Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum II kw. 2004 r.
 

"Andrzej Bartha rozmawia z nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn - Janem Chryzostomem Czachowskim. [...]
A.B. Na terenie nadleśnictwa znajdują się rezerwaty przyrody - czemu one służą?
J.C. Są to obszary lasu pochodzenia naturalnego, lasu, który wyrósł i istnieje bez ingerencji człowieka. Wszystkie procesy tam zachodzące odbywają się w sposób naturalny - można je obserwować i wyciągać wnioski - uczyć się lasu.
51-hektarowy rezerwat >Majdan< - założony został w celu zachowania zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowym drzewostanem naturalnym.
W 28-hektarowym rezerwacie >Olszyny< zachowany jest fragment lasu łęgowego z udziałem jaworu na granicy jego występowania.
Natomiast obok siedziby nadleśnictwa zachował się >Starodrzew Dobieszyński< - 9-hektarowy fragment autentycznej Puszczy Stromieckiej z pięknymi dębami i sosonami. Tylko miejscowym leśnikom można zawdzięczać ich istnienie.
Mamy też kilkanaście pomników przyrody, a wśród nich słynny dąb Kościuszki, obok leśniczówki w Grabowym Lesie"

"Rozmowy Gazety"

"Z ekologią na ty. Pod takim hasłem obchodzone było tegoroczne Święto Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Olkowicach. W oparciu o program ekologiczno-wychowawczy szkoły działa Koło Ekologiczne - >Małych Przyrodników< których opiekunem jest mgr Anna Lipiec, oraz >Młodych Ekologów< - których opiekunem jest mgr Teresa Kamińska. [...]
Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście przez kilka dni. 21 IV odbył się w naszej szkole II Międzyszkolny Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny dla klas II-III [...]
Młodzi Ekolodzy z klasy V i VI przygotowali przedstawienie pt. >Na ratunek Ziemi< [...]
Po udanej zeszłorocznej akcji zbierania makulatury w tym roku zbieraliśmy zużyte baterie i puszki aluminiowe. [...]
23 IV na zakończenie obchodów Święta Ziemi dzieci z poszczególnych klas wraz z nauczycielami sprzątały okolice szkoły, a Młodzi Ekolodzy wraz opiekunem Koła Ekologicznego i wychowawczynią sprzątali las."

Anna Lipiec, Teresa Kamińska "Z ekologia na ty"
"Gazeta Białobrzeska" nr 172/czerwiec 2004 r.

*

"Co Europie oferuje Pilica? [...] ok. 2,5 tys. osób zechciało to sprawdzić i skorzystało z zaproszenia do Skansenu Rzeki Pilicy na sobotnią majówkę >Nadpilickie wiano dla Europy<.
[...] zaprezentowały się trzy zespoły folklorystyczne znad Pilicy. Miniprzegląd rozpoczęli >Piliczanie< tradycyjnym polonezem i innymi tańcami. Po nich rozśpiewali się >Sami Swoi< z Twardej i >Białobrzanie<. W międzyczasie można było zwiedzać skansen, oglądać i kupować rękodzieło ludowe [...]"

ms "Co Europie oferuje Pilica?", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 19 z 7 maja 2004 r.

*

"Już po raz drugi w ZSP nr 3 zorganizowany został Tydzień Ekologiczny, którego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za stan środowiska.
W ramach obchodów Tygodnia Ekologicznego odbyły się dwie sesje popularnonaukowe. Pierwszą na temat >Cóż bardziej cennego niż woda, czyli kilka słów o zasobach wodnych świata, Europy i Polski< przygotowały uczennice klasy drugiej Technikum Geodezyjnego Sylwia Gątkowska i Kasia Krawczyk [...]
Drugą sesję na temat >Ochrona środowiska w Unii Europejskiej< przygotowały Sylwia Ciążyńska i Ewelina Parol z klasy piątej Technikum Ochrony Środowiska oraz Anna Wosik z klasy drugiej Technikum Geodezyjnego. [...]
Innym elementem Tygodnia Ekologicznego był występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy drugiej Technikum Geodezyjnego na temat >Obraz i funkcja przyrody w utworach literackich różnych epok<[...]
Prawdziwą niespodzianką dla klas pierwszych był turniej ekologiczny. W czasie jego trwania uczniowie zmagali w ciekawych i jednocześnie zabawnych konkurencjach. Rozpoznawano między innymi głosy zwierząt, liście drzew, segregowano odpady, projektowano z surowców wtórnych ubranie dla >Stracha na Nudę<. [...]
Wyjątkową ekspozycję stanowiła wystawa fotograficzna >Zagrożenia rzeki Pilicy< wykonana i udostępniona przez pana Marcina Wężyka i pana Zbigniewa Kałudzkiego oraz wystawa sprzętu gospodarstwa domowego ziemi piotrkowskiej z przełomu XIX i XX wieku. Uczniowie uczestniczyli również w wycieczkach edukacyjnych, a wkrótce rozstrzygnięty zostanie konkurs literacki >Przyroda w poezji i prozie<"

