Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum II kw. 2008 r.

"[...] rzeka Pilica otwiera się na świat [...]
Województwa łódzkie i mazowieckie w różny sposób promują wypoczynek nad >Pilicą - rzeką, która łączy<. Do Tomaszowa dotarł plik folderów, przewodników, map poświęconych Pilicy, wydanych przez województwo mazowieckie lub miasta nad tą rzeką leżące.
My też promujemy Pilicę. Stowarzyszenie >Dolina Pilicy< wydało 32-stronicowy, bogato ilustrowany świetnymi zdjęciami folder zatytułowany >Pilica - rzeka, która łączy<, który obrazuje koncepcję szlaku kajakowo-rowerowego Smardzewice - Tomaszów - Spała - Inowłódz. [...]
Starostwo jest wydawcą kolejnego informatora pt. >Powiat tomaszowski<. I w nim Pilica ma swoje miejsce [...]
Skansen Rzeki Pilicy jest promowany folderem złożonym z dziewięciu fotografii z opisem obrazującym placówkę nad Pilicą. Nowością jest też mały folder prezentujący >Ciąg pieszo-rowerowy Tomaszów - Spała< [...]
[...] W kwietniowym numerze >Ziemi Łódzkiej< - miesięcznika samorządu województwa łódzkiego znalazł się artykuł traktujący o turystycznej aktywacji Nadpilicza w województwach łódzkim i mazowieckim."

Ja Pa "Pilica na topie", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 22 z 30 maja 2008 r.

*

"Co wiedzą o ekologii i w jaki sposób mogą chronić środowisko naturalne - między innymi na takie pytania musieli znać odpowiedzi uczestnicy I Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, który 19 kwietnia br. zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie.[...]
A oto jak wyglądają wyniki konkursu:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 13
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3
V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 12."

Red. "Z wiedzą o środowisku", "Tydzień Trybunalski" nr 17 z 24 kwietnia 2008 r

*

"W ostatnim posiedzeniu zarządu Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych uczestniczyli przedstawiciele zaledwie trzech samorządów: Łodzi, Tomaszowa i gminy Tomaszów. Posiedzenie było krótkie. Zebrani uznali, że skoro możliwości działania związku spadły niemal do zera, to należy go rozwiązać.
Związek komunalny utworzyły w 1992 roku miasta Tomaszów Maz. i Sulejów oraz gminy: Inowłódz, Mniszków, Tomaszów Maz. i Wolbórz. Do tego towarzystwa dołączyła Łódź, a później Piotrków Tryb. oraz Sławno. [...] Głównymi celami organizacji miały być m.in. wspólne promowanie regionu, solidarne występowanie w ważnych sprawach i współdziałanie gospodarcze.
Niewiele jednak z tych zamierzeń wyszło. Posiedzenia zarządu odbywały się dość rzadko. [...]
Kolejne problemy zaczęły się wraz z powstaniem wielkiego programu ekologicznego pod nazwą >Pilica<. [...]
Program fascynował ogromem i zasięgiem inwestycyjnym, ale także porażał gigantycznymi kwotami, które potrzebne były do jego realizacji. Później już tylko pisano o ogromnych pieniądzach, które dosłownie i w przenośni już >utopiono<, bo program nie wystartował. [...]
W końcu samorządy zaczęły mieć dość tej sytuacji. Kolejno zaczęły występować ze związku: Sulejów, Sławno, Inowłódz, Mniszków i ostatnio Wolbórz. Przyszła też informacja z Piotrkowa, że władze miasta mają taki sam zamiar. [...]
Teraz takie same decyzje muszą podjąć samorządy czterech gmin, które jeszcze ze związku oficjalnie nie wystąpiły. Dopiero po przyjęciu i uprawomocnieniu się takich uchwał, zostanie powołany likwidator, który zamknie ostatecznie działalność Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych."

(poż) "Zlikwidują organizację, która dawno nie działa", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 16 z 18 kwietnia 2008 r.

*

"[...] są realne szanse na to, że w przyszłym roku ruszą prace przy budowie obwodnicy Opoczna. [...]
W chwili obecnej firma Most ze Śląska, mająca przygotować całą inwestycję, złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną, która według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinna być wydana na przełomie maja i czerwca. Wówczas projektanci przystąpią do wykonania ostatecznych planów i projektów obwodnicy, co powinno się skończyć nie później niż we wrześniu. I wówczas składany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zamierzeniami, to powinna być ona wydana w grudniu 2008 roku i na początku 2009 roku, o ile będą zabezpieczone niemałe środki, rozpisany powinien zostać przetarg na wykonanie obwodnicy Opoczna, długości około 8 km. [...]
Plany robione są z rozmachem. Przewidują bowiem budowę czterech rond o średnicy 40 metrów każde, po dwa na węźle Januszewice i Różanna, budowę dwóch mostów i dwóch wiaduktów, budowy osłon dźwiękochłonnych przy przechodzeniu nad Ogonowicami, drogi dojazdowe do pól praktycznie wzdłuż całej obwodnicy."

"Chyba doczekamy?", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 14 z 4 kwietnia 2008 r.