Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum II kwartału 2005 r.

"Powstały przed sześciu laty w pobliżu rezerwatu Niebieskie Źródła skansen [Skansen Rzeki Pilicy] jest jedną z większych atrakcji naszego miasta. Zrekonstruowany młyn wodny z końca XVIII wieku, największa w Polsce kolekcja kamieni młyńskich czy też wydobyty z dna Pilicy poniemiecki ciągnik artyleryjski z czasów I wojny światowej (nazwany Lufcikiem) przyciągają tłumy turystów. W końcu przyciągnęły też Wojciecha Nowakowskiego z TVP Polonia, twórcy cyklu audycji pt. >Zaproszenie<. [...]
Pierwsza emisja programu zaplanowana jest na 19 czerwca [...]
Z planów Nowakowskiego wynika, że z rejonu Tomaszowa - poza młynem i Niebieskimi Źródłami - prezentowana będzie Spała i Inowłódz oraz okolice Zalewu Sulejowskiego."

(poż) "Lufcika pozna cały świat"

"Dziesięcioro uczniów i pięciu nauczycieli liczyła goszcząca w II Liceum Ogólnokształcącym delegacja z Karolinska Skolen w Orebro w Szwecji. [...] Grupa, której przewodniczyła Kerstin Olsson, nauczycielka języka szwedzkiego i niemieckiego, [...] do Tomaszowa przyjechała w ramach programu wymiany uczniów. [...] Reprezentantom liceum towarzyszyli przedstawiciele władz okręgu. Przyjazd Szwedów to efekt wizyty, jaką jesienią ub.r. w Orebro złożyli starosta Andrzej Barański i dyrektor II LO Tomasz Węgrzynowski. [...]
Piątek spędzili w II LO, gdzie uczestniczyli w zajęciach języka polskiego, języków obcych i matematyki. [...]
[...] w niedzielę poznawali uroki powiatu tomaszowskiego i wybrali się w rejs po Zalewie Sulejowskim. W poniedziałek ponownie gościła ich szkoła. Tym razem z uczniami integrowali się na boiskach, biorąc udział w Dniu Sportu. [...]
Dyr. Węgrzynwski podkreśla, że dla uczniów wizyta Szwedów była wspaniałą przygodą, dała im sporo doświadczenia i motywacji do nauki języków obcych. - Ustaliliśmy, że we wrześniu na podobnych zasadach do Orebro wyjedzie grupa naszych licealistów. [...] Dodaje też [dyr. Węgrzynowski], że goście zachęcali młodych Polaków do prywatnych przyjazdów do ich kraju."

ms "Mały potop szwedzki"

"Na drodze do bunkrów w Konewce nie ma już zwalonych drzew, które zagradzały wcześniej przejazd samochodom szabrowników. Jest za to osadzona w naprawionym ogrodzeniu zamykana na kłódkę brama, na której widnieje tablica: "Bunkier w Konewce. Ścieżka turystyczna w budowie". Dają się też skutecznie zamknąć ogromne wrota głównego bunkra. To najbardziej widoczne, ale nie jedyne zmiany jakie tu zaszły w ostatnim czasie.
Zmiany zachodzą za sprawą nowego gospodarza obiektu. Od kilku tygodni jest nim łodzianin, znawca militariów i historii drugiej wojny, autor książek i przewodników po niemieckich umocnieniach Juliusz Szymański. Wygrał przetarg na turystyczne zagospodarowanie obiektu, przyjmując m.in. warunki dotyczące zachowania zimującej tu kolonii nietoperzy. [...]
Teren wokół bunkrów został oczyszczony, odsłonięto zarosły już w połowie asfalt drogi, w porozumieniu z leśnikami prześwietlono drzewostan, ustawiono worki na śmieci, oczyszczony został placyk po starej wartowni, pod dodatkowy, zamknięty parking dla przyszłych zwiedzających i uczestników spotkań. Od dwóch tygodni prace trwają też wewnątrz głównej budowli. [...]
Szymański mówi, że dzięki stronie internetowej jaką ma już bunkier w Konewce, odzywa się coraz więcej pasjonatów, którzy chcą pomóc w turystycznym zagospodarowaniu obiektu. [...]
Liczy, że od 1 lipca uda mu się otworzyć już oficjalnie przynajmniej część ścieżki. I, że później będzie już tylko przybywało eksponatów i zwiedzających a także ciekawych imprez, które umiejscowią bunkry w Konewce na właściwym miejscu na turystycznym szlaku."