Nauczyciele i uczniowie ZSP 3 w Piotrkowie "Tydzień ekologiczny"

"Już od kilku lat ZSP nr 3 bierze z dużymi sukcesami czynny udział w konkursach organizowanych przez Politechnikę Łódzką. [...]
16 kwietnia 2004 roku pojechaliśmy do Łodzi na XIV Seminarium Studenckie "Problemy ochrony środowiska". [...] Z naszej szkoły pojechali przedstawiciele klas: I, IV i V. Technikum Ochrony Środowiska.
Rywalizacja odbywała się w czterech konkurencjach: referat, makieta, plakat, praca plastyczna i prezentacja multimedialna.[...]
Pierwsze miejsce oraz "Zielony Indeks" uprawniający do studiowania na Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zdobył w kategorii "praca plastyczna" Łukasz Półrolnik - uczeń klasy IV Technikum Ochrony Środowiska."

Jadwiga Wasilewska, Monika Kołata, Iwona Gieszcz "Zdobył indeks"
"Tydzień Trybunalski" nr 18 z 6 maja 2004 r.

*

"Wieś [Wąwał] na granicy Tomaszowa przystąpiła do współpracy z warszawską akademią rozwoju Filantropii. Realizuje program >działaj lokalnie<, którego jednym z wielu zamierzeń jest organizowanie spotkań z twórcami polskiej kultury. [...]
Wąwał, dotychczas niezbyt często gościł piewców kultury regionalnej. Mieszkańcy wsi za spory sukces poczytują sobie sobotnie spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury z poetką, pisarką i wspaniałą gawędziarką ludową Krystyną Wieczorek. Autorką sagi rodzinnej >Młyn na Stawkach<. Utworu o codziennym ciężkim życiu mieszkańców wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku, w którym zawarła między innymi niezwykle wymowny opis przyrody doliny Pilicy w okolicy Golesz."

Mich "Spotkanie autorskie w Wąwale"

"Ratujmy zieloną Ziemię! To hasło zdominowało zajęcia szkolne w całym ubiegłym tygodniu wszystkich uczniów i nauczycieli SP w Wiadernie. [...]
Poniedziałek był dla uczniów >dniem zielonym<. Młodzież ubrana na zielono dokładnie wysprzątała teren dookoła szkoły i sąsiadujący las. Wtorek poświęcono na warsztaty ekologiczne powiązane z >dniem drzewa<. Uczniowie tworzyli okolicznościowe plakaty, pisali teksty, hasła, rymowanki. Środa przebiegała pod hasłem >zdrowo żyć - zdrowym być<. Zdrowy, ekologiczny styl życia omówiła z dziećmi pielęgniarka. Dzieci prezentowały i degustowały wykonane własnoręcznie potrawy, surówki, herbatki ziołowe i inne smakowitości. Czwartek zdominowała wycieczka do ośrodka hodowli żubrów w Smardzewicach, pilotowana przez zaprzyjaźnionego ze szkołą leśniczego Zbigniewa Wojtaszczyka.
23 kwietnia dokonano podsumowania nietypowych zajęć całego tygodnia ekologicznego."

Mich "Ratujmy zieloną Ziemię!"

