Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum III kw. 2000 r.
-

"Czy tomaszowianie kiedyś znów docenią swoje rzeki i zwrócą się do nich twarzą? Czy znakomite walory naturalne Pilicy, Wolbórki i Czarnej zostaną umiejętnie spożytkowane do turystycznej promocji naszego miasta? Do takich refleksji skłania niecodzienna wystawa pn. >Tomaszów - miasto trzech rzek<... [...] Ekspozycję udostępniono w holu na I piętrze gmachu Urzędu Miasta. [...]
Prezentowane na wystawie archiwalne mapy, ryciny i zdjęcia (łącznie ponad 200), z których wiele ma charakter unikatowy, pochodzą ze zbiorów powstającego w Tomaszowie Skansenu Rzeki Pilicy i z kolekcji Józefa Gołębiowskiego. [...]
Zainteresowani jej obejrzeniem mogą się skontaktować z Wydziałem Promocji Miasta UM (tel. 724-23-11 wew. 241, 255).

"Tomaszów nadrzeczny", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 39 z 29 września 2000 r.

*

"Radni powiatowi, przedstawiciele wszystkich większych ugrupowań politycznych, szefowie instytucji powiatowych, wspólnie z pracownikami firmy Arcadis Ekokonrem, która wygrała przetarg na opracowanie rozwoju powiatu opoczyńskiego, usiłowali znaleźć plusy i minusy ziemi opoczyńskiej, przedstawić swoją wizję powiatu za piętnaście lat i wreszcie pokazać drogi do realizacji tych marzeń. [...]
Do plusów ziemi opoczyńskiej zaliczono: udział w powstającym ekoregionie, centralne położenie w Polsce tuż przy CMK i krzyżujących się drogach krajowych, piękny i znany nie tylko w Polsce folklor, bogate i jeszcze miejscami bardzo czyste środowisko naturalne, rozwijającą się agroturystykę, elastyczność kształcenia ponadpodstawowego, pełne energii i pomysłów młode pokolenie, [...] usportowienie społeczeństwa i liczne kluby sportowe, wykwalifikowane kadry praktycznie w każdej dziedzinie życia, fakt istnienia tygodnika o zasięgu powiatowym"

"Wspólna strategia", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 39 z 29 września 2000 r.

-*

">Sprzątanie świata< - pod takim hasłem wyruszył 9 września barwny korowód dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Końskich.
Z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli, a także rodziców zorganizowano akcję porządkowania miasta. Uczniowie klas młodszych wraz z opiekunami, ze śpiewem na ustach, przemaszerowali ulicami niosąc transparenty z ekologicznymi hasłami i wzbudzając podziw wielu przechodniów. Happening zakończono porządkowaniem terenu szkoły. Pozostałe cztery grupy sprzątały w okolicach ulic: Partyzantów, Browarnej, Południowej i w Wąsoszu."

Katarzyna Sorn "NIE-codzienne porządki", "Przegląd Konecki" nr 39 z 27 września 2000 r.

-*

"W dniach 12-15 września staraniem Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Poświętnem zorganizowano 32-godzinny kurs >Gastronomia w turystyce wiejskiej<. Udział w nim wzięło 24 mieszkańców wsi. [...] Wykładowcy z Logobiznesu z Lublina zapoznali uczestników z zasadami marketingu i aspektami ekonomiczno-prawnymi w działalności gastronomicznej. Program szkolenia obejmował również takie tematy jak: >Higiena żywienia i produkcja żywności<, >Racjonalne żywienie turystów< i >Organizacja i technika obsługi konsumenta<. Każdy z uczestników otrzymał również ciekawe materiały szkoleniowe dotyczące agroturystyki i organizacji małej gastronomii. Na ćwiczeniach praktycznych uczono sporządzania potraw, układania jadłospisów, rozliczania żywienia i zasad przygotowywania stołu m.in. szwedzkiego i angielskiego."

B.P. "Agroturystyka w powiecie", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 38 z 22 września 2000 r.

-*

"Ogólnopolski Zlot Turystyczno-Ekologiczny Ludowych Zespołów Sportowych "Szlakiem Nadpilicznym" odbędzie się w dniach 22 i 23 września w Ośrodku Wypoczynkowym Starostwa Piotrkowskiego w Sulejowie."

R. "Zlot LZS nad Pilicą"

"Powstał [...] plan, który przewiduje stworzenie na terenie gminy [Wola Krzysztoporska] dużego zbiornika wodnego. Znalazłby się on w naturalnym obniżeniu terenu między takimi miejscowościami, jak Laski, Ludwików, Radziątków, Parcela Jeżów, a zasilałaby go rzeka Dąbrówka.
Lustro wody zbiornika retencyjnego Laski ma mieć około 65 ha, a jego maksymalna głębokość to 1,7 m. Podstawowym celem powstania zbiornika jest przede wszystkim, prócz możliwości rekreacyjnych, jego działanie retencyjne, a więc zbieranie z pobliskich pól nadmiaru wody podczas intensywnych opadów i cofanie jej na pola w przypadku suszy."

Or "Do lasek czy nad Zalew Sulejowski"

"Tydzień Trybunalski" nr 38 z 21 września 2000 r.

-*

"W Poświętnem... [...]
Sprzątnięto tereny leśne w Dębie, Wytoce, Cetyniu i przy drodze z Poświętnego do Inowłodza. [...]
W gminie Opoczno do sprzątania przystąpiło około 2900 uczniów z prawie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów."

"Sprzątali", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 37 z 15 września 2000 r.

-*

"Odkrywane na nowo i atrakcyjnie promowane, rozliczne walory przyrodniczo-historyczne Tomaszowa i okolic przyciągają coraz więcej przybyszów z kraju i zagranicy. Do słynnych już Niebieskich Źródeł, grot nagórzyckich oraz ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach doszła nowa atrakcja w postaci tworzonego w naszym mieście Skansenu Rzeki Pilicy. Właśnie w tych miejscach przebywała w środę, 6 września 14-osobowa grupa mieszkańców miasta Esslingen w Niemczech, działających w Towarzystwie Wschód - Zachód."

"Goście z zagranicy"

"Około 3,5 tys. osób wzięło udział w VII edycji ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"... [...]
... młodzież uprzątnęła obszar kilkudziesięciu hektarów, tj. około 24 zielonych terenów, położonych w granicach miasta. Posprzątano m.in. teren lasów za jednostką wojskową, lasy przy ul. Rudej, lasy w kierunku Wiaderna i Józefowa, obszar leśny od ulicy Jana Pawła do grot, tereny przypilickie i przy rzece Wolbórce oraz rezerwat Niebieskie Źródła."

ep "Posprzątali świat"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 37 z 15 września 2000 r.

-*

"Z Piotrkowa do Rozprzy przez Milejów i Ignaców i z powrotem przez Magdalenkę, Siomki i Bujny wiodła 25-kilometrowa trasa I Piotrkowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego... [...] Na start zgłosiła się rekordowa liczba ok. 1200 osób."

R. "Rowerowo bardziej zdrowo"

"Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem >Cztery pory roku w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych<".
Całe bogactwo przyrodnicze Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych (Przedborskiego, Sulejowskiego i Spalskiego), a szczególnie znajdujących się tam 21 rezerwatów przyrody, oraz walory krajobrazowe doliny Pilicy z licznymi na jej terenie zabytkami architektury mogą być tematem prac na nowy konkurs plastyczny. [...]
Szczegółowych informacji udzielają: Hanna Stępień, pod nr tel. 732-52-37, oraz Krystyna Jankowska - 647-56-33."

R. "Uchwycić urodę Nadpilicza"

"Tydzień Trybunalski" nr 37 z 14 września 2000 r.