M-ak "Bunkier cywilizowany"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 23 z 10 czerwca 2005 r.

*

"W dniu 22 kwietnia br. (Dzień Ziemi) w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyły się eliminacje powiatowe konkursu plastyczno-fotograficznego pn.: >Woda darem natury<. [...] Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. [...]
Wszystkie nagrodzone prace zostały przesłane na etap wojewódzki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (departament Ochrony Środowiska)."

K. Rusek "woda darem natury", "Głos Włoszczowy" nr 6/czerwiec 2005 r.

*

"21 maja 2005 roku odeszła na zawsze Franciszka Dąbrowska - znana i ceniona twórczyni ludowa.
Franciszka Dąbrowska urodziła się 24 marca 1916 roku w Dzielnej. Mieszkała w Bielowicach. [...] Była krawcową strojów ludowych, hafciarką wycinankarką, wykonywała pająki ze słomy i wełny, bukiety kwiatowe, wieńce dożynkowe, malowała pisanki. [...]
Znała wiele tradycyjnych technik tkackich pozwalających jej na wykonywanie różnorodnych tkanin. Była jedną z pierwszych tkaczek współpracujących ze Spółdzielnią CPLiA >Opocznianka<, dla której wykonała wiele nowych wzorów tkanin i haftów wdrożonych do produkcji. Swoje umiejętności przekazywała córkom i bliskim współpracownikom. [...]
Od 1976 roku należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wielokrotnie odznaczana dyplomami i medalami. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Funduszu Kultury SPLiA. W 1985 roku została laureatką nagrody im. Oskara Kolberga."

"Odeszła kolejna twóczyni", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 22 z 3 czerwca 2005 r.

*

"Wniosek powiatu tomaszowskiego o dofinansowanie ścieżki rowerowej między Tomaszowem i Spałą będzie pierwszym wnioskiem na taki cel wśród dokumentów złożonych do tej pory do unijnych programów. [...]
Przygotowywana już od ponad roku inwestycja jest obecnie na etapie zamykania projektu. Powiat wystąpił do partnerów z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie finansowania inwestycji przez siebie, gminy Lubochnia, Inowłódz i miasto Tomaszów, a przede wszystkim przez Unię w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. [...]
Porozumienie przedłożone prezydentowi Tomaszowa i wójtom Lubochni oraz Inowłodza precyzuje m.in., że źródłem finansowania przedsięwzięcia będzie wkład własny powiatu i gmin wynoszący 25% łącznej sumy podzielonej w części na powiat i gminy. Pozostałe 75% kwoty będzie pochodzić z dotacji unijnej. [...]
[...] niezbędne są uchwały rad gminnych i miejskiej o zmianach w budżecie tegorocznym i o uwzględnienie inwestycji we własnych wieloletnich planach inwestycyjnych. Dopiero po podjęciu tych uchwał wójtowie i prezydent, którzy deklarują wstępnie pozytywne stanowiska, będą mogli podpisać umowy o finansowaniu, budowie i eksploatacji ścieżki, która ma otworzyć powiat i miasto przed rozwijającą się coraz bardziej turystyką rowerową oraz wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym terenie."

