Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum II kw. 2000 r.
"Wszystkim, którzy zamierzają spędzić urlop w mieście i gminie Wyśmierzyce, życzymy wielu słonecznych dni, czystej wody w Pilicy, ciszy i dobrego samopoczucia."

Redakcja, "Nasza Gazeta Wyśmierzycka" nr 6/czerwiec 2000 r.

- *

"Tytuł tomaszowianina roku 1999 w kategorii "działacz miejski" przypadł w udziale Andrzejowi Kobalczykowi. [...]
Andrzej Kobalczyk, który tydzień przed wręczeniem statuetek zorganizował po raz kolejny Święto Pilicy, swoją aktywność przepłacił chorobą i pobytem w szpitalu. [...]
W krótkiej rozmowie telefonicznej Andrzej powiedział:
- Ten tytuł jest bardzo miłym wyróżnieniem, a w mojej obecnej sytuacji również podniesieniem na duchu. [...] Wydanie w ubiegłym roku dwóch książek, rozpoczęcie rekonstrukcji młyna, który stanowi w zamierzeniach główny obiekt powstającego Skansenu rzeki Pilicy, to zapewne działania, którym zawdzięczam tytuł."

"Gawędziarz znad Modrych Wód"

"Dwa dni po Święcie Pilicy chuligani podpalili, a następnie spławili replikę orylskiej tratwy. [...] Resztki ugaszonej przez strażaków tratwy 'zapobiegliwi' pocięli na opał"

"Koniec tratwy"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 26 z 30.06.2000 r.

- *

"... Związek Komunalny Gmin Nadpilicznych jako pierwszy z instytucji regionalnych przy wydatnej pomocy samorządów gmin: miata Tomaszowa Maz., gminy Tomaszów Mazowiecki, gminy Sulejów, Wolbórz, Mniszków, Inowłódz podjął program pilotażowy w technicznej realizacji trasy rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego. [...]
Długość odcinka zachodniego 25,15 km, wschodniego 20,15 km, południowego 3,25 km. Ogółem długość trasy rowerowej 51,7 km.
Szlak ten będzie mógł być przeznaczony do użytku dla rowerzystów po wykonaniu niezbędnych prac związanych z oznakowaniem prac ziemnych na drogach leśnych i gruntowych. Będzie on również stanowił ciekawy element zagospodarowania turystycznego Zalewu Sulejowskiego."

Tesa "Trasa rowerowa", "Sulej" nr 6/czerwiec 2000 r.

-- *

"Każda z ośmiu gmin powiatu ma ten sam problem: gdzie i w jaki sposób składować lub pozbywać się odpadów komunalnych? Gmina Końskie użytkuje i nadal rozbudowuje składowisko śmieci obok starego, które już rekultywowano. Gmina Radoszyce ma namiastkę składowiska, podobnie jak gmina Stąporków. Ta ostatnia od kilku lat poszukuje terenu pod budowę wysypiska. Na razie składowisko jest obok cmentarza parafialnego. Gdy tylko znajdzie się jakiś teren, nawet zupełnie nieprzydatny nikomu, od razu znajdują się ludzie, którzy protestują przeciw. I tak z roku na rok stare nadal jest użytkowane."

/KSK/ "Starostwo koordynatorem", "Przegląd Konecki" nr 25 z 21.06.2000 r.

-- *

"Informacje o pracy Zarządu wójt zakończył opinią z kontroli miejskiego śmietnika: 'Obejrzeliśmy obecne i nowe miejsce składownaia śmieci - na wysypisku panuje chaos i bałagan wykorzystywany do niekontrolowanego zwożenia odpadów. Ostatnie kontrole oraz zapisy rejestracji samochodowych, napisy na kontenerach i wyrzuconych opakowaniach dowodzą, że do Tomaszowa docierają śmieci z Łodzi, Warszawy oraz wielu innych okolicznych miejscowości! [...]
... sprecyzowano i jednogłośnie (bez nacisków) przyjęto dokładny zapis uchwały: 'Rada Gminy w Lubochni negatywnie ocenia działania władz Tomaszowa Mazowieckiego zmierzające do poszerzenia zakresu funkcjonowania nowo budowanego wysypiska odpadów. [...]' "