-*

"Jak dowiadujemy się od prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza (a zapewne także przyszłego dyrektora Skansenu i kustosza Muzeum "naszej rzeki") Andrzeja Kobalczyka, już wkrótce do skansenowego grona dojdą dwa kolejne zabytkowe obiekty, tym razem pochodzące ze Spały. Będzie to zabytkowa stróżówka, do niedawna stojąca zapomniana i zaniedbana przy wjeździe do tej miejscowości, oraz prawdziwa architektoniczna spalska perełka - była carska wozownia."

JK "Wiecha na młynie - Skansenie", "Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 36 z 14 września 2000 r.

-*

"... odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Turystyczno-Agroturystycznego "Nad Czarną" z siedzibą w Rudzie Malenieckiej.
Stowarzyszenie zrzesza obecnie 19 członków z kilku gmin. [...] Barbara Gustavsson ze wsi Kołoniec posiada do wynajęcia dwa pięknie urzadzone pokoje 3- i 4-osobowe, Stanisław Cieśliński ze wsi Kolonia Dęba ma do dyspozycji cztery pokoje - 1-, 2-, 3- i 4-osobowe. Marek Piwoński z Lipy przygotował dla turystów jeden pokoik dla czterech osób."

/TOM/ "Agroturystyka w natarciu"

W niedzielę, 17 września, odbędzie się II Powiatowy Rajd Rowerowy pod nazwa "Rowerowy zawrót głowy", organizowany przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Końskich oraz urzędy miejskie i gminne powiatu koneckiego.
...organizatorzy pragną popularyzować aktywny wypoczynek w formie turystyki kolarskiej i krajoznawczej, integrować poszczególne gminy i cały powiat, kształtować nawyki bezpiecznego i właściwego korzystania z dróg, szczególnie przez dzieci i młodzież. Rajd będzie miał charakter zlotu, a jego trasy będą wiodły ze stolic poszczególnych gmin do mety w Sielpi..."

/TOM/ "Rowerowy zawrót głowy"

"Przegląd Konecki" nr 37 z 13 września 2000 r.

-*

"... 8 września rusza kolejna już VII edycja ogólnopolskiej akcji >Sprzątanie świata<... [...]
W tym celu Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta [...] przygotował 3,5 tys. worków na śmieci i 4 tys. rękawic... [...]
Przewiduje się, że w tegorocznej edycji weźmie udział 4,5 tys. osób."

ep "Posprzątają świat"

"W najbliższą sobotę i niedzielę w Spale, Tomaszowie, Paradyżu i Opocznie będzie trwało VIII Światowe Forum Mediów Polonijnych. [...]
... goście Forum (przewidziano przyjazd ponad 100 dziennikarzy polonijnych) zapoznają się w najbliższą niedzielę m.in. ze znakomitymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi naszego miasta. [...] Dziennikarze zwiedzą słynny rezerwat Niebieskie Źródła, a także Skansen Rzeki Pilicy, tworzony w Tomaszowie. W pierwszym obiekcie skansenu - rekonstruowanym zabytkowym młynie wodnym uczestnicy Forum Mediów Polonijnych obejrzą wystawy obrazujące historię tej odbudowy oraz dawne widoki Pilicy."

"Wizyta polonijnych dziennikarzy"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 36 z 8 września 2000 r.

-*

"Szczyt zabytkowego młyna wodnego, restaurowanego od wiosny w sąsiedztwie Niebieskich Źródeł, zwieńczyła w tych dniach ozdobna, rzeźbiona w drewnie iglica, tzw. pazdur. Na niej została zamocowana tradycyjna wiecha. W ten symboliczny sposób zaakcentowano osiągnięcie kolejnego, ważnego etapu w odbudowie młyna, będącego - jak wiadomo - pierwszym obiektem Skansenu Rzeki Pilicy, tworzonego w Tomaszowie wspólnym staraniem samorządowych władz miasta oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. [...]
Już dzisiaj wyniosła sylwetka drewnianego młyna, która znakomicie wkomponowała się w nadpilicki krajobraz, przyciąga uwagę licznych gości Niebieskich Źródeł i osób przejeżdżających wiodącą obok ruchliwą trasą Tomaszów-Radom. Najprawdopodobniej otworzy on podwoje dla zwiedzających jeszcze w tym roku. W opinii wielu znawców zarówno młyn, jak i cały Skansen Rzeki Pilicy, mają szanse stać się >turystycznym hitem< naszego miasta i jego znaczącym atutem promocyjnym"

kob. "Wiecha na młynie", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 35 z 1 września 2000 r.

-*

"Wprowadzony w życie na terenie naszej gminy >Program edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych< oraz sukcesywne wdrażanie segregowania odpadów >u źródła<, czyli bezpośrednio w gospodarstwach domowych, do chwili obecnej przynosi zaskakujące rezultaty.
W ciągu 7-miesięcznego trwania akcji udało się odzyskać 1.733 baterie, 55 świetlówek, 1.352 puszki po farbach i lakierach, 6.914 puszek aluminiowych, 4.250 opakowań szklanych, 4.960 butelek plastikowych typu PET, 101 akumulatorów, 1.223 opakowania po dezodorantach i aerozolach oraz 3.007 kg makulatury. [...]
Do chwili obecnej rozprowadzono wśród mieszkańców Gminy drzewka i krzewy ozdobne, które można było otrzymać za posegregowane odpady typu: akumulatory, baterie, świetlówki, puszki po farbach i lakierach, opakowania po aerozolach oraz ekobilety i ekobilety >bis< za przekazanie makulatury, opakowań plastikowych typu PET, puszek aluminiowych i opakowań szklanych. Zeszyty szkolne rozprowadzane wśród mieszkańców można było dostać za przekazaną makulaturę bądź wymienić na nie ekobilet.
Posiadacze ekobiletów mogą jednorazowo skorzystać z obiektów użyteczności publicznej, tj. kina, hali sportowej, stadionu sportowego lub wejść na >Salony Muzyczne<. Wszyscy, którzy posiadają ekobilety >bis<, otrzymają bezpłatne biopojemniki lub karnety wejściowe na stadion sportowy na mecze piłkarskie."

Jarosław Jędrych "To jeszcze nie koniec - zbieramy dalej!"

"W ciszy i skupieniu, zadumie i zamyśleniu, mieszkańcy Szczekocin i okolic, znajomi i przyjaciele, pożegnali 16 sierpnia 2000 r. prof. Andrzeja Wierzbowskiego, wieloletniego nauczyciela, społecznika i regionalistę. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. [...]
W miasteczku nad Pilicą upłynęło Jego dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały. [...]
Pasjonował się wręcz tym wszystkim, co wiązało się z szeroko pojętym regionalizmem. [...]
Rozmiłowany w regionie opublikował dziesiątki artykułów o życiu codziennym mieszkańców wsi i miasteczek, artykułów o treści historyczno-literackiej, także wiele opowiadań, wykorzystując folklor ludowy i obserwacje różnych środowisk, również nauczycielskiego. [...]
W poszukiwaniu samorodnych talentów przemierzył nie tylko ziemię włoszczowską. Docierał do miejsc, gdzie folklor krzewił się bujnie jeszcze, a także tam, gdzie ginęła już stara sztuka. [...]
To Andrzej Wierzbowski wspólnie ze znanym regionalistą inż. Marianem Chudzińskim zebrał na początku lat 70. z pól fragmenty naczyń ceramicznych, które po złożeniu odtworzył i produkował mistrz garncarstwa Eugeniusz Caban... [...]
Andrzej Wierzbowski uratował od zapomnienia pieśni i poezję ludową z okresu okupacji na terenie powiatu włoszczowskiego... [...]
To również On odnalazł i opublikował fragmenty pamiętnika uzdolnionego malarza i rysownika z Lelowa Kazimierza Tytki... [...]
Pasją szczekocińskiego nauczyciela i regionalisty było także fotografowanie. Wykonał setki zdjęć ludzi i zdarzeń, obiektów i pejzaży, o których pisał w licznych notatkach i artykułach prasowych.
W swym domu przy ulicy Saneckiego w Szczekocinach nie tylko zgromadził pokaźną bibliotekę. W zbiorach regionalisty znalazły się m.in.: pieczęcie władz miasta Szczekocin z przełomu wieków, księgi cechowe szczekocińskich krawców i garncarzy i tzw. obesłanka cechowa cechu krawców. [...}
Są tu akta nadania przywilejów królewskich, znaleźć można nawet wzmianki o ówczesnej obyczajowości. Te cenne zbiory - za zgodą Rodziny Zmarłego - może znajdą się kiedyś w izbie regionalnej, która powinna powstać w miasteczku nad Pilicą. [...]
Andrzej Wierzbowski był chyba >ostatnim, co tak piórem wodził< o regionie, wrażliwym na piękno słowa nauczycielem i regionalistą... z powołania. Cieszył się, że obok niego wyrośli i wyrastają nowi znawcy >wczoraj i dziś< Szczekocin i okolic."