M-ak "Niełatwa droga do ściezki"

"W niedzielę, 29 maja ruszył spod kawiarni >Turbina< w Spale pierwszy zorganizowany rajd rowerowy. Na pierwszą trasę wyruszyło 17 cyklistów. [...]
Inicjatywa spalskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu turystyką rowerową. [...]
Trasa, jaką wybrał na początek [profesjonalny przewodnik, szef tomaszowskiego Klubu Turystycznego PTTK Grzegorz Socha] biegła dróżkami w górę rzeczki Gać, m.in. przez tak ciekawe miejsca jak poniemieckie bunkry i tak urokliwe jak staw zwany Szczurkiem, rezerwat Konewka do Lubochni. [...]
Następna wyprawa ruszy z tego samego miejsca [...] i o tej samej godzinie, czyli o 10:00 w niedzielę, 5 czerwca. Przewidywany kierunek to rezerwat Żądłowice."

M-ak "Popedałowali"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 22 z 3 czerwca 2005 r.

*

"IV Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych w Czerniewicach po raz drugi odbywał się w Unii Europejskiej. [...]
Już od paru lat zaczęło się szperanie w rodzinnych archiwach kulinarnych, podpytywanie najstarszych mieszkanek wiosek, znanych z kuchennych umiejętności, skrzętne spisywanie przepisów, wynajdywanie zapomnianych przez współczesną kuchnię roślin popularnych niegdyś na tzw. przednówku, które uchowały się gdzieś na miedzach, leśnych łąkach. Wszystko to zaczyna nabierać nowej wartości. Staje się naszym bogactwem, którym możemy się pochwalić na naprawdę szerokim świecie, gdzie tak smacznie nie jadają. [...]
[...] Agata Koścista, nauczycielka z Czerniewic przedstawiła tegorocznych uczestników konkursowych zmagań: reprezentacje Kół Gospodyń z Królowej Woli i Brzustowa w gminie Inowłódz, Tarnowskiej Woli w gminie Lubochnia, Popielaw w gminie Rokiciny, Gliny w gminie Rzeczyca, Cekanowa w gminie Tomaszów, Żelechlinka, Wólki Jagielczyńskiej i Wielkiej Woli w gminie Czerniewice. Dziewięć drużyn prześcigało się w wystroju swoich stołów biesiadnych. [...]
[...] tym razem pierwsze miejsce zajął zespół Wólki Jagielczyńskiej w składzie: Irena Solarek, Ewa Deredas, Grażyna Klimczak i Wiesława Bednarek. Drugie miejsce przyznano Popielawom i zespołowi: Marzena Najder, Barbara Najder, Małgorzata Kot i Marzanna Ruszkiewicz. Trzecie miejsce "wygotowały" gospodynie z Gliny: Anna Meto, Bożena Dębicka, Teresa Gmaj, Marianna Pawlak. Czwarte miejsce przypadło wszystkim pozostałym reperezentacjom."

M-ak "Bancfoły podbijają Europę"

"We wtorek rano ze Skansenu Rzeki Pilicy do Spały pojechał wybudowany przez Marka Szutrnogę statek będący repliką "Inowłodza" pływającego ongiś po Pilicy. [...]
Replikę rzecznego statku "Inowłódz" zakupił spalski restaurator Bogdan Myłyk. Jest znany z gromadzenia i udostępniania zabytkowych przedmiotów związanych ze Spałą i okolicą. Statek, który zbudowano na wzór pływającego przed wojną po Pilicy między Inowłodzem i Tomaszowem jak najbardziej spełnia te warunki. Na czas transportu tylko nadano jednostce imię "Spała".
- Żeby było wiadomo, dokąd ta kawalkada zmierza - mówi nowy właściciel. - Już powstaje wykonywany w mosiądzu nowy napis "Inowłódz" i gdy już wszystko będzie gotowe odbędą się też ponowne chrzciny. Na nowym miejscu.
Statek będzie elementem ogródka marynistycznego, jaki już wkrótce powstanie nad spalskim stawem. Będzie miał wystrój związany z wodą, rybołówstwem, sportami wodnymi. Specjalnością kulinarną będą ryby przyrządzane na różne sposoby. "Inowłódz" będzie pełnił rolę przybrzeżnej kawiarenki."