"22 kwietnia młodzież ze Szkoły Podstawowej w Glinniku obchodziła Dzień Ziemi. [...] Na deskach estrady szkolnej czwartoklasiści pokazali swoim młodszym kolegom inscenizację słowno-muzyczną >Eko-raj< związaną z ochroną przyrody i szeroko rozumianą ekologią. [...]
Przedstawiciele wszystkich klas prezentowali stroje wykonane z surowców wtórnych; [...]
W międzyczasie uczniowie klas IV-VI zorganizowali kwiz, gdzie popisywali się wiedzą w tematach ekologicznych."

Mich "Dzień Ziemi" w Glinniku"

"W piątek, 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rokicinach zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Ziemi. Uczniowie klasy IIIa i VIa w widowisku nawoływali i zachęcali do postaw proekologicznych i ochrony środowiska [...]"

(ms) "Uczniowski Dzień Ziemi"

"Lada dzień spodziewana jest decyzja łódzkiego Sądu Rejestrowego o powołaniu do życia w ginie Inowłódz pierwszej w województwie łódzkim Lokalnej Organizacji Turystycznej. To m.in. dzięki niej na przełomie września i października odbędą się w Spale obchody Światowego Dnia Turystyki w Polsce.[...]
Co będzie zadaniem stowarzyszenia? Jak mówi Słoniewski [Michał Słoniewski, prezes Olimpijskiego Biura Podróży związanego z Polską Federacją Olimpijską], przede wszystkim promocja lokalnych walorów turystycznych, których jest wiele, ale nie są znane tak, jak być powinny. [...]
Sposobem będą publikacje, wydawnictwa, organizacja imprez, które rozniosą po świecie wieści o Inowłodzu, Spale, o tym co tu jest, co będzie. [...]
Jednym z jego zadań będzie też pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na budowę bazy, zarówno krajowych jak i zagranicznych."

M-ak "Realizacja turystycznej strategii"

"Kto z mieszkańców naszego regionu nie zna rośliny o nazwie jałowiec? [...] Pod Rzeczycą rośnie największy i zapewne najstarszy okaz gatunku w całym Spalskim Parku Krajobrazowym. [...]
Żeby tam trafić, trzeba, jadąc do Inowłodza, skręcić na skraju Rzeczycy w prawo, w ulicę Hubala, a dojechawszy do przekaźnika telefonii komórkowej - znów w prawo, by zjechać w dolinę Pilicy. Tam już można dopytać, bo wśród miejscowych są jednak i tacy, którzy o tym drzewie - niedrzewie jednak wiedzą. [...]
Stoi przy piaszczystej dróżce, na niewielkiej, podmokłej łące. Po drugiej stronie drogi jest letnie siedlisko Władysława Jankowskiego, który w to piękne ustronie ucieka z Warszawy. [...]
Drzewiasty jałowiec jest naprawdę wielki. Ma >na oko< ok. 6-7 metrów wysokości i ok. 100 cm w obwodzie pnia w najgrubszym miejscu. Stoi odchylony od pionu o jakieś 30 stopni. Trzyma się w znacznej mierze dzięki solidnym podporom, które nie pozwalają kolczastemu drzewu upaść. [...]
A pomoc nadeszła ze strony gospodarującego na tym terenie leśniczego z leśnictwa Żądłowice Marka Leszczyńskiego i Jacka Tabora ze spalskiego parku. Postanowili uchronić okaz przed ostatecznym upadkiem. [...]
Zarówno leśnik, jak i pracownik parku oceniają, że z całą pewnością jałowiec ma ponad 100 lat [...]
[...] pięknie się wkomponował w krajobraz doliny Pilicy. Z całą pewnością będzie cieszył swoim widokiem przechodzących mimo turystów. Możliwe, że jeszcze długo, bo gmina Rzeczyca, która robiła ostatnio u siebie inwentaryzację żywych okazów przyrody, wciągnęła jałowiec na listę i wzięła pod specjalną opiekę."

M-ak "Kolczasty zabytek"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 18 z 30 kwietnia 2004 r.