Tadeusz Stolarski "Andrzej Wierzbowski nauczyciel i regionalista... z powołania"

"Bocian czarny zwany także hajstrą należy do rzędu brodzących, który obejmuje ponad 100 gatunków, w tym dobrze znaną nam czaplę i bociana, którego jest bardzo bliskim krewniakiem. [...]
W okolicach Włoszczowy znajduje się kilka gniazd tego ptaka. Powinniśmy więc być dumni z tego, że ptak ten występuje tak blisko nas i dążyć do tego, aby nie znikł on z awifauny naszego terenu, tak jak stało się to już w innych obszarach Europy. [...]
/
Polska to kraj bociana białego. Co czwarty bociek jest >Polakiem<. Żaden inny ptak nie cieszy się taką sympatią ludzi w naszym kraju. Jest on nieodzownym elementem obrazu polskiej wsi. [...]
W najbliższej okolicy Włoszczowy przypada około jedno lub dwa gniazda na miejscowość."

Krzysztof Dudzik/Bartosz Piotrowski "Ptaki lęgowe ziemi włoszczowskiej" "Głos Włoszczowy" nr 9/wrzesień 2000 r.

-*

"Zbliża się termin I Piotrkowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. ... odbędzie się on 9 września na trasie Piotrków-Rozprza. [...] Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej >Razem< [...] ... zachęca od udziału w imprezie szczególnie osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Rajd rozpocznie się o godz. 10:00 obok zajezdni MZK."

"Rajd również dla niepełnosprawnych", "Tydzień Trybunalski" nr 35 z 31 sierpnia 2000 r.

-*

"W okolicach Końskich usytuowanych jest kilka unikalnych miejsc przyrodniczych, jak np. rewelacyjnie krajobrazowy rezerwat Piekło Szkuckie. [...] Aby poznać piękno ziemi koneckiej można wybrać się z mapą turystyczną w plecaku pieszo, na rowerze, harleyu, motolotnią lub autokarem z Końskich, Żarnowa... [...]
Miesiąc temu uczestnicy jednej z takich eskapad obejrzeli ślady dinozaurów w rezerwacie Sołtyków. Samsonów - Rędocin - Szydłowiec - Wyzyna Rudzka - Szkucin - rezerwat Piekło Szkuckie - Radoszyce to turystyczny wachlarz możliwości krajoznawczych na cudownej ziemi koneckiej."

Jerzy Raymund Stańczyk "Unikaty, perły i skarby ziemi koneckiej", "Tygodnik Konecki" nr 29 z 23 sierpnia 2000 r.

-*

"Luciąża to drugi po Wolbórce lewobrzeżny dopływ Pilicy. Rzeka płynie dość szeroką doliną, której łąki i gleby żyźniejsze od położonych poza jej krawędziami przyciągały osadnictwo pradziejowe już w epoce kamienia. Archeolodzy zainteresowanie tym terenem zaczęli przejawiać już w XIX wieku, kiedy to przypadkowe znaleziska w Łochyńsku i Bęczkowicach zwróciły uwagę takich badaczy, jak Adolf Pawiński czy Godfryd Ossowski. [...]
Znaleziono wówczas na usytuowanych tam cmentarzyskach ciałopalnych obiekty i materiały zabytkowe ludności kultury pomorskiej nazywanej wtedy kulturą grobów skrzynkowych ... Cmentarzyska datowano na początki epoki żelaza (V-IV wiek p.n.e.). [...]
Badania wykopaliskowe archeolodzy zaczęli prowadzić w dolinie Luciąży na większą skalę w latach 60. Wówczas objęto badaniami grodzisko w Rozprzy datowane na okres wczesnego średniowiecza. [...]
W latach 70. i 80. odkrywano kolejne cmentarzyska kultury pomorskiej m.in. w Cieszanowicach i Mierzynie. [...]
Z II i I w. p.n.e. znamy w dolinie Luciąży tylko kilka osad m.in. w miejscowościach: Lubień, Przygłów-Murowaniec czy badana ostatnio osada w Kolonii-Trzepnicy.
Z cmentarzysk kultury przeworskiej badano nekropolię w Mierzynie-Grobli. [...]
Większość zabytków odkrytych podczas wykopalisk w dolinie Luciąży przechowywana jest obecnie w muzeach Piotrkowa i Tomaszowa."

Gabriela Ziółkowska "Dolina Luciąży", "Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 33 z 24 sierpnia 2000 r.

-*

"- W Niebie mieszka kilka rodzin. 30 domów tu się chyba nawet nie doliczy - objaśnia pan Edward Wąsik. - [...] Nasze Niebo to istny koniec świata. Światło założyli dopiero... a chyba w 72 roku... [...] Pekaes do nas dojeżdża tylko w ciągu roku szkolnego. O ósmej zabiera je do szkół, a po południu przywozi. A kto chce dalej, do Piekła, na pieszo musi iść, albo swoim samochodem, tylko że droga to tam pożal się Boże - macha ręką. [...]
A piękna to wieś. Położona właściwie na wielkiej polanie w lesie, ciągnącej się w dół ku rzece Czarnej. A może w nim ukryta? Wyłania się nagle zza drzew tuż przy piaszczystym i kamienistym dukcie, prowadzącym nie wiedzieć dokąd. Latem zamienia się w letnisko o uroku skansenu. Obok opustoszałych, popadających w ruinę zabudowań, swoje letnie domki szykuje kilku Ślązaków oraz mieszczuchy z Końskich."

(Ella) "Gdzie Piekło, gdzie Niebo", "Przegląd Konecki" nr 34 z 23 sierpnia 2000 r.

-*

"My jako Zarząd próbujemy od początku kadencji rozpropagować agroturystykę. Rozważamy powołanie stowarzyszenia. Myślę, że takowe w sezonie jesienno-zimowym powstanie. [...]
Nasz teren jest ciekawy i agroturystyka daje szanse na lepsze życie. Mamy już pojedyncze zagrody"

Wójt Słupi Koneckiej w rozmowie z red. Andrzejem M. Lenartem "Przybliżyć gminę do świata", "Tygodnik Konecki" nr 29 z 23 sierpnia 2000 r.