JM, M-ak ">Spała< pojechała do Spały"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 21 z 27 maja 2005 r.

*

"Przez wiele lat w Tomaszowie na poprawę zadrzewienia miasta przeznaczane były niewielkie pieniądze. Skutkowało to tym, że zieleni nie ubywało. Tymczasem od trzech lat władze miasta całkowicie zapomniały o odnawianiu drzewostanu. [...]
A sadzenie drzew w naszym mieście przypomina pracę Syzyfa. Nigdy nie brakowało u nas wandali, a ostatnio ich wręcz ulubionym zajęciem jest niszczenie zieleni. Każdego roku łamią oni dziesiątki, a nawet setki drzewek. [...]
- Powierzchnia >zielonych płuc< miasta ciągle się zmniejsza. Bez ciągłych nasadzeń nowych drzewek za kilkanaście lat zaczniemy odczuwać brak zieleni. Z pewnością będzie się to odbijać na naszym samopoczuciu i zdrowiu [mówi Jerzy Zysiak, właściciel firmy Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni >Zysiak<]."

(poż) "Nie ma pieniędzy na zieleń", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 20 z 20 maja 2005 r.

*

"W dniach 6-8 maja w hali >Relax< w Piotrkowie Trybunalskim odbywała się Regionalna Wystawa Gospodarcza obejmująca teren byłego województwa piotrkowskiego [...]
Każdy z odwiedzających dostał program imprezy z prezentacjami 36 wystawców.
Wśród nich prezentowane było stoisko opoczyńskie. [...] Na stoisku znalazły się wydawnictwa promocyjne, nowości księgarskie dotyczące Opoczna. Panie w strojach regionalnych promowały twórczość ludową Opoczyńskiego. [...] Na estradzie wystąpiła >Tramblanka<, zbierając zasłużone brawa.
[...] właśnie stoisko UM w Opocznie zostało laureatem konkursu na najciekawszą ekspozycję wystawy i otrzymało nagrodę marszałka województwa łódzkiego Stanisława Witaszczyka."

J. Pampuch, wald "Opoczno laureatem", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 19 z 13 maja 2005 r.

*

">Osobliwości przyrodnicze mojej okolicy< - takie hasło przyświecało konkursowi plastycznemu zorganizowanemu przez nauczycielki SP w Radzicach Marię Barul, Bożenę Stępień i Ewę Korycką. Przedsięwzięcie zostało skierowane do uczniów szkół podstawowych. [...]
Wystawę prac konkursowych można oglądać od 20 kwietnia w ośrodku kultury w Drzewicy."

wald "Przyroda na plakatach"

"Od 29 kwietnia rozpoczęła swoją działalność kolejna placówka kulturalna na terenie gminy Opoczno, którą jest świetlica wiejska w Sitowej. [...]
Inicjatywę podjętą przez kobiety zrzeszone w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich i zespole >Sitowianki< poparł radny miejski Jan Stępień. Stąd już była niedaleka droga do uzyskania akceptacji [...] przez dyrekcję MDK, która będzie nadzorowała prace świetlicy, a w ostateczności uzyskanie zgody burmistrza na otworzenie nowej placówki [...]
Oddana do użytku świetlica mieści się w zaadoptowanym i wyremontowanym drewnianym domu [...]
Świetlica wiejska w Sitowej czynna będzie od poniedziałku do piątku, z tym że w piątki będzie obejmować ją we władanie zespół folklorystyczny >Sitowianki<, który wreszcie znalazł godziwe warunki do przeprowadzania prób."

"Świetlic moc"
"TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 18 z 6 maja 2005 r.