*

"W lipcu odbędzie się VI Międzynarodowy Spis Gniazd Bociana Białego, odbywający się co 10 lat. [...] W czerwcu i lipcu pracownicy >pro Natury< [Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody] roześlą ankiety do wypełnienia i odesłania [...] W ankiety te, głównie sołtysi, będą wpisywali wszystkie gniazda bocianów białych znajdujących się w ich wsi [...]
Równolegle odbędzie się inwentaryzacja terenowa tych gniazd i par lęgowych bocianów białych wykonana przez członków regionów ornitologicznych, towarzystw przyrodniczych i ich sympatyków. Inwentaryzacja terenowa będzie nadzorowana przez koordynatorów regionalnych [...] Na terenie Krainy Świętokrzyskiej i południowego Mazowsza (tzw. region radomsko-kielecki wraz ze wschodnia częścią woj. łódzkiego) koordynatorami będą odpowiednio Włodzimierz Szczepaniak i Przemysław Kusiak [...] zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu [...]
Osoby pragnące wziąć udział w tegorocznej inwentaryzacji prosimy o kontakt.
e-mail: przemyslaw.kusiak(at)neostrada.pl [...] wlodek(at)tbop.org.pl "

Jacek Tabor "Ile boćków"

"[...] zakończyło się w Starostwie Powiatowym w Opocznie kolejne szkolenie osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. [...]
W opoczyńskim szkoleniu udział wzięły 22 osoby z terenu całego powiatu zainteresowane lub też prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. [...]
Na zakończenie kursu uczestnicy przygotowali potrawy, które z pewnością znajdą się na stołach turystów odwiedzających nasz powiat."

bem "Dla podniebień turystów"
"TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 17 z 30 kwietnia 2004 r.

*

"Tomasz Leszczyński, maturzysta z ZSP nr 6, nie musi się już martwić o egzamin wstępny na studia. W zamian za pracę badawczą o porostach Politechnika Łódzka przyznała mu tzw. zielony indeks. [...]
Jego praca pt. >Lokalny monitoring powietrza na podstawie porostów< została najwyżej oceniona przez pracowników naukowych uczelni. [...]
Badania rozpoczął w październiku, wiosną zaś przeprowadził obserwacje w 25 punktach kontrolnych. Stopień zanieczyszczenia powietrza ocenił po występowaniu określonych gatunków porostów, które - jak mówi - są doskonałymi indykatorami. Na podstawie zebranych przez siebie danych sporządził mapkę zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych dzielnicach Tomaszowa. Wyszło na to, że bezpiecznie i głęboko możemy odetchnąć na Brzustówce (w okolicach skansenu i Niebieskich Źródeł), zaś centrum miasta ma pierwszy - najgorszy stopień czystości powietrza. [...]
Władze uczelni, będąc pod wrażeniem nowatorstwa pracy i zastosowanych w niej metod, zaproponowały Tomkowi współpracę oraz publikację jego opracowania w biuletynie naukowym."

imejl "Zielony indeks dla Tomka"

"Tuż przy wejściu do Skansenu Rzeki Pilicy ustawiono stylową tablicę informacyjną, wkrótce obok będą ustawione ławki, stojak na rowery i kosze na śmieci. Inwestycje te są elementami infrastruktury >Ścieżki rowerowej im. Zygmunta Goliata< biegnącej wokół Zalewu Sulejowskiego."

JaPa "Przystanek Skansen"

"Dopiero początek sezonu turystycznego, a nie ma dnia, by w Skansenie Rzeki Pilicy coś się nie działo. [...] zaskakują coraz to nowe ekspozycje, ostatnio taką atrakcją są haftowane makatki, takie jakie przed laty zdobiły kuchnie naszych mam i babć. Tę już całkiem pokaźną kolekcję uzupełniają sprzęty z wyposażenia takich kuchni, umywalka z miską, pojemnikiem na chleb, wiszące mydelniczki, pojemniczki na sól, cebulę, mąkę czy kolorowe dzbanki. Skansenem zainteresowała się ostatnio łódzka telewizja >Toja<, przygotowująca program o naszym powiecie dla łódzkiej widowni. Powstanie też film prezentujący nasze walory turystyczne i przyrodnicze na potrzeby jednostek promocji powiatu i miasta. [...]
Andrzej Kobalczyk wypatrzył w podtomaszowskich lasach ciekawy obiekt architektoniczny, stary spichlerz służący do niedawna leśnikom i przekonał właścicieli, że ta ponadstuletnia budowla świetnie pasowałaby do Skansenu. Otrzymał obietnicę, że spichlerz dostanie."