-*

"...publikowane od dłuższego czasu na łamach TIT-u "Gawędy znad Modrych Wód" służą nie tylko upamiętnianiu, ale także ożywianiu historii naszej nadpilickiej małej ojczyzny. Kolejnym tego dowodem jest podjęta w tych dniach próba wskrzeszenia Tomaszowskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Podjęło ją grono miejscowych wodniaków - miłośników Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, a zarazem entuzjastów żeglarstwa i wioślarstwa. [...]
Po upływie 61 lat historia niejako zatoczyła krąg. W poniedziałkowe popołudnie 7 sierpnia w gościnnie użyczonym lokalu firmy "Panta rhei" przy ul. Legionów odbyło się spotkanie założycielskie reaktywowanego TTW. [...] Postanowiono przejąć od przedwojennego TTW m.in. jego znak i flagę.
Jednogłośnie wybrano komitet założycielski towarzystwa w składzie: Grzegorz Bińczyk, Ireneusz Zwoliński, Andrzej Kobalczyk, Rajmund Arkuszyński i Jacek Wilczyński. [...]
Spotkanie założycielskie było okazją do zapoznania się z pokaźną już i unikatową kolekcją archiwalnych dokumentów i zdjęć, a także innych pamiątek po przedwojennym Tomaszowskim Towarzystwie Wioślarskim, znajdujących się w zbiorach powstającego w naszym mieście Skansenu Rzeki Pilicy. [...]
Wszyscy zainteresowani wioślarstwem i przystąpieniem do wskrzeszonego po 61 latach TTW mogą uzyskać bliższe informacje pod tel. (0-44) 734-02-89 (codziennie po godz. 18:00)."

kob. "Po Pilicy z TTW"

"Pilicy nie brakuje w naszym mieście wiernych i niezmordowanych adoratorów. Z pewnością należy do nich Wiesław Zambrzycki, emerytowany pracownik kopalni "Bełchatów". Pan Wiesław codziennie, a bywa że i kilka razy w ciągu dnia, spaceruje ze swojego mieszkania w bloku przy św. Antoniego na brzustowski most i Niebieskie Źródła. Dla tego, wyróżniającego się sportową sylwetką i nieodmiennie ubranego w dres, starszego pana codzienne "randki" z ukochaną Pilicą stały się rytuałem.
A jak ciekawie potrafi pan Wiesław o niej opowiadać! Jest urodzonym gawędziarzem, toteż niejednokrotnie można go ujrzeć w otoczeniu podobnych mu admiratorów Pilicy, zasłuchanych w jego gawędy. Ma pan Wiesław o czym opowiadać. Przecież na pilickich wodach i brzegach upłynęła mu młodość i wiele dojrzałych lat! Był jednym z najaktywniejszych wodniaków, działających w latach 50. i 60. na byłej przystani "Lechii". O kajakach, motorówkach, spływach, biwakach i pilickich wodniakach z tamtych lat pan Wiesław może opowiadać godzinami. Ze szczególnym jednak sentymentem traktuje Spałę.

Andrzej Kobalczyk "Spalska Arkadia (7)"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 33 z 18 sierpnia 2000 r.

-*

"Organizatorem I Piotrkowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się 9 września na trasie Piotrków-Rozprza będzie nowo powstające stowarzyszenie - Piotrkowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych, Rekreacyjnych i Turystycznych >Tęcza<. Powołany w ubiegłym tygodniu Komitet Założycielski Stowarzyszenia tworzy 5 osób - Aneta Kowalska, Janina Maciąg, Krzysztof Piesik, Alicja Augustyniak i poseł Elżbieta Radziszewska. [...]
>Tęcza< ma swoją siedzibę w Piotrkowie przy ul. Słowackiego 13."

aw "Wkrótce rodzinny rajd rowerowy", "Tydzień Trybunalski" nr 33 z 17 sierpnia 2000 r.

-*

"Na czterogodzinny rekonesans po Czarnej wybrałam się z Krzyśkiem Dulewiczem i Mariuszem Dudą. Trzy dni przed spływem kajakowym >sprawdzali< jej dwudziestokilometrowy odcinek między Wiosną a Maleńcem. [...]
Rzeka. Za każdym razem inna. Za każdym razem można patrzeć na nią jak po raz pierwszy. [...]
Tym razem było po deszczu, a właściwie po kilku deszczowych dniach. Rzeka wezbrała. W większości miejsc bez trudu płyniemy kajakami z jej prądem. W Wiośnie, gdzie rozpoczynaliśmy nasz zwiad, Krzysiek komunikuje: - >Głębokość jedna trzecia wiosła<. Dalej, nawet tam, gdzie zwykle są płycizny - też nie najgorzej. W ostateczności zawsze można wyskoczyć i przeciągnąć kajaki - na to byliśmy przygotowani. [...]
Znów miarowe pacnięcia wioseł o wodę i znów cisza; ptasie pogaduszki i szemranie wody są w nią wpisane. Na mieliznach, gdzie rzeka rozlewa się i tworzy bród, pomimo mułu i charakterystycznego dla jej wód brunatnego osadu roślinnego wypłukiwanego z podłoża (stąd nazwa Czarna), doskonale widać dno pofalowane i ułożone jak rybie łuski. Ale za zakolem staje się już poważną rzeką. [...]
W Cieklińsku przenosimy kajaki przez drogę. [...] Czekają nas jeszcze trzy takie przeprawy - przy każdej elektrowni, bo Czarna ciągle pracuje, a malenieckiej gminie przynosi również finansową korzyść. [...]
Przed Maleńcem znów płycej i robi się dziko. Dziko i romantycznie. Urzekają mnie fioletowe łany wierzbówki kiprzycy, która właśnie teraz kwitnie i przegląda się w lustrze wody. [...]
Do wąskiego, drewnianego mostu, w którym nawet dziury ładnie wyglądają, już nie dopływamy. Przez chaszcze i boczny kanał przedzieramy się na polanę, wprost do obozowiska studentów..."

/Ella/ "W świecie rzeki Czarnej"

"Z tegorocznego spływu kajakowego Czarną najbardziej podobały mi się koło wodne w Sielpi i smażona ryba w Rudzie Malenieckiej. [...] Podobno rybie mięso zawiera fosfor, od którego wydatnie rozumu przybywa... [...]
Koło wodne w Sielpi fascynowało mnie od dawna. [...] Ta ogromna machina (8 m średnicy!) jest jakby kwintesencją ludzkiego trudu i geniuszu, niemal czuje się smak potu pokoleń, które przy tym kole zdobywały chleb. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. [...]
Wędrówka wzdłuż Czarnej to tylko maleńki epizod w wędrówce życiowej - wkrótce stanie się kolejną warstwą pamięci. Z takich warstw i ulotnych zachwyceń składa się wieczność, której tak naprawdę trochę nie dowierzamy. Nigdy nie ma czasu, aby przyłapać wieczność na gorącym uczynku. Musimy zaufać takim świadkom jak modrzewiowy kościółek w Lipie, niedalekie żwirowisko, skąd widać cały powiat i spore połacie ościennych ziem, jak stare, być może jeszcze pogańskie drzewa, jak przydrożne krzyże, omszałe kamienie, jak monumentalne koło wodne i jak sama >rzeka, która łączy<.

Pelagia Borowska "Świadkowie wieczności"

"Przegląd Konecki" nr 33 z 16 sierpnia 2000 r.

-*

"Jeszcze chyba nigdy Będków znad Wolbórki nie był tylekroć uwieczniany na obrazach, szkicach, grafikach, jak w czasie tegorocznego najazdu tomaszowsko-łódzkich artystów amatorów, dla których Stowarzyszenie Amatorów Plastyków zorganizowało w Będkowie plener artystyczny. [...] Będkowianie ze zdziwieniem obserwują, że plastycy zwracają uwagę na miejsca, obok których oni przechodzą obojętnie, nie zauważając ich oryginalności i swoistego piękna. Przenoszą na papier i płótno kościół, cmentarny mur, kwiaty w czyimś ogródku, stary dom, zabudowania gospodarcze czy szerokie łąki nad maleńką tu jeszcze Wolbórką."

Ja Pa "Namalować Będków", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 32 z 11 sierpnia 2000 r.

-*

"... skandalem jest fakt nagminnego zaśmiecania włoszczowskich lasów. Wywozi się tam szmaty, papiery, graty, puszki, butelki, popiół, opony i przeróżne odpady."