*

"12 kwietnia 2005 roku w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie rozstrzygnięto II gminny etap konkursu recytatorskiego pod hasłem >Co fruwa i hasa po polach i lasach<.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i IV - VI. I etap konkursu został rozstrzygnięty w placówkach macierzystych, a do drugiego etapu zakwalifikowało się 39 uczniów z następujących szkół podstawowych: w Bebelinie, w Czarncy, w Kurzelowie, w Koniecznie, w Woli Wiśniowej oraz SP nr 1 i SP nr 2 we Włoszczowie. Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze autorstwa polskich poetów tworzących poezję dziecięcą o tematyce zawierającej się w haśle: >Co fruwa i hasa po polach i lasach<. Były to utwory opisujące piękno przyrody ojczystej, jak również wiersze w sposób humorystyczny przedstawiające życie zwierząt lub roślin. [...]
Młodzi artyści nie tylko oczarowali swoimi występami publiczność, dostarczając jej wielu niezapomnianych wrażeń, ale impreza ta spełniła jeszcze jeden cel, uświadomiła nam wszystkim, że przyroda to istne bogactwo, pełne uroku, zapachu i koloru. Musimy wszyscy o nią dbać, aby za kilkadziesiąt lat, wędrując po lesie, nadal można było czuć orzeźwiające aromaty i wonie oraz usłyszeć świergot ptaków, rechot żab czy ryk jeleni."

Izabela Falana, Jolanta Ratusznik, Małgorzata Skoczek "Gminny etap konkursu recytatorskiego [...]", "Głos Włoszczowy" nr 5/maj 2005 r.

*

"Jestem jednym z mieszkańców wsi powiatu tomaszowskiego. Już od dawna obserwuję, co dzieje się na naszym terenie w obrębie doliny Pilicy. A dzieje się źle.
[...] głównym problemem zagrażającym przyrodzie jest ekspansja osiedleńcza. [...] Powstają coraz to nowe domki letniskowe wzdłuż brzegu Pilicy np.: w Łęgu. Niestety, ludzie tam budujący odgradzają zupełnie dostęp do Pilicy innym. Obecnie nie nawet możliwości przejścia wzdłuż brzegu, gdyż ogrodzenia sięgają niemal w sama rzekę. A władze nic z tym nie robią."

KEY-PAX "Źle z >Naturą<"

"W Szkole Podstawowej w Glinniku przebiegał on [Dzień Ziemi] pod hasłem >Dla Ziemi, dla siebie - zostań przyjacielem Ziemi<. Główny punkt programu wypełniła inscenizacja teatralna o tematyce ekologicznej, w wykonaniu dzieci z klasy piątej."

Mich "Dzień Ziemi... w gminie"

"Przypadający 22 kwietnia Dzień Ziemi stanowi okazję do różnych działań ekologicznych. Miłujący przyrodę harcerze z hufca Inowłódz organizują z tej okazji niekonwencjonalną imprezę - Promienisty Rajd Ekologiczny "CZTERY ŻYWIOŁY".
[...] Odbył się 21 kwietnia i zgromadził ponad setkę harcerzy. Start nastąpił w Królowej Woli."

M-ak "... u harcerzy"

"W sobotę, 23 kwietnia w filii >Tkacza< na os. Nieborów odbyła się ciekawa impreza poświęcona ziemi. Ekolog ze Spalskiego Parku Krajobrazowego, Grzegorz Socha przedstawił za pomocą sprzętu multimedialnego faunę [parku]"

JaPa "... w dwóch odsłonach"

"Również uczniowie Szkoły Podstawowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podjęli temat troski o naszą planetę. Na 22 kwietnia w Dniu Ziemi przygotowali inscenizację pt. >Dbaj człowieku o swoją Ziemię".

JaPa "Dbaj człoweiku o swoja Ziemię"

"Do ogólnopolskiego ekologicznego świętowania dołączyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni. Na uroczystość szkolną zaprosili lokalne władze. Dzieci z klasy IIb i IIIb, pod kierunkiem nauczycielek Elżbiety Idzikowskiej i Ewy Goliat, przygotowały autorskie przedstawienie pod tytułem >Ekolandia i Szaronuda<.

Mich "Uczniowie o ekologii"

"W Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie w minioną sobotę odbyły się eliminacje powiatowe IX Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno-Turystycznego. Do rywalizacji przygotowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. przystąpiło ponad 50 uczniów z pięciu tomaszowskich gimnazjów oraz szkół w Popielawach, Ujeździe, Czerniewicach i Smardzewicach."

"Kochają naturę"

"Niewielka, lecz prężnie funkcjonująca Szkoła Podstawowa w Twardej organizuje wiosną każdego roku cykl widowiskowych imprez ekologicznych. 21 kwietnia zorganizowano tam IV Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, zatytułowany >Zielona droga do Europy<. [...]
Uczestnicy konkursu mieli do wykonania pięć otwartych zadań problemowych związanych z ochroną środowiska. [...]
Wszyscy zawodnicy otrzymali cenne nagrody książkowe i dyplomy okolicznościowe."

Mich "Gminna ekologia"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 17 z 29 kwietnia 2005 r.

*

"Łukasz Kośka, maturzysta z ZSP 6, o przyjęcie na wymarzoną politechnikę nie musi się już martwić. [...]
Wziął udział w XV Seminarium Studenckim >Problemy ochrony środowiska< zorganizowanym przez Politechnikę Łódzką. Napisał pracę badawczą, zreferował ją przed uczelnianym gremium i... wygrał zielony indeks, czyli studia na dowolnym kierunku PŁ.
[...] Jego praca pt. >Recykling, czyli odzysk odpadów wtórnych jako problem lokalny i globalny< uzyskała najwyższą ocenę. Łukasz zebrał dane z terenu gminy Rzeczyca, a potem porównał je z danymi z Polski i wybranych krajów Europy."

imejzel "Zielony indeks w kieszeni", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 16 z 22 kwietnia 2005 r.

*

" [...] od 1 do 3 kwietnia w hali Expo w Łodzi [odbyły się] XI Międzynarodowe Targi Turystyczne >Na styku kultur<. Prezentacja powiatu opoczyńskiego zawierała przede wszystkim ofertę bazy wypoczynkowo-noclegowej, głównie gospodarstw agroturystycznych, oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz obsługi ruchu turystycznego: firm przewozowych, biur turystycznych, hoteli oraz punktów gastronomicznych. Nie zapomniano przy tym o zaprezentowaniu miejsc i miejscowości wartych odwiedzenia, o historii regionu, a także o ofercie kulturalnej związanej głównie z oryginalnym folklorem opoczyńskim."

bem "Targi po raz drugi", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 15 z 15 kwietnia 2005 r.

*

"Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to >najtańszy herbicyd< do zwalczania chwastów.
Tymczasem w płomieniach giną nie tylko suche źdźbła traw - roślin, ale system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację roślin. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody. Wiosną opuszczają swe kryjówki owady, budzą się z zimowego snu ssaki, przychodzą na świat zające, opuszczają zimowe legowiska jeże, ptaki budują gniazda. [...]
Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy noszą się z zamiarem wiosennego wypalania traw, aby zaniechali tego zwyczaju."

asp. sztab. Dariusz Gieroń " Wypalanie traw - częstą przyczyną pożarów", "Głos Włoszczowy" nr 4/kwiecień 2005 r.

*

"Marzec i kwiecień to najlepsze miesiące na szczepienie drzew przed wyniszczającym je pasożytem, szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem [...]
Liga Ochrony Przyrody uruchomiła akcję ratowania kasztanowców [...] Zaszczepienie konkretnego drzewa kasztanowca to wydatek ok. 60 zł. Samorządy (a także osoby prywatne) mogą się zwracać do lokalnych oddziałów Ligi. Miłośnicy przyrody mogą wspomóc akcję ratowania kasztanowców wpłacając pieniądze na konto: Liga Ochrony Przyrody, BGŻ Warszawa, nr 73 2030 0045 1110 0000 0029 9200 z dopiskiem >Ratujmy kasztanowce<."

"Ratujmy kasztanowce!", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 13 z 1 kwietnia 2005 r.