JaPa "W Skansenie ruch"

"W Tobiaszach przy trasie z Tomaszowa do Łodzi, od trzech miesięcy kręci się elektrownia wiatrowa. To pierwszy taki w naszym regionie profesjonalny obiekt energetyczny w prywatnych rękach. Jego właścicielem jest Piotr Lenarcik. [...]
Piotr Lenarcik ma w Tobiaszowie fermę drobiu na 36 tys. kur. Bez przerwy potrzebuje ona 4 kilowatów energii na godzinę. [...] Piotr Lenarcik od dawna rozglądał się za alternatywnym źródłem zasilania. [...] Od znajomego żeglarza Lenarcik pożyczył wtedy wiatromierz i sprawdził, co u niego wieje. Wyszło średnio 5,4 m/s. Dokładnie tyle, żeby obrócić śmigła, ale za mało, żeby produkować energię. [...]
Ale w 2002 roku pan Piotr trafił w gazecie na ogłoszenie proponujące sprowadzenie z Danii używanej elektrowni wiatrowej. Ta zaczynała pracować już przy wietrze o szybkości 3,5 m/s. [...] Koszt sprowadzenia takiego wiatraka firma improterska wyliczyła na 72 tys. złotych. Wabiąc przy tym obietnicą, że po 2-3 latach nakłady się zwrócą. Nie podali tylko, przy jakim wietrze. Lenarcik chciał jednak bardzo być energetycznie niezależny. I kompletny duński wiatrak prądotwórczy kupił. [...]
Poszedł do gminy zapytać, czy może postawić elektrownię. postawili oczy i odesłali do powiatu. Oczy postawili też w Zakładzie Energetycznym Rejon Tomaszów Mazowiecki. Pękata teczka, jaką wyciąga z szafki Lenarcik, zawiera wszelkie możliwe dokumenty. Niezbędne, ale zbędne pewnie także. [...] Rejonowa energetyka zgodziła się w końcu na włączenie pierwszej prywatnej elektrowni wiatrowej w powiecie do systemu, ale pod niezwykłymi warunkami. Piotr Lenarcik sprzedaje Zakładowi Energetycznemu cały prąd, jaki wyprodukuje. Po 24 grosze za kilowat. Po to, by kupić ten sam kilowat od zakładu za 40 groszy. Jawne łupiestwo w biały dzień, ale okazało się, że to Lenarcik znalazł zły adres. Trzeba było od razu startować na szczebel wojewódzki. W Łodzi coś o energii wiatrowej już wiedzą. Elektrownia taka jak w Tobiaszach powinna sprzedawać energetyce państwowej po 24 grosze za kilowat tylko swoje nadwyżki prądu. To, czego gospodarstwo jak raz nie wykorzystuje, nie zaś całą swoją produkcję. [...]
Wyposażona w prądotwórczy wiatrak ferma w Tobiaszach nie jest samowystarczalna pod względem energetycznym. Po prostu wiatr nie zawsze wieje. [...]
Mimo wszystko Piotr Lenarcik jest dobrej myśli. Wie już wprawdzie, że nakłady nie zwrócą się, jak obiecywał to importer urządzenia, po dwóch czy trzech latach. Oblicza, że będzie na to potrzeba lat dziesięciu, bo łącznie wiatrowa elektrownia kosztowała go ok. 100 tys. zł."

M-ak "Waiatrak prądotwóczy"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 17 z 23 kwietnia 2004 r.

*

"Niedawno ukazała się książka zatytułowana >Bugaj - nieznana ostoja przyrody<. Jej autorami są piotrkowscy ekolodzy Zbigniew Kołudzki, Marcin Wężyk i Marcin Kociniak. Autorem szaty graficznej, mapek, wykresów i rysunków jest Piotr Wypych. Wydawcą książki jest Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. [...]
Bugaj to jezioro położone na skraju wschodniej części Piotrkowa. [...] jest obszarem, gdzie występują bardzo interesujące okazy zwierząt i roślin."