"Dzikie wysypiska"

"Dobiegł końca I etap zbiórki posegregowanych odpadów w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej. [...] Zachętę dla mieszkańców stanowiły drzewka i krzewy ozdobne, zeszyty oraz ekobilety i ekobilety-bis. [...]
Na szczególną pochwałę zasługują mieszkańcy sołectw Wymysłów, Konieczno, Czarnca, Bebelno i Motyczno, którzy zaakceptowali i najszybciej wdrożyli segregację. Na wsiach trafne okazało się przekazywanie zeszytów w zamian za makulaturę, co pozwoliło w wielu przypadkach na odciążenie budżetu rodziców."

Agata Staroszczyk "Uczymy się segregować śmieci"

"Głos Włoszczowy" nr 8/sierpień 2000 r.

-*

"Nowe koneckie wysypisko śmieci nie przynosi zysku, bo trafia na nie za mało nieczystości. Ościenne gminy chętnie podreperują finanse Końskich, przywożąc własne śmieci. Póki co, koneckie władze są temu przeciwne. [...]
Pracownicy obsługi wybierają z przywożonych odpadów: makulaturę (ok. 8 ton miesięcznie), złom żelazny i aluminiowy, butelki szklane i z tworzyw sztucznych itp. Niektóre surowce wtórne, jak choćby makulatura czy aluminiowe puszki po napojach lub butelki tzw. pety, są prasowane i paczkowane. Znaleźliśmy odbiorców, którzy kupują odpady, ale tylko paczkowane. Zarobione pieniądze jedynie zmniejszają koszty stałe, jak zatrudnianie ludzi, użytkowanie maszyn, zużycie energii elektrycznej, wody.[...]
Na zmianę decyzji zarządu koneckiej gminy i umożliwienie zwożenia śmieci do Końskich liczy wójt Radoszyc, Ryszard Myszkowski. Chociaż paradoksem jest, żeby śmieci ze wsi wozić do miasta!
Gminy mogłyby nieczystości przywozić na koneckie składowisko, a dokładać pieniądze na budowanie dwóch nowych kwater.

(KSK) "Wysypiskowy dylemat" "Przegląd Konecki" nr 32 z 9 sierpnia 2000 r.

-*

"Odcięcie oczyszczalni ścieków od prądu i wody, pozbawienie energii mieszkańców powistomowskich bloków przy Spalskiej, wypowiedzenie umów wszystkim firmom dzierżawiącym pomieszczenia od Welantechu, zwolnienie pracowników - takie działania podjęli tajwańczycy w odpowiedzi na podjętą przez syndyka próbę wyegzekwowania choć części z wielomilionowego długu, jaki ciąży nad "nabywcami" Wistomu, który coraz szybciej zmienia się w wielką ruinę. [...]
... od Welantechu uzależnionych jest nadal wielu ludzi i wiele firm. [...] Odcięcie dostaw może rzeczywiście skomplikować sytuację Tomaszowa. Pan wiceprezes doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem w jego piśmie znalazł się znamienny akapit: W wyniku wypowiedzenia umów może dojść do znacznego zakłócenia funkcjonowania firm mających swoją siedzibę w nieruchomościach należących do p. Cheng Meng-Song jak również instytucji publicznych Tomaszowa Mazowieckiego takich jak miejska oczyszczalnia ścieków.
Grażyna Rusin - dyrektor oczyszczalni - potwierdza, że jak na razie firma, którą kieruje, jest całkowicie uzależniona od dostaw prądu z Welantechu. - Nie dopuszczam do siebie myśli, że oczyszczalnia mogłaby stanąć - mówi pani dyrektor. Jedną z pierwszych inwestycji, jaka planowana jest w ramach modernizacji oczyszczalni jest właśnie budowa nowego przyłącza elektrycznego, które uniezależni oczyszczalnię od fanaberii Welantechu. Niestety, nawet przy najlepszych układach nie jest możliwe zrealizowanie tej inwestycji do początku września.

Andrzej Kucharczyk "Tajwański szantaż"

"Ten teren to jedna wielka bomba ekologiczna, która jeżeli nie będzie dozorowana przez odpowiednich ludzi, znających specyfikę zakładu, to może dojść do wielkiej tragedii - twierdzi pracownik jednej z firm, działających na terenie Tajwańskiego Parku Przemysłowego. [...]
Na każdym kroku straszą stosy azbestu, beczki z nieciekawą zawartością i gigantyczne zbiorniki z ługiem. [...]Właściciele firm funkcjonujących na terenach Polsko-Tajwańskiego Parku Przemysłowego jako nieliczni są świadomi tego, jakim wielkim zagrożeniem dla miasta są pozostałości po Zakładach Włókien Chemicznych "Wistom". [...] - To z całą pewnością musi być pod kontrolą, nie można tego tak pozostawić."

ep "Ekologiczna bomba w Parku"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 31 z 4 sierpnia 2000 r.

--*

"Tydzień temu pisaliśmy o zamiarze wytyczenia ścieżek rowerowych w ciągu ul. św. Antoniego. Obecnie ścieżki biegnące częścią chodnika lub alejką między trawnikami są już faktem. [...] O ścieżce rowerowej informują też znaki na jezdni, o których zapominają niektórzy kierowcy. Linia przerywana wskazuje drogę dla rowerzystów i zgodnie z przepisami zabrania się zatrzymywania pojazdu na drodze dla rowerów. [...] ... należy pamiętać, iż zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów należy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejściu."

"Ścieżki rowerowe już są"

"Być może jest to kwestia osiągnięcia pewnego wieku, w którym zaczyna się już podejmować próby bilansowania przeżytych lat. Niejednokrotnie towarzyszy temu poszukiwanie własnej tożsamości i sięganie do rodzinnej tradycji. W przypadku tomaszowianina, Czesława Biernata dodatkowym i ważnym, jak sam podkreśla, impulsem do tego rodzaju refleksji i dociekań stały się drukowane od pewnego czasu na łamach TIT-u gawędy pod wspólnym tytułem: "Spalska Arkadia". [...]
Do pierwszych, jakże frapujących oględzin starego brulionu zasiadam w domu C. Biernata wraz z jego matką - Elżbietą i żoną, również noszącą to imię. Rozszyfrowywanie treści zapisów, czynionych przed 70 laty przez spalskiego kierowcę, łączymy z przeglądaniem przyniesionej przeze mnie pokaźnej kolekcji zdjęć z przedwojennej Spały. Trafiły one do zbiorów tworzącego się w Tomaszowie Skansenu Rzeki Pilicy m.in. za sprawą bohaterów poprzednich gawęd z tego cyklu. [...]
PS Autor zwraca się do Czytelników TIT z prośbą o udostępnienie informacji, publikacji, zdjęć, pocztówek i pamiątek związanych tematycznie z dawną Pilicą i miejscowościami nadpilicznymi (a w tym - ze Spałą). Poszukuje m.in. zdjęć brzustowskiej karczmy sprzed 1945 roku oraz drewnianych altanek, stojących kiedyś na tomaszowskiej przystani "Lechii".
Jednocześnie dziękuję pani Krystynie Malarz z Łodzi za przekazanie do zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy pamiątkowego pucharu z 1933 roku, przechowywanego do 1941 roku na przystani Tomaszowskiego Towarzystwa Wioślarskiego (niezwykłe dzieje tego pucharu i rodziny przedwojennego gospodarza przystani TTW - Stanisława Malarza będą tematem jednej z następnych gawęd). Dziękuję również Teresie i Eugeniuszowi Serwom oraz Lucynie, Krystynie i Andrzejowi Zejmowiczom, a także Józefie Danielik, Zbigniewowi Lameckiemu, Marianowi Turlikowi i Stefanowi Nowakowi (wszyscy z Tomaszowa) za ofiarowane do pilicznego skansenu interesujące eksponaty związane z historią Spały, Brzustówki i Pilicy."

Andrzej Kobalczyk "Spalska Arkadia (6)"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 30 z 28 lipca 2000 r.