"Veto dla śmieci z całej Polski"

"Niewątpliwym szczęściem w nieszczęściu wciąż siermiężnej i opuszczonej Pilicy jest człowiek-instytucja Andrzej Kobalczyk. To on - założyciel i główny animator Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza uczy nas kochać tę rzekę i ziemie wzdłuż niej położone - ich historię, materialne jej świadectwa, zabytki, a nawet skarby zagrzebane w rzecznym mule, z taką pieczołowitością przez niego i grupę zapaleńców wydobywane. To wreszcie także Andrzej Kobalczyk 'ciągnie nas za łeb' nad tę rzekę kusząc zmaterializowanymi początkami Młyna - Muzeum, wystawami, koncertami folkowymi, plażowymi pokazami mody retro i prezentacją ratowniczej sprawności, a także dziesiątkami innych, przez siebie zresztą wymyślonych imprez. Czy starczy mu sił na reanimację całości jego zamierzeń? Z pewnością tak, jeśli tylko nie będzie w swoich działaniach odosobniony, jak dotychczas."

Jarosław Kobacki "Nadpilicze oczekuje miłości codziennej"

"W dniach 16-18 czerwca odbyło się kolejne III Święto Pilicy. Imprezę przygotował Wydział Promocji Miasta, wychodząc ze słusznego zresztą założenia, że takie spotkanie mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości spopularyzuje walory turystyczne regionu.
Wśród organizatorów znaleźli się również działacze Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza z fanatykiem regionu, omnibusem historycznym Andrzejem Kobalczykiem. [...]
Uczestnicy Święta Pilicy z zainteresowaniem podziwiali (odrestaurowaną) konstrukcję, młyna przeniesioną do Tomaszowa znad rzeki Luciąży. (Andrzej Kobalczyk obiecuje, że do końca roku budynek zostanie przykryty dachem)."

jm "Święto Pilicy"

"Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 24 z 21.06.2000 r.

-- *

"Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie przeprowadziła już drugi etap konkursu "Mój udział w ochronie najbliższego środowiska".
Łączna ilość punktów (z testu i części ustnej) zadecydowała o ogólnej klasyfikacji (kolejno od pierwszego miejsca): Magdalena Błaszczyk (ZSS w Opocznie), Bogusz Mastalerz (ZSS), Paulina Stępniak (ZSS), Damian Siuda (ZSS), Magda Brzęczak (ZSS), Marcin Podlewski (Gimnazjum w Białaczowie), Karolina Wijata (SP3), Karolina Strzelczyk (SP3), Łukasz Sadowski (Gimnazjum w Białaczowie), Marcin Czerczak (Gimnazjum w Białaczowie), Joanna Baran (SP3), Alicja Adamczyk (ZSS), Aneta Rzeźnik (SP Sławno), Marcin Tokarski (ZSS), Anna Dworak (SP Sławno)."

"Ekologiczny konkurs", "Tygodnik Opoczyński" nr 24 z 16.06.2000 r.

-- *

"... w redakcji rozdzwoniły się telefony. Ich wspólny powód był jeden. Informacja o planach Tajwańczyków lokowania na wistomowskim wysypisku składowiska odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. [...]
- Nie zgadzamy się, nie pozwalamy, jesteśmy oburzeni - to słowa najbardziej cenzuralne. [...]
Mijają dwa dni i do redakcji przychodzi pani Stanisława Głuch z ul. Lubocheńskiej. W ręku list mieszkańców dzielnicy poparty ponad setką podpisów z adresami. [...]
W trakcie rozmowy dowiadujemy się również o niespodziance, jaką szykują mieszkańcy Piaskowej i okolicznych ulic gościom, którzy we wrześniu dążyć będą na spalskie dożynki - blokada dróg, jeśli do tego czasu nikt nie wyleczy Tajwańczyków z szalonego pomysłu."

kaj. "Nie chcemy odpadów!"