PR. "Książka o Bugaju"

"W czasach przedchrześcijańskich, jak podaje legenda, w okolicach Bugaju istniał >Boży Gaj<. [...] Można się tylko domyślać, że miejsce to było zlokalizowane w okolicy ul. Wierzejskiej przy strzelnicy. [...]
Być może do naszych czasów przetrwało echo tamtych dni, gdyż właśnie tu zachowały się najbardziej okazałe drzewa, które [...] na wniosek PKP "Ostoja" i po akceptacji Urzędu Miasta zatwierdziła w listopadzie 2003 r. Rada Miasta jako pomniki przyrody. [...]
Wśród pomnikowych drzew na Bugaju są: wierzba krucha o obwodzie pnia 365 cm, oliwnik wąskolistny o obwodzie pnia 114 cm, grusza polna o obwodzie pnia 156 cm i grupa 11 lip drobnolistnych (największa o obwodzie 280 cm), 3 olsze czarne (największa o obwodzie 215 cm).
Warto zwrócić uwagę na pień spróchniałej lipy o obwodzie 455 cm, [...] która była matką okolicznych drzew tego gatunku. Drzewo to po podniesieniu poziomu wód gruntowych (w związku z zalaniem zbiornika) chorowało i zamarło."

Zbigniew Kołudzki "Pomniki przyrody nad Bugajem"
"Kurier - Kultura i Rzeczywistość" nr 4/ kwiecień 2004 r.

*

"W porównaniu z latami 50. na terenie środkowej Polski, do której i my się zaliczamy, żyje obecnie tylko 1% (!) trzmieli. [...]
Budki dla trzmieli można kupić gotowe. Mają wymiary 17x17x15 cm i są wypełnione sianem bez substancji odżywczych, żeby nie pleśniało. To proste. Trudniej zbudować ziemne gniazdo trzmieli. Jak się to robi? Budowa sztucznego gniazda ziemnego polega na wycięciu w odpowiednim miejscu, na skarpach, rowach, niewielkiej powierzchi darni. Następnie drąży się 20-centymetrowy, roboczy korytarz, a do niego krótki boczny, kończący się owalna komorą średnicy ok. 15 cm. Od komory do powierzchni przekłuwa się palikem o średnicy ok. 2 cm tunel. Komora zostaje wypełniona suchą trawą. [...]
Program ratunkowy dla trzmieli przygotowało działające również na naszym Terenie Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody. [...]
- Na terenie woj. łódzkiego program ten realizujemy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych Łódź oraz parkami: bolimowskim, Wzniesień Łódzkich i naszym Zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - opowiada jeden z głównych inicjatorów przedsięwzięcia Jacek Tabor - koordynatorem jest Tomasz Dzierżanowski, sekretarz łódzkiego oddziału TBOP, który nie tak dawno odbywał staż w spalskim parku. [...] Program startuje, a najwięcej będzie się działo jesienią - prelekcje w szkołach, druk ulotek, przekazywanie roślin do ogródków przydomowych, montowanie budek dla trzmieli. Natomiast jeszcze tej wiosny zamierzamy obsiać kilkaset poletek jednoarowych roślinami miododajnymi. Założenia sa takie: wzrost liczebności trzmieli, które są wspaniałymi zapylaczami (lepszymi od pszczół!), a znalazły się na granicy wyginięcia! Skutki programu niejako uboczne to przywrócenie dawnego, kwietnego charakteru polskiej wsi, przywrócenie uprawy starych i zapomnianych odmian roślin miododajnych: facelia, komonica rożkowa, esparceta, koniczyna, łubiny, wzrost efektywności produkcji porzeczek, malin, borówek itp. [...]
Przez następne lata będzie prowadzony stały monitoring trzmieli. Przewiduje się liczenie trzmieli na 8 punktach kontrolnych i dwie kontrole w roku. Monitoring pozwoli wychwycić i ocenić wzrost liczebności trzmieli na terenach objętych projektem."

M-ak "Budki dla... trzmieli", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 16 z 16 kwietnia 2004 r.