-*

"Elektrownie wodne już zarabiają pieniądze dla gminy [Ruda Maleniecka]. Ostatnia rata pożyczki na ich budowę - 130 tys. zł - została umorzona [...]
Elektrownie pracują nawet przy minimalnym przepływie wody. Wszystkie MEW mają moc 300 kW i miesięcznie zarobią ok. 16 tys. zł. Do tej pory pieniędzmi ze sprzedaży prądu do sieci ogólnokrajowej spłacano pożyczki. Teraz rozpoczynają na własny rachunek, do kasy gminy."

(KSK) "Elektrownie na wodę"

"Grzegorz Iłżecki [...] jest wychowankiem Szkoły Podstawowej w Odrowążu, obecnie uczniem Gimnazjum w Stąporkowie. [...]
Grześ w pewnym momencie [...] zapałał wielką miłością do... ptaków. [...]
Mama opowiada, jak Grześ w witrynie księgarni dostrzegł album "Ptaki Europy", książka kosztowała dosyć dużo, więc obejrzał ją tylko "od deski do deski" [...] Właśnie tę książkę otrzymał jako nagrodę w II konkursie ornitologicznym w Jędrzejowie. W bieżącym roku odbył się już III Wojewódzki Konkurs Ornitologiczny. Grzegorz był bezkonkurencyjny, zajął I miejsce. [...] Z koneckim przyrodnikiem Fijewskim na bezkrwawych ptasich łowach przemierzyli niedawno 25 km."

K. Krawczyk "Młody ornitolog"

"W minioną sobotę na trasie wiodącej z podkoneckiej Sielpi przez Jacentów, Cieklińsko, Rudę Maleniecką do Maleńca odbył się II Powiatowy Spływ Kajakowy Czarną Konecką. [...]
A oto wyniki:
Sprint w Sielpi
I miejsce - osada nr 14, gmina Smyków, Andrzej i Maciej Sosnowscy,
II miejsce - osada nr 21, gmina Ruda Maleniecka, Karolina i Ryszard Sidorowi,
III miejsce - osada nr 18, gmina Ruda Maleniecka, Radosław Kwiecień, Marcin Pytlos. [...]
Sprint w Maleńcu
I miejsce - osada nr 21, gmina Ruda Maleniecka, R. Sidor, Marek Grzegorczyk,
II miejsce - osada Starostwa Powiatowego, Adam Sosnowski, Krzysztof Dulewicz,
III miejsce - osada nr 25, gmina Ruda Maleniecka, Jacek Stachurski, Marek Banasik."

Tomasz Głębocki "Rzeka, która nas łączy"

"Przegląd Konecki" nr 30 z 26 lipca 2000 r.

-*

"Urząd Marszałkowski opublikował listę wniosków zakwalifikowanych wstępnie do udziału w programie "Spójność społeczna i gospodarcza - PHARE 2001". [...] ... są to projekty związane z rozbudową połączeń drogowych, turystyką i ochroną środowiska. [...] zabezpieczenie grot nagórzyckich oraz budowa Skansenu Rzeki Pilicy to dwie z sześciu "turystycznych" propozycji województwa. To jednak dopiero połowa sukcesu, bo ostateczne decyzje finansowe zapadną dopiero jesienią."

imejl "W kolejce po dotację", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 29 z 21 lipca 2000 r.

-*

"... 22 lipca odbędzie się II Powiatowy Spływ Kajakowy rzeką Czarną pod hasłem >Rzeka, która nas łączy<. [...]
... trasa spływu będzie wiodła z Sielpi przez Jacentów, Cieklińsko, Rudę Maleniecką do mety w Maleńcu. [...] Spływ, podobnie jak ubiegłoroczny, będzie miał charakter imprezy promocyjno-turystycznej, pokazującej najatrakcyjniejsze miejsca powiatu koneckiego, promującej ich walory przyrodnicze i nie tylko. Ponadto chodzi również o wyeksponowanie problemu konieczności ochrony ekosystemu rzeki Czarnej, wzdłuż której żyje wiele rzadkich gatunków fauny i flory."

/TOM/ "Drugi powiatowy spływ kajakowy", "Przegląd Konecki" nr 28 z 19 lipca 2000 r.

-*

"Dobiega końca proces rejestracji Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Rejonu Pilicy i Zalewu Sulejowskiego... [...]
Jedną z ostatnich wspólnych inicjatyw starostwa i stowarzyszenia jest wydanie folderu >Agroturystyka - powiat tomaszowski<... [...] Otrzymać go można między innymi w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, w siedzibie Stowarzyszenia [...] a także w Centrum Informacji Turystycznej [...] przy ulicy św. Antoniego 19."

Jarosław Kobacki "Folder dla mieszczuchów łaknących wsi!"

"... 20 posłów odwiedziło kilka gospodarstw agroturystycznych w Świniokierzu, Małeczu, Swolszowicach, Treście oraz Karolinowie, poznając dodatkową działalność gospodarczą prowadzoną przez mieszkańców wsi jako alternatywne źródło kolejnych dochodów na terenach wiejskich. Zdecydowanie najładniejszym obiektem o najprzyjemniejszej atmosferze okazało się gospodarstwo Zofii i Michała Czechowiczów w Małeczu. [...]
Posłowie [...] poznali także Krajobrazowy Park Nadpiliczny, okolice Zalewu Sulejowskiego, zbiornik Cieszanowice oraz Ośrodek Zespołu Parków Nadpilicznych. [...]
Posłowie zbudowani tym co ujrzeli w dwudniowej wizycie trzygodzinną debatę poświęcili formie rozwoju agroturystyki oraz możliwościom przełamania barier ekonomiczno-finansowych. [...]
Po zakończeniu posiedzenia posłowie pilotowani przez wójta Cezarego Krawczyka pojechali jeszcze do gminy Inowłódz na kolejny rekonesans trzech gospodarstw agroturystycznych w Teofilowie, Zakościelu i Konewce. Podobnie jak w dzień wcześniej zachwyceni byli miejscową gościnnością i przygotowanymi warunkami wypoczynku. Kilku posłów zadeklarowało jeszcze w tym roku wypoczynek weekendowy a nawet wakacyjny w naszym regionie."

(jm) "Komisja poselska w Tomaszowie i okolicach!"

"... pisaliśmy o rozpoczętej przed miesiącem akcji zainicjowanej przez Ognisko TKKF Olimp, Jacka Boguckiego oraz Firmę "TOM-POL". Akcja polegała na zbieraniu puszek metalowych po różnorodnych napojach gazowanych. W sumie jak do tej pory uzbierano ich ponad tysiąc, co dało mniej więcej ponad dwadzieścia kilogramów.[...]
Oprócz zbierania puszek, codziennych biegów rekreacyjnych dzieci uczestniczą w wycieczkach rowerowych pod okiem drużyny ekologicznej Straży Miejskiej. Dziećmi opiekują się panowie Roman Rajski oraz Daniel Duła. Jak do tej pory uczestniczyły one w wycieczkach nad Zalew Sulejowski oraz do Inowłodza. ponadto zwiedzają okolice naszego miasta i regionu oczywiście na rowerach."

ab "Udana akcja"

"Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 28 z 19 lipca 2000 r.

-*

"Po ostatnim artykule w TOP-ie o podrzucaniu śmieci do osiedlowych kontenerów zgłosiło się do nas kilka osób potwierdzających opisane fakty i dodających jeszcze kilka innych szczegółów. [...] Z tego co wiemy żaden z właścicieli domków jednorodzinnych, będących w sąsiedztwie, nie posiada własnych pojemników, tylko podrzuca swoje odpadki nam, a my za nie płacimy. [...] ... coraz większą część podrzucających stanowią właściciele lub pracownicy sklepów. [...] Skoro lokatorom narzuca się odgórnie w czynszu opłatę za wywóz nieczystości, należy to samo zrobić w stosunku do właścicieli prywatnych posesji [...] którzy płaciliby do gminy np. powiększony podatek od nieruchomości. [...]
Przy okazji śmieciowej sprawy zauważyliśmy jeszcze jeden proceder. Zdążyło nam się zauważyć kilka osób, które chcąc zaoszczędzić parę groszy starało się zmniejszyć ilość śmieci w pojemnikach poprzez spalanie ich zawartości na terenie własnych posesji."

