Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum II kw. 2009 r.

"2 czerwca Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił ranking lokalnych grup działania, które będą realizować lokalne strategie rozwoju. W gronie dwudziestu podmiotów znalazła się LGD [Lokalna Grupa Działania] >Nad Drzewiczką<.
- Zdobyliśmy 186 na 200 możliwych punktów - mówi prezes Stowarzyszenia - Andrzej Krzyżanowski. [...]
LGD >Nad Drzewiczką< może liczyć na bezzwrotną pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na lata 2009-2013 otrzyma do dyspozycji 1,67 mln zł. [...]
- Naszą misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy poprzez wspieranie funkcji rekreacyjnych i sportowych, turystyki oraz promocji regionu - dodaje prezes. [...]
- Pierwszy nabór wniosków jeszcze w tym roku - zapowiada prezes Krzyżanowski. W trzecim kwartale będą ogłoszone konkury na odnowę i rozwój wsi, natomiast w czwartym na małe projekty, z których mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej."

pe "Będą pieniądze na rozwój lokalny", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 24 z 19 czerwca 2009 r.

*

"Stowarzyszenie >Dolina Pilicy< chce, poprzez szereg przedsięwzięć artystycznych, przywrócić Inowłodzowi, Zakościelu i innym okolicznym miejscowościom ogromne, a do tej pory bardzo słabo wykorzystywane dobro, w postaci Juliana Tuwima [...]
Liczne, przeprowadzone także w ramach wdrażania programu >Leader< sondaże, wykazują brak motywu przewodniego, wokół którego można by budować społeczną aktywność i atmosferę działania w dzisiejszej rzeczywistości lokalnej, brak więzi i niedostateczną identyfikację z wielokulturowym dorobkiem tradycji tych okolic.
Ich własnością i wartością jest bogactwo przyrody, krajobrazu, folkloru doliny Pilicy. Piękno tych miejsc ukochał i utrwalił w poezji Julian Tuwim. Krajobrazy lasów, podmokłych, nadrzecznych łąk, koloryt stroju ludowego, po szarości robotniczej Łodzi, były dla poety prawdziwą arkadią. [...]
Osoba poety i jego poezja, przywołująca przeszłe obrazy, ucząca i dzisiaj patrzenia na piękno krajobrazu i tradycji, mogłaby być elementem integrującym, aktywizującym nie tylko młodzież, ale całą społeczność. Środkiem do zmiany dzisiejszych postaw, przełamywania niewiedzy na ten temat wśród mieszkańców ma być twórcze wyeksponowanie materialnych, literackich i symbolicznych śladów obecności poety w naszych okolicach.
Na tym polega istota projektu >Okolice Tuwima - integracja malowana wrażliwością i słowem poety...< współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację Stowarzyszenie >Dolina Pilicy< uzyskało prawie 50 tys. złotych.
Pieniądze te przeznaczane są m.in. na wsparcie trwających od pewnego czasu warsztatów literackich dla młodzieży gimnazjalnej, w których uczestniczy ok. 90 uczniów, a także na inne podobne przedsięwzięcia, jak przeprowadzone w dniach 26-29 maja w Zakościelu, w najbliższym otoczeniu Nowego Dworu, dokąd przyjeżdżał w latach 1907-1914 wraz z matką i siostrą młody Julian Tuwim, warsztaty artystyczne pod kierunkiem absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. [...]
Piknik, zatytułowany >Od zachwytu do tęsknoty - poetyckie powroty Juliana Tuwima na letnisko<, rozpocznie się przy Nowym Dworze w Zakościelu o godzinie 17:00. Oprócz efektów wspomnianych warsztatów złożą się nań liczne utwory instrumentalno-wokalne, recytacje poezji Tuwima.
Projekt >Okolice Tuwima< przewiduje w nadchodzące wakacje, prawdopodobnie w sierpniu, wielkie widowisko plenerowe Wesele Tuwima."

Miziak "Okolice Tuwima", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 23 z 12 czerwca 2009 r.