękno Pilicy", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 26 z 2 lipca 2010 r.

*

"Okolice Tomaszowa są bardzo atrakcyjne dla miłośników jednośladów. Na terenie naszego powiatu nie brakuje urokliwych miejsc, do których można się dostać na rowerze. [...]
Szlaki rowerowe naszego powiatu są znakomicie opisane. Oznaczony kolorem żółtym Szlak Carskich Łowów liczy 30 kilometrów i prowadzi ze Smardzewic do Rzeczycy przez miejsca związane z pobytem i polowaniami carów Aleksandra III i Mikołaja II. Po drodze są odpowiednie tabliczki, które prowadzą nas do celu, nie sposób się zgubić. Podobnie jak na oznaczonym kolorem czerwonym szlaku prowadzącym do Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, a następnie przez Sługocice i Brzustów do Inowłodza, w sumie 20 km. Szlak zwany Traktem przez Puszczę Pilicką ma kolor zielony i liczy 40 km. Prowadzi z Czerniewic do Poświętnego przez Spałę. Na zielono oznakowany jest też szlak rowerowy im. Zygmunta Goliata, o długości 70 kilometrów, biegnący wokół Zalewu Sulejowskiego.
Szlak im. Juliana Tuwima ma kolor niebieski i liczy 22 km. Prowadzi z Tomaszowa do Zakościela przez okolice związane z młodością poety, który spędzał wakacje i tworzył w miejscowościach na terenie powiatu tomaszowskiego. Kolorem czarnym oznakowany jest 36-kilometrowy odcinek wytyczony trasami pielgrzymek z sanktuarium w Poświętnem przez Inowłódz do klasztoru Franciszkanów w Smardzewicach.
To siedem głównych i najlepiej oznakowanych szlaków w powiecie tomaszowskim. Warto wspomnieć jeszcze o kilku szlakach, które są oznaczone starymi znakami informacyjnymi. To dwa szlaki niebieskie: rzeki Pilicy i prezydenta Ignacego Mościckiego (z Tomaszowa do Spały), jak również czerwony (partyzancki) i zielony.
- Niemal wszystkie szlaki w naszym powiecie prowadzą przez Spałę i Konewkę. Bardzo dobrze, bo tam są skupione jedne z największych atrakcji turystycznych naszego regionu. Jeśli przyjeżdża ktoś do Spały na tydzień z zamiarem jeżdżenia rowerem codziennie po kilkadziesiąt kilometrów, to chciałby zobaczyć też inne ciekawe miejsca. Jednak nie zawsze o nich wie - mówi Jacek Kowalewski, członek Zarządu Powiatu, działający na rzecz rozwoju turystyki w naszym regionie, zapalony rowerzysta. [...]

Znaleźć zapaleńców
W tworzeniu sieci szlaków mieliby pomóc rowerowi zapaleńcy. Pierwszym krokiem w tym kierunku było ogłoszenie przez Jacka Kowalewskiego konkursu na opisanie tras rowerowych na ziemi tomaszowskiej. Zwycięzcę ogłoszono kilkanaście dni temu, a został nim uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Grzegorz Szamburski, który opisał 60-kilometrowy szlak, biegnący przez Spałę, Konewkę i Smardzewice. Wykonał prezentację multimedialną z opisem i zdjęciami najbardziej interesujących miejsc znajdujących się na tej trasie.
Plany sięgają dalej. Chodzi o stworzenie przewodnika po szlakach rowerowych ziemi tomaszowskiej ze szczegółowymi opisami każdego z nich. [...]

Pomysłodawca tomaszowskiej sieci szlaków rowerowych chce zwrócić się z prośbą o pomoc w realizacji tego projektu do samorządów powiatu tomaszowskiego. - Napiszę do wójtów, a być może też do dyrektorów szkół, żeby znaleźli na swoich terenach odpowiednich ludzi, którzy opisaliby najciekawsze szlaki rowerowe wokół miejscowości. Przecież oni mają bardzo dużą wiedzę w tym zakresie - zapowiada J. Kowalewski.
[...] Jeśli znajdą się ludzie, którzy opiszą szlaki, z wydaniem przewodnika nie będzie problemów. Zadbam o to osobiście. Na ziemi tomaszowskiej można stworzyć jeszcze około 20 szlaków rowerowych, żeby połączyć Tomaszów z wszystkimi gminami powiatu - planuje J. Kowalewski.
W realizacji tego projektu nieoceniona byłaby wiedza i umiejętności pracowników naukowych i studentów turystyki filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie. [...]

Dróg rowerowych jak na lekarstwo
Nie każdy rowerzysta lubi jeździć szlakami rowerowymi. Wśród miłośników jednośladów są tacy, którzy od popularnego górala wolą kolarkę, która nie nadaje się na leśne trasy. Dla takich powinny być drogi rowerowe, a tych niestety na terenie powiatu tomaszowskiego jest bardzo mało. [...]
Mieszkańcy Tomaszowa i jego okolic mają do dyspozycji właściwie tylko dwa odcinki dróg rowerowych (do Spały i Nagórzyc), które nadają się na popołudniowy wypad za miasto. Jest jeszcze kilka odcinków w samym mieście, ale nie tworzą one połączonej sieci. [...]
Ciąg pieszo-rowerowy łączący Tomaszów ze Spałą to miejsce aktywnego wypoczynku tomaszowian. Nie tylko rowerzystów, ale też biegaczy i miłośników nordic walkingu. [...] - Jeśli porozumiemy się z Nadleśnictwem Spała, to może uda się doprowadzić ciąg pieszo-rowerowy do Teofilowa, ale tylko do drogi, która skręca do Królowej Woli. W ramach przebudowy dróg powiatowych Inowłódz-Ujazd ma powstać ciąg pieszo-rowerowy ze Spały do Konewki, który połączy się z drogą do Królowej Woli. Do Inowłodza można też dojechać drugą stroną Pilicy przez Brzustów - mówi J. Kowalewski, który jest ekspertem w dziedzinie zarządzania drogami.
Rowerzyści lubiący wycieczki nad zalew, nie mogą się doczekać drogi rowerowej łączącej Tomaszów z zaporą w Smardzewicach. - Przygotowywany jest projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego ze skansenu przez Smardzewice, zaporę, do Nagórzyc, gdzie połączy się ze ścieżką rowerową do Tomaszowa - zapowiada J. Kowalewski. [...]
Jacek Kowalewski ciąg pieszo-rowerowy chce doprowadzić do granic powiatu, aż za Twardą wzdłuż dróg do Bukowca n. Pilicą i do Unewla. - To piękne i bardzo atrakcyjne tereny, które powinno się bezpiecznie zwiedzać na rowerze. Nie mamy gór ani morza, więc czym możemy konkurować na rynku turystycznym, jeśli nie szlakami i ścieżkami rowerowymi. [...]"

Adrian Grałek "Ziemia tomaszowska - raj dla rowerzystów", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 26 z 2 lipca 2010 r.