"Od dwóch lat właścicielem terenu po Wistomie jest Chińczyk z Tajwanu...[...]
... założył spółkę WELANTECH, która chce miasto zrobić "sławnym" przez wysypisko odpadów niebezpiecznych i zbliżonych do niebezpiecznych zwożonych z terenów całej Polski, a może i Europy... [...]
Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego wzywa społeczność miasta i powiatu tomaszowskiego do czynnego oporu wobec takich pomysłów i apeluje do parlamentarzystów województwa łódzkiego i Polski centralnej, instytucji, organizacji i stowarzyszeń o wielkie N I E dla tego typu działalności na naszym terenie.
Strategiczny kierunek rozwoju miasta i powiatu może jedynie kojarzyć się z czystą wodą rzeki Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, czystym powietrzem, rozkwitającą przyrodą... [...]
Nowy pomysł na miasto i powiat to turystyka i agroturystyka, rekreacja i wypoczynek..."

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego "Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa apeluje, wzywa i przypomina"

"Bobry, największe polskie gryzonie żyjące w środowisku wodno-lądowym, były na granicy wyginięcia. [...] Na nasze tereny sprowadzono je (introdukowano) kilkanaście lat temu, wypuszczając kilka par do rzeki Czarnej (w okolicach Sulejowa). [...] Trafiły do Pilicy, a z niej do jej dopływów. Przestały być wybredne... [...] Świadczy o tym ich obecność w Wolbórce i Czarnej (tej tomaszowskiej od stawu starzyckiego do ujścia w Wolbórce)."

JaPa "Panie bobrze, czy panu tu dobrze?"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 24 z 16.06.2000 r.

-- *

"Drugą inwestycją, na której poparcie finansowe z Banku Światowego liczy konecki samorząd, jest budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej w Końskich, do której miałyby spływać nieczystości z Sielpi i miejscowości na trasie Sielpia-Końskie, co wiąże się z budową kanału sanitarnego."

/MiK/ "Szansa na pieniądze z Banku Światowego"

"Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy w Końskich organizuje konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych "Ratuj przyrodę, bo zginiesz razem z nią".
Konkurs obejmuje całoroczną działalność proekologiczną poszczególnych szkół. [...] Wiele grup młodzieżowych odwiedziło więc m.in. oczyszczalnię ścieków i nowoczesne wysypisko śmieci. - Inaczej patrzy się na śmieci wynosząc je codziennie do śmietnika, a inaczej, gdy obejrzy się wielkie składowisko - mówi Renata Redlińska, członek Zarządu Miasta. [...]
W tym roku do konkursu przystąpiło sześć placówek. Komisja konkursowa za najlepsze uznała Szkołę Podstawową w Modliszewicach (I miejsce) i SP nr 2 w Końskich (II miejsce)."

/MiK/ "Konkurs ekologiczny"

"W tym roku sezon turystyczny rozpoczął się w Sielpi znacznie wcześniej aniżeli w latach poprzednich... [...]
... ogłoszono wielkie sprzątanie, które w tej chwili praktycznie dobiega końca. Porządkowanie plaż i terenów zielonych kończy również gospodarz Sielpi, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pozbierano i wywieziono sterty śmieci, usunięto połamane po jesieni i zimie gałęzie, posprzątano alejki, zagrabiono trawniki. [...] ... W zaniedbanej przez lata Sielpi do zrobienia jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Wystarczy tylko wspomnieć o wymagającym gruntownego uporządkowania zalewie czy potrzebnej na wczoraj sieci kanalizacyjnej, bez czego trudno sobie wyobrazić dalsze dobre funkcjonowanie tego malowniczo położonego wśród koneckich lasów wczasowiska."

Tomasz Głębocki "Wielkie Sielpi sprzątanie"

"Przegląd Konecki" nr 24 z 14.06.2000 r.