*

"Aż 56 twórczyń ludowych z terenu powiatu opoczyńskiego wzięło udział w szóstej edycji konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego. [...]
Podsumowując konkurs, dyrektor muzeum Jan Łuczkowski z zadowoleniem stwierdził, że tradycyjna ludowa plastyka obrzędowa nie zaginie w powiecie opoczyńskim. [...] Świadczy o tym chociażby fakt uczestnictwa w konkursie aż czterech pokoleń twórczyń. [...]
Wszystkie nagrodzone prace można było obejrzeć na specjalnie przygotowanej wystawie, która jako pokłosie VI Konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową Powiatu Opoczyńskiego będzie prezentowana w salach opoczyńskiego muzeum przez najbliższe kilka tygodni."

bem "Plastyka obrzędowa"

"Uczniowie ZSS nr 2 w Opocznie już po raz trzeci w ostatnim czasie sadzili las. [...]
Zajęcia terenowe odbyły się w przedświąteczny wtorek, 6 kwietnia, w okolicach Ostrowa. Poprowadził je [leśniczy z Nadleśnictwa Opoczno} Robert Kołodziejski. [...]
Główną atrakcją dla młodzieży było oczywiście sadzenie młodych drzew. Uczniowie najpierw się przyglądali, a potem pod okiem fachowców sami próbowali zasadzić drzewka. Zarówno młodzież jak i opiekunowie: Ewa Lebioda, Anna Kowalczyk i Marek Śmigiel mają nadzieję, że z tych maleńkich sadzonek wyrośnie piękny bór sosnowy, w którym rozwijać się będzie bogata flora i fauna."

wald "Zielona lekcja"
"TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 15 z 16 kwietnia 2004 r.

*

"Wszystkich zainteresowanych przyszłością regionu białobrzeskiego zapraszamy do czytelni [Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej], gdzie do końca kwietnia będzie można zapoznać się Koncepcją zagospodarowania terenów nadpilicznych w Białobrzegach - w formie wystawy plansz projektów zagospodarowania i uzupełniającej informacji tekstowej. Jednocześnie informuję, że po Wielkanocy w kwietniu [...] zorganizujemy dla młodzieży szkolnej spotkanie z Jackiem Słupkiem, znanym ornitologiem i znawcą przyrody terenów nadpilicznych, a jednocześnie m.in. członkiem zespołu projektantów ww. koncepcji."

"Niezapominajki", "Gazeta Białobrzeska" nr 170/kwiecień 2004 r.

*

"Polskie Lasy Państwowe obchodzą w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia. W Nadleśnictwie Spała postanowiono uczcić rocznicę w jedyny przychodzący na myśl sposób - sadząc młody las. [...]
Za specjalne kostury, którymi robi się w redlinach dołki pod sadzonki, a także za skrzynki z sadzonkami chwyciła kadra Nadleśnictwa z nadleśniczym Zbigniewem Godlewskim na czele. Grupa pracowników administracyjnych, leśniczych z 11 leśnictw, wzmocniona została przez emerytów, byłych pracowników Nadleśnictwa. Terenem działania, jaki wyznaczyła sobie silna, jubileuszowa grupa, był zrąb o powierzchni prawie 1,5 hektara na terenie leśnictwa Małomierz, gdzie gospodarzy leśniczy Wojciech Otrębski. [...] Przeznaczono na nią i na ten obszar ok. 15 tysięcy sadzonek [...] Wśród sosnowych sadzonek znalazły się także młode dęby, buki, modrzewie i jarzębiny."

M-ak, "... będzie las!"

"Jak się okazuje, XI-wieczny, romański kościółek św. Idziego, stojący na wyniosłym wzgórzu nad Pilicą w Inowłodzu nie jest jedyną atrakcją tego miejsca. Skierowany na południe, dość stromy i wysoki stok jest sam w sobie dużą ciekawostką [...]
[...] według miejscowych przekazów w zamierzchłych czasach królowej Bony [...] na zboczu tym uprawiano winorośl. [...] kiedyś ze zbocza wybierano rudę dla miejscowych fryszerek, potem wypasano co najwyżej owce, ale najwidoczniej wszystko to złożyło się na powstanie rzadkiego w naszych okolicach siedliska roślinności stepowej. [...] Można tu znaleźć wyjątkowo ciepłolubne rośliny jak szałwia łąkowa i okręgowa, goździcznik wcięty, wiciokrzew-suchodrzew, rozchodniki, rzadkie głogi. Uwijają się wśród tego równie rzadkie i ciepłolubne owady - zawisaki, furczaki i wiele innych. [...]
Pod nadzorem fachowców zbocze oczyszczono z obcych naleciałości roślinnych [...] kościelne wzgórze zyska dodatkową turystyczną atrakcję, gdy uda się jakoś pokazać zainteresowanym ten kawałek stepu w środku Polski."