"List od czytelników"

"Przez Opoczno przepływa rzeka Drzewiczka, prawy dopływ Pilicy. Bierze ona swój początek z niewysokich wzgórz pod Niekłaniem. Początkowo płynie na zachód pod Końskie, następnie zmienia kierunek płynąc do Opoczna, by z kolei skręcić na północny wschód i wpaść do Pilicy na wprost Nowego Miasta. Nad prawym brzegiem rzeki, na terenie Opoczna dno doliny jest dość szerokie. Lewy brzeg Drzewiczki jest dość wysoki i na nim właściwie rozbudowało się Opoczno. Rzeka Drzewiczka przepływa przez południową część miasta, omijając jego centrum. Długość jej na terenie miasta wynosi około 2 kilometrów. Jej brzegi są częściowo uregulowane. Do Drzewiczki na terenie miasta wpada z lewej strony mały dopływ Wąglanka."

Z.S. "Środowisko geograficzne i przyrodnicze"

"20 czerwca grupa uczestników konkursu ekologicznego "Mój udział w ochronie najbliższego środowiska" w nagrodę wyjechała na wycieczkę. [...]
... o godz. 9:30 grupa dotarła do Domu leśników w Spale. W muzeum tym obejrzeliśmy odznaczenia, zdjęcia dawnych leśników, którzy byli opiekunami najbliższych rezerwatów i pomników przyrody. Kiedy kończyliśmy zwiedzać muzeum przybył do nas przewodnik, Grzegorz Socha, pracownik Spalskiego Parku Krajobrazowego... [...] Z nim udaliśmy się na dwugodzinny spacer po lesie wzdłuż rzeki. Przewodnik opowiedział nam o drzewach, krzewach i roślinach, które spotykaliśmy podczas wędrówki. Co jakiś czas można było ujrzeć ślady bobrów."

Paulina Stępniak z klasy Va ZSS "Wycieczka"

"TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 28 z 14 lipca 2000 r.

-*

"... woda w Zalewie Sulejowskim tego roku zdaje się być dużo czyściejsza niż ostatnimi laty. [...]
Aleksander Góralczyk, kierownik stacji terenowej Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście [...] Jest [...] przekonany, że wyjątkową czystość wody zalew zawdzięcza nałożeniu się na siebie kilku korzystnych czynników. [...] ... spływ wiosenny wód powierzchniowych do zalewu był w tym roku bardzo obfity. [...] ... poziom lustra wody utrzymuje się od zimy na stabilnym poziomie. [...] ... rolnicy używają w coraz mniejszym stopniu (bo ich nie stać) nawozów mineralnych. [...] ... zniszczeniu nie uległ pas nasadzanych wokół zalewu roślin stanowiących naturalny biofiltr. [...] do tego wszystkiego dochodzi jeszcze marna pogoda [...] co oczywiście nie sprzyja masowemu napływowi odpoczywających na brzegach zalewu, a naszej roli jako zanieczyszczających środowisko przecenić się nie da.
By nie popadać w samozachwyt, ostrzec trzeba, że do ataku przygotowuje się paskudnie toksyczny glon. Rozpoczął już inwazję."

(ał) "Toksyny nadciągają"

"... Welantech wystąpił do wojewody łódzkiego o wydanie zezwolenia na odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez składowanie ich na działce przy ul. Piaskowej 63. [...]
Ostateczna decyzja w tej sprawie [...] pozostawała w gestii wojewody. [...]
Wojewoda Michał Kasiński nie godzi się na stworzenie na terenie Wistomu wysypiska odpadów niebezpiecznych."

(ał) "Wojewoda przeciwko wysypisku"

"Wykaz agroturystycznych adresów powiatu tomaszowskiego zawiera wydany informator 'Powiat tomaszowski - agroturystyka'. 19 ofert z adresami, zdjęciem i ofertą nie jest może na nasze warunki wielkością przytłaczającą. Mówi jedynie o rozwijającym się ruchu, o wzbogacaniu turystyczno-wypoczynkowej oferty kierowanej nie tylko do wczasowiczów z Tomaszowa.
Folder wydany został wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Wsi Agroturystycznych Rejonu Zalewu Sulejowskiego i Doliny Pilicy..."

kaj. "W agroturystyce drgnęło"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 28 z 14 lipca 2000 r.

-*

"Z informacji przekazanych przez kierownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że stale pogarsza się stan czystości wód w powiecie. Ostatnie upały spowodowały, że obniżył się poziom wód w rzekach, co pociągnęło za sobą wzrost poziomu bakterii. Stan czystości będzie się pogarszał, o ile gminy nie podejmą wysiłków związanych z budową kanalizacji. Zaproszeni na sesję specjaliści od wody, wiceprezes spółki Eko-Consulting, Marek Brajczewski, i przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Zdzisław Kalinowski, mówiąc o problemach związanych z czystością Pilicy, podał dwie astronomiczne kwoty; wokół Zalewu Sulejowskiego trzeba wybudować 721 km kanalizacji licząc z przyłączami, a potrzeba na to 521 mln zł. Inwestycje więc planowane są nawet nie na lata, ale na dziesięciolecia."

"Rekord sprawności", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 27 z 7 lipca 2000 r.

-*

"Od 15 do 18 VI br. został zorganizowany kurs agroturystyczny, w którym uczestniczyło 30 rolników, pragnących prowadzić działalność agroturystyczną. [...]
Warunki środowiskowe w naszej gminie stwarzają możliwości pozyskania dodatkowych funduszy w gospodarstwie rolnym. Dla chcących zaś wypoczywać wśród lasów i pól z dala od wielkomiejskiego zgiełku Śląska, Krakowa czy Kielc są nader atrakcyjną ofertą."

opr. Kołodziej "Agroturystyka"

"Czego jak czego, ale skrzydlatego ptactwa i jego tajemniczego śpiewu mamy pod dostatkiem w naszym mieście, nie mówiąc już o wioskach ziemi włoszczowskiej, jej polach, łąkach, lasach i zbiornikach wodnych. Szkoda tylko, że może za mało wsłuchujemy się w tę muzykę. I szkoda, że często nawet nie potrafimy odróżnić pospolitej sroki od dzięcioła. [...] ... rozpoczynamy druk krótkich tekstów poświęconych ptakom wokół nas, a więc na naszym terenie, w zasięgu naszego wzroku i słuchu."

S. Janaczek "Ptaki"

"Teren powiatu włoszczowskiego jest bardzo ciekawym ornitologicznie obszarem. Dość duża lesistość i mała degradacja środowiska sprawiają, iż wiele ptaków znajduje tu odpowiednie środowisko lęgowe.
Najciekawszym przedstawicielem lęgowej awiofauny ziemi włoszczowskiej jest cietrzew. [...]
W latach siedemdziesiątych, gdy lasy między Końskimi a Włoszczową były jednym z największych skupisk cietrzewia w Polsce, odbywały się toki na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kogutów. Obecnie cietrzew zachował się tylko w niektórych okolicach Polski. Niszczenie jego naturalnych siedlisk przez wyrąb lasów i osuszanie terenu oraz wrodzona antropofobia (strach przed człowiekiem) powodują, że z roku na rok zmniejsza się jego liczebność.[...]
... w Polsce w 1983 roku występowało 13 tysięcy cietrzewi, a w 1993 już tylko 4090. I ten proces spadkowy utrzymuje się do dzisiaj. Jeżeli nie zostanie on zahamowany, to cietrzewie za parę lat wyginą, znikną zupełnie z naszych lasów. [...] Powinniśmy chronić te piękne ptaki i być dumni, iż zachowały się na naszych terenach."

Bartosz Piotrowski "Ptaki lęgowe ziemi włoszczowskiej - cietrzew"

"Głos Włoszczowy" nr 7/lipiec 2000 r.

-*

"W dniach 20-23 lipca po raz piąty odbędzie się w Inowłodzu "Festiwal w krajobrazie" - mityng muzyczno-teatralny wśród malowniczych nadpilickich lasów i urokliwych zabytków. [...]
Nie zabraknie zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska (kontakt z przyrodą i walorami krajoznawczymi ułatwią członkowie Ośrodka Działań Ekologicznych 'Źródła' oraz pracownicy Spalskiego Parku Krajobrazowego), a także niespodzianek związanych z twórczością ludową. [...]
Organizatorami festiwalu są Urząd Gminy Inowłódz, tel. (0-44) 710-12-33 i stowarzyszenie 'Festiwal w krajobrazie', tel. (0-44) 710-11-33. [...] Zapraszamy wszystkich, dla których kontakt z naturą, krajobrazem jest źródłem poszukiwań harmonii, wyciszenia i własnej tradycji."

ms "Inowłodzkie święto sztuki"

"Zamożniejsi ulegną ofertom biur podróży, inni swój wolny czas spędzają na wędrówkach po zapomnianych ścieżkach Tomasozwa i okolic. Oprócz grot, Niebieskich Źródeł czy Zalewu Sulejowskiego pozostaje jeszcze wypoczynek nad Pilicą. [...]
Nad Pilicą znajduje się też Schronisko Młodzieżowe MDK. Właśnie czeka na przyjazd grupy młodzieży ze Straszowa. W lecie ośrodek cieszy się największym zainteresowaniem. Zjeżdża tutaj młodzież uczestnicząca w obozach pieszych lub wędrownych. [...]
... - Jesteśmy najtańsi w mieście - twierdzi pani Teresa, pracownica schroniska. Grupy płacą 11 zł od osoby, z tym że dla młodzieży mamy 25-procentową zniżkę. Płacą oni wówczas 8,50 zł. Indywidualnie koszty są nieco wyższe: 13 zł i cena ulgowa - 9,50 zł.

Sylwia Leszek "Wypoczynek na skromną kieszeń"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 27 z 7 lipca 2000 r.

-*

"Najniebezpieczniejsze są małe spalarnie, które niedostatecznie lub w ogóle nie redukują szkodliwych zanieczyszczeń ze względu na olbrzymie koszty związane z bardzo złożonym systemem oczyszczania spalin oraz popiołów. Spalanie odpadów w nieodpowiednich instalacjach i przy niewłaściwym procesie niesie ze sobą ogromne zagrożenia. Podczas spalania PCW i innych tworzyw zawierających chlor i brom wytwarzają się dioksyny i furany, które są bardzo niebezpieczne dla człowieka i zwierząt. Działanie tych związków polega przede wszystkim na zakłóceniu systemu przekazywania kodu genetycznego tworzącym się komórkom organizmów. Z tego względu są mutogenne i teratogenne (uszkadzające płód). Wywołują również alergie i obniżają zdolności immunologiczne, w wyniku czego prowadzą do częstych infekcji, szczególnie górnych dróg oddechowych. [...]
Mianem nowoczesnych spalarni odpadów, a raczej zakładów utylizacji termicznej, można określić przynajmniej trzy spalarnie, które znam osobiście. W Wiedniu, Zurichu oraz w Bilefeld w Niemczech. [...]
... budowa tych spalarni kosztowała po ok. pół miliarda dolarów wraz z generatorami prądu.
Proszę więc porównać budżet Tomaszowa z aspiracjami na spalarnię śmieci... [...]
Ogólnie akceptowana idea Przewodniczącego Partii Ludowo-Demokratycznej posła Romana Jagielińskiego o wznowienie dożynek prezydenckich w Spale, a także utworzenie Europejskiego Centrum Promocji Wsi i Rolnictwa mające na celu również w szerokim zakresie promowanie Tomaszowa jako ekoregionu nijak się ma do spalarni śmieci w pobliżu Spały. Składowisko - tak, spalarnia - nie. [...]
Proszę więc o wzięcie pod uwagę głosów przeciwnych budowie spalarni i zweryfikowanie swojej oceny w tym zakresie, dla dobra naszych dzieci i wnuków, aby nie musiały stąd uciekać."

Piotr Wasilewski "Spalarnia zdrowia"

"... wszyscy wysłuchali informacji dotyczących stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu. Jednak nie jest u nas tak dobrze, jak byśmy sobie tego życzyli. Powiedzenie 'gdzie woda czysta i trawa zielona' nie jest adekwatne do realiów naszego życia. Niestety zwłaszcza stan wód jest znacznie zagrożony. Mówiono również bardzo wiele o agroturystyce i stwierdzono, iż aktualnie trwa jej rozkwit w powiecie. Mało tego, powiat bardzo okazale wypadł w czasie warszawskich targów agroturystycznych, co bardzo dobrze służy promocji regionu i rokuje nadzieje na przyszłość."

Krzysztof Nawrocki "Dwie sesje Rady Powiatu Opoczyńskiego"

"... w Warszawie odbył się IX Jarmark Agroturystyczny... [...] Każdy zwiedzający opoczyńskie stoisko miał możność [...] dowiedzieć się o bogatej ofercie agroturystycznej Ziemi Opoczyńskiej. [...] ... na terenie powiatu istnieje już 37 gospodarstw zajmujących się agroturystyką. Najwięcej jest ich w gminie Mniszków (13) oraz w gminie Poświętne i Żarnów (po 7). Ponadto gospodarstwa takie znajdują się w gminach Białaczów (4), Drzewica, Opoczno i Sławno (po 2) oraz w gminie Paradyż (1). Niektóre z gospodarstw oferują tzw. "zdrową żywność", imprezy turystyczne, wypożyczalnię sprzętu sportowego i turystycznego, wędkarstwo, a nawet jazdę konną. [...]
Wspaniałą ideę agroturystyczną w powiecie koordynuje Opoczyńskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 'OSGA', którym kieruje inż. Krzysztof Drabik.

(kn) "Rozkwit agroturystyki w powiecie opoczyńskim"

"Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 26 z 5 lipca 2000 r.

-*

"... w gminie Ruda Maleniecka rozpoczął się kurs agroturystyczny trwający od 8 do 10 dni. Uczestniczy w nim 25 osób zarówno z terenu gminy Ruda Maleniecka, jak i gmin ościennych, przewagę stanowią kobiety. Głównym tematem zajęć są przedsiębiorczość kobiet, zarządzanie i marketing w agroturystyce. [...] Spośród inicjatywnych uczestników kursu została wyłoniona grupa tworząca Stowarzyszenia Agroturystyczne z Panem Stanisławem Cieślińskim na czele.

Wójt Gminy "Informacja", "Tygodnik Konecki" nr 24 z 5 lipca 2000 r.

-*

"W pierwszych dniach lipca ma się odbyć drugie spotkanie samorządowców gmin nadpilicznych. Celem jest utworzenie związku gmin zainteresowanych rozwojem turystyki na swoim terenie. Jest duże zainteresowanie i aprobata pomysłu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - jest szansa uzyskania środków na wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych."

A. Bartha "Ze Starostwa"

"W tym roku ma też zostać wykonana dokumentacja na oczyszczalnię ścieków, a także jeśli kasa pozwoli droga dojazdowa i oświetlenie przyszłej oczyszczalni. W budżecie gminy jest na ten cel 170 tys. zł. Trwają też starania o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska."

A. Bartha "Z gminy Stromiec"

"Gazeta Białobrzeska" nr 125, 126/lipiec, sierpień 2000 r.