- *

"Dotykając drażliwego problemu nowego komunalnego wysypiska śmieci, zapomnieliśmy o WELANTECHU. Tydzień temu bardzo efektownie przypomnieli się mieszkańcom miasta niewidoczni od miesięcy Tajwańczycy. [...] ... mają zamiar uruchomić na swoim terenie... składowisko odpadów chemicznie niebezpiecznych. [...] ... tomaszowianie, a szczególnie mieszkańcy budynków sąsiadujących z zabudowaniami "Welantechu", (Spalska, Piaskowa, Wysoka, Luboszewska) nie chcą u siebie resztek chemicznych, których nie mają gdzie składować dziesiątki firm całego kraju. Apelują do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby jednym wspólnym głosem postawić kategoryczne veto! Żadnego chłamu w Tomaszowie!
Pamiętamy, jak naszą okolicę zatruwał WISTOM. [...] Kiedy niszczona trującymi wyziewami przyroda okolicznych lasów zaczęła się odradzać, a mieszkańcy wracają do zdrowia, nowi właściciele firmy, mieszkający w dalekiej Azji, dokąd fetor nie dotrze, zaczynają 'smażyć' następny pasztet. [...] Tym razem jednogłośne stanowisko Zarządu Miasta negatywnie opiniującego wniosek o utworzeniu na składowisku 'Wistomu' przez tajwańską spółkę WELANTECH... składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - zdaniem mieszkańców Tomaszowa zasługuje na pochwałę!"

Józef Michalik "Puszka Pandory - agresywne odpady", "Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 23 z 14.06.2000 r.

- *

"W dniach 23-25 czerwca odbędzie się tutaj festiwal "A może byśmy tak... do Tomaszowa". Wstępem do niego stanie się w tym roku Święto Pilicy, trwające w dniach 16-18 czerwca.
Trzydniowe święto rzeki, mające na celu ukazanie i zachowanie przebogatego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Pilicy i jej dopływów, zostało zainicjowane w 1998 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Z czasem, dzięki znacznemu wsparciu władz samorządowych Tomaszowa - największego miasta nad Pilicą, przybrało ono zasięg regionalny. Tradycyjnie pilickie święto ma charakter nadrzecznego, flisackiego pikniku z elementami folkloru lokalnego z Nadpilicza. [...]
W tym roku pilickie świętowanie zostanie zapoczątkowane w piątek, 16 czerwca o godz. 16.00 "Młynarsko-orylską biesiadą", która będzie trwała w scenerii odbudowywanego młyna. [...] Oryginalna, drewniana konstrukcja zabytkowego młyna będzie także tłem do wystawy starych rycin, fotografii i pocztówek pt. "Dawne widoki Pilicy". Przewiduje się również otwarcie stałej ekspozycji kamieni młyńskich z Nadpilicza."

kob. "Piliczne świętowanie", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 23 z 9.06.2000 r.

- *

"Tajwańczycy zamiast nowoczesnej produkcji i miejsc pracy chcą Tomaszowowi zafundować składowisko odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
Firma Welantech, która miała być zbawieniem dla tomaszowskiego rynku pracy nadal zalega ze spłatą ostatniej raty należności za Wistom. Zamiast pieniędzy na ręce wojewody łódzkiego wpłynął wniosek o zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez składowanie ich na działce przy ul. Piaskowej 63 (teren nieczynnego składowiska odpadów przemysłowych ZWCh "Wistom". [...]
* * *
Przy okazji tej sprawy, która - miejmy nadzieję - zostanie negatywnie rozpatrzona przez wojewodę odkryliśmy kolejną bzdurę naszego prawa. Aby zlokalizować wysypisko komunalne, trzeba uzyskać zgodę danego samorządu. W wypadku składowiska materiałów niebezpiecznych samorząd nie ma nic do powiedzenia. To jest chore."