M-ak "Niezwykła skarpa"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 15 z 9 kwietnia 2004 r.

*

"Władze samorządowe powiatu włoszczowskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Rejon Włoszczowa, chcąc zaakcentować rolę i znaczenie kobiet w życiu, w dniu 6 marca br. zorganizowały II Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego pt. >Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego szansą na rozwój funkcji gospodarczych i społecznych obszarów wiejskich<. [...]
Oprócz wystąpień okolicznościowych uczestnicy wysłuchali wykładu wygłoszonego przez Czesława Uzara z WODR Modliszewice pt. >Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego< oraz >Pilotażowy program Leader+<. [...]
Elementy folkloru zaprezentowała Powiatowa Kapela Włoszczowska oraz Zespół Ludowy >Przepióreczka< z Żelisławic."

A. Sztuka, "II Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego"

"[...] pragniemy przypomnieć potrawy z naszej kuchni regionalnej. [...]
Pierwsza z nich >kapusta ziemniaczana<. Aby przyrządzić tę potrawę, należy drobniutko posiekać ziemniaki, dodać drobno posiekaną cebulę, wszystko gotować, następnie zakwasić kwasem z kapusty kiszonej. Gdy wszystko będzie miękkie zagęścić zasmażką zrobioną z mąki i tłuszczu i już można podawać obficie kraszone skwarkami.
Następna potrawa to >prazoki z mąką tloną<. Potrzebne do tego dania składniki to: ugotowane w małej ilości wody ziemniaki i tlona (zrumieniona na patelni) mąka. Oba składniki należy połączyć energicznie ubijając pałką (aby były puszyste), a podawać gorące, obficie okraszone słoniną lub boczkiem.
Można wymieniać jeszcze wiele potraw, m.in. polewkę, garus, pomazankę, wodzionkę, zupę z korpieli, podpłomyki, lemieszkę, prażuchy, gnieciuchy, kaszoki i wiele innych.
Podstawą kuchni regionalnej były naturalne produkty: ziemniaki, mleko, kasze, kapusty i inne warzywa oraz produkty mączne. Potrawy mięsne podawano na stoły tylko w dni świąteczne."

M. Bała, M. Piasecka "Z naszej kuchni regionalnej..."
"Głos Włoszczowy" nr 4/kwiecień 2004 r.

*

"W marcu w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie odbyło się posiedzenie komisji konkursu Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej >Młodzież na morzu<. [...]
Drugie miejsce w kategorii szkół średnich przyznane zostało Szkolnemu Kołu Ligi w I LO w Tomaszowie.Jego uczniowie zakwalifikowali się także do finału konkursu >Wiedzy o morzu<."

(ms) "Liceum na morzu"

"W minioną środę, 24 marca w salach piotrkowskiego zamku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu >Poznaj swój region<. [...]
Wśród zwycięzców w kategorii >Przyroda wokół nas< znalazły się dwie uczennice tomaszowskiego ZSP nr 1: Ewelina Duszyńska i Paulina Ciepła."

(ms) "Znają swój region"
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 14 z 2 kwietnia 2004 r.

*

"W Zespole Szkół Samorządowych nr w Opocznie we wtorek odbyła się prelekcja pt. >Zabytki ziemi opoczyńskiej<, przygotowana przez pracownicę Muzeum Regionalnego Lidię Świątek dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Na pomysł [...] wpadły nauczycielki ZSS 1, które na zajęciach plastyki sztuki przekonały się, jak w sumie mało wiedzą uczniowie o swojej >małej ojczyźnie<. [...]
Każdy z omawianych obiektów można było zobaczyć i podziwiać na wystawie grafik Andrzeja Kobalczyka, która towarzyszyła prelekcji.
Uczniowie uświadomili sobie, jak dużo mamy obiektów zabytkowych, poznali trochę historii z nimi związanych i przekonali się, że prawdą jest przysłowie >cudze chwalicie, swego nie znacie<.
Po prelekcji zorganizowany był mały kwiz dla uczniów."

"Cudze chwalicie", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 13 z 2 kwietnia 2004 r.