A. Kucharczyk "Śmietnik mazowiecki"

"Zarząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 5 czerwca wyraził negatywną opinię w sprawie wniosku Welantech International SA z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 103/105, o wydanie przez wojewodę łódzkiego zezwolenia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez ich składowanie na działce przy ul. Piaskowej..."

"Stanowisko Zarządu Miasta"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 23 z 9.06.2000 r.

- *

"Letnie obozy krajoznawczo-szkoleniowe oferuje młodzieży na tegoroczne wakacje PTTK w Piotrkowie. [...]
Trzecim miejscem obozowym na lato jest teren bazy namiotowej YMCA w Kurnędzu. Tu przewidziano cztery terminy: 1-14 lipca, 14-27 lipca, 25 lipca - 7 sierpnia i 16-29 sierpnia. Realizowany w pełnej walorów krajoznawczych dolinie Pilicy program pozwoli uczestnikom zapoznać się z zasadami uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i imprez na orientację oraz zdobyć odpowiednie uprawnienia i odznaki. [...]
Bliższych informacji można zasięgnąć w Oddziale PTTK, pl. Czarnieckiego 10."

"Nad Pilicę, w góry i nad morze", "Tydzień Trybunalski" nr 23 z 8.06.2000 r.

- *

"Urząd Gminy we Włoszczowie [...] wprowadza program mający na celu segregację odpadów u 'źródła', tzn. w gospodarstwach domowych. [...] ... we wszystkich gospodarstwach domowych zlokalizowanych w domkach jednorodzinnych na terenie miasta i gminy będą segregowane odpady w czterech kolorowych workach, tj. przeznaczonych na złom, plastik, szkło i odpady komunalne. [...]
Jako pierwsi zaczęli segregować odpady mieszkańcy wsi Dąbie, Boczkowice, Rogienice, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Ludwinów, Przygradów i Wola Wiśniowa. Mieszkańcy Włoszczowy natomiast przystąpią do segregacji ostatni. Specjalne boksy na wysypisku posłużą do złożenia posegregowanych odpadów do momentu ich odbioru przez specjalistyczne firmy zajmujące się utylizacją i recyklingiem surowców. Zakłada się, że ludność naszej gminy zaakceptuje to ekologiczne podejście do problemu odpadów, a dodatkowym bodźcem dla niej staną się planowane zachęty ekonomiczne w postaci przekazywanych bezpłatnie w ustalonych uprzednio miejscach sadzonek drzew i krzewów (w pojemnikach), a także 'ekobiletów' i 'ekobiletów-bis'.
Wspomniany 'ekobilet' upoważniał będzie do jednokrotnego korzystania z obiektów użyteczności publicznej, tzn.: kina, hali sportowej, stadionu sportowego, a także będzie upoważniał do wstępu na 'Salony Muzyczne'. Za 'ekobilet' będzie można również otrzymać trzy 60-kartkowe zeszyty szkolne. 'Ekobilet-bis' daje natomiast możliwość otrzymania bezpłatnie biopojemnika lub karnetu wejściowego na stadion sportowy na mecze piłkarskie w roku 2000."

Agata Staroszczyk "Uczmy się segregować odpady", "Głos Włoszczowy" nr 6/czerwiec 2000 r.

- *

"Ekologia to jedna z najważniejszych spraw tego regionu. Za nieodpowiedzialne decyzje możemy bardzo długo płacić, zatrutą woda czy też katastrofą ekologiczną, jaka zawsze może się zdarzyć 'bo ktoś się pomylił lub zapomniał'. Później powiedzą, że - to był wypadek - winni zostaną ukarani. To my będziemy żyć w zatrutym środowisku, to nasze dzieci będą tu dorastać."

Redakcja "Echa"

"Po kilku godzinach od ukazania się numeru "Echa..." czytelnicy dzwonili do redakcji prezentując swoje opinie. Oponentów i życiowych realistów nie przekonywał rachunek ekonomiczny oraz zwożenie miejskich i gminnych śmieci przy cenach urealnianych o stopę inflacji: 'Ludzie, czy oni mają dobrze pod sufitem! Dlaczego mamy przyjmować to, przed czym bronią się inne regiony kraju?' 'Nazwożą nam jakiegoś syfu, a później rozniesie się 'to' po okolicy trując ludzi i zwierzęta.' 'Po cholerę nam czyjeś gówna - swoich nam wystarczy.' 'Apelujcie do zlekceważonych przez miasto lubocheńskich radnych, namawiając ich do jedynie słusznego sprzeciwu.' 'Jak można bez społecznej zgody zarzucać nas szajsem?' 'Oj żeby decyzja miasta nie odbiła się nam gangreną po latach' - powtarzali w kolejnych rozmowach. [...]

Wiceprezydent Dariusz Smejda udzielił nam wyjaśnień:- Dotychczasowymi działaniami związanymi z uruchomieniem nowego składowiska odpadów zajmował się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, teraz jego zadania przejmie warszawski 'Solucom', zarejestrowany na terenie Polski od 1997 roku. Rozmowy rozpoczęliśmy dlatego, że ciężar 13-15 milionów złotych na utworzenie wysypiska z prawdziwego zdarzenia znacznie przekracza możliwości Tomaszowa. [...]
Stabilność cen odbieranych śmieci z terenu Tomaszowa i gminy Lubochnia gwarantuje specjalna klauzula umowy z 'Solucomem', warunkująca niewielkie wahania w granicach inflacji. Oczywiście po cenach komercyjnych przerabiane będą odpady transportowane z innych miejscowości. Nie powinniśmy się obawiać możliwości zwożenia odpadów agresywnych, ponieważ w zamierzeniach nowe miejskie wysypisko śmieci musi spełniać surowe normy krajowe, a w przyszłości normy europejskie. [...]

Nie pominęliśmy opinii eksperta w tej sprawie - prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Adama Stroińskiego. [...]
... obawia się nieciekawych czasów dla cen odpadów. Jego zakład posiada już siedzibę i administrację -"Solucom" będzie ją tworzył, co nierozłącznie wiąże się z nowymi etatami, nową siedzibą i jej wyposażeniem. Za tym pójdą koszty, a tym samym wzrośnie cena obsługi klienta. Gdy jego firmie obsługującej rejon Tomaszowa nowy użytkownik wysypiska postawi swoje warunki - skończą się sentymenty. Nieubłagane prawa ekonomiczne zmuszą PUK do obciążenia statystycznego Kowalskiego wyższymi cenami usuwania nieczystości. Chcąc uchronić przed tego rodzaju praktyką narzucenia woli, Adam Stroiński już dzisiaj rozważa możliwość wybudowania kolejnego wysypiska, tym razem dla potrzeb własnych."

Józef Michalik "Bomba ekologiczna"

"Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 22 z 7.06.2000 r.

- *

"Następnie radni wysłuchali informacji dotyczącej czystości środowiska na terenie powiatu opoczyńskiego. O ile co do czystości powietrza nie można mieć większych zastrzeżeń, to z czystością wody jest znacznie gorzej. Zarówno Drzewiczka, jak i Wąglanka przepływające przez powiat powinny mieć II klasę czystości, to jednak obie są pozaklasowe. Wychodzi na to, że głównym trucicielem rzek jest rolnictwo i gospodarstwa domowe, bowiem o ile w gminach położono duży nacisk na zwodociągowanie miejscowości, o tyle znacznie gorzej jest z kanalizacją. [...]
Mówiąc o problemie agroturystyki, należy z zadowoleniem stwierdzić, że powiat opoczyński, mimo iż po raz pierwszy brał udział, bardzo dobrze i okazale wypadł w czasie niedawnych targów agroturystycznych"

"Poobradowali", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 22 z 2.06.2000 r.

- *

"Samorządowy spływ kajakowy to pierwsza impreza promująca powstanie Stowarzyszenia Gmin Agroturystycznych położonych w dorzeczu Pilicy
W sobotniej imprezie wzięło udział około 40 osób, głównie samorządowców z gmin i powiatów położonych nad Pilicą, m.in. z Warki, Białobrzegów, Wyśmierzyc, Promnej, Nowego Miasta. [...]
Spływ rozpoczął się w miejscowości Górki Grzmiąckie (ok. 15 km od Białobrzegów w kierunku Nowego Miasta). Po krótkiej odprawie 20 kajaków znalazło się na wodzie. Ratownicy ostrzegali jednak, że Pilica jest piękna rzeką, ale dziką i należy zachować maksimum ostrożności. W niepozornie wyglądających zakolach głębokość wody może dochodzić nawet do kilku metrów. [...]
Pięciogodzinny spływ zakończył się w policyjnym ośrodku 'Olszynka' koło Białobrzegów.
- Impreza ma zintegrować samorządy do działań promujących tereny nad Pilicą - mówi Andrzej Wiśniewski, starosta Białobrzegów.
Walory tego regionu są niepowtarzalne; dzika przyroda, czyste powietrze, spokój, cisza. [...]
Spływ był pierwszą imprezą, która ma zainaugurować działalność (nieformalnego jeszcze) Stowarzyszenia Gmin Agroturystycznych.

"Kajakiem po Pilicy", "Gazeta Białobrzeska" nr 124/czerwiec 2000 r. za "Słowem Ludu" z 22 maja 2000

*

"Wśród 40 uczestników spływu byli m.in. [...] starosta powiatu Andrzej Wiśniewski, burmistrz - Andrzej Molak, wójtowie: Jacek Reczko ze Stromca i Wiesław Gajda z Radzanowa, Cezary Nowak - dyrektor Regionalnej Izby Turystyki, Tadeusz Rostkowski - członek Zarządu MiG Wyśmierzyce [...] Ewa Motyka i Janusz Klich z Urzędu Gminy w Promnej, przedstawiciele władz Nowego Miasta i Warki oraz powiatowego WOPR z Białobrzegów. [...]
W połowie czerwca ma się odbyć spotkanie zainteresowanych w powołaniu do życia organizacji promującej walory turystyczne doliny Pilicy."

A. Bartha, "Gazeta Białobrzeska" nr 124/czerwiec 2000 r.

-- *

"Wojewódzki Rajd Szlakiem Rezerwatów to impreza cykliczna organizowana przez Zespół Szkół w Smardzewicach. Jego inicjatorką jest Janina Kisielińska, opiekunka szkolnego koła PTSM. [...] Najliczniejszą reprezentację miały szkoły z powiatu tomaszowskiego. W tym roku w rajdzie po raz pierwszy wystartowali wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Smardzewicka impreza zgromadziła w miniony weekend 134 dzieciaków wraz z opiekunami. [...]
Oficjalne rozpoczęcie rajdu umiliły piosenki i wierszyki o tematyce ekologicznej w wykonaniu gospodarzy. Po tradycyjnym bigosie, rajdowicze udali się do rezerwatu żubrów 'Książ'. [...]
Drugi dzień rajdu rozpoczął się pogadanką o założycielu Białej Góry Bogdanie Łozińskim, a także o Sewerynie Dziubałtowskim, znanym botaniku pochowanym na smardzewickim cmentarzu."

imejl "Szlakiem rezerwatów", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 22 z 2.06.2000 r.

-- *

"Rada Miasta na ostatniej sesji 'klepnęła' uchwałę utworzenia kolejnej spółki, mającej zadanie budowy i eksploatację nowego śmietnika w najbliższym 20-leciu. Dopuszczono również możliwość przyjmowania na nowe wysypisko śmieci z innych miejscowości niż Tomaszów i Lubochnia. Okazuje się, że władze dużego miasta narzuciły swoją wolę mniejszej Lubochni, na której terenach będzie tworzone nowe składowisko odpadów. Wójt Tadeusz Jóźwik był zaskoczony decyzją miejskiego samorządu, który informując Lubochnię lakonicznym, niewiele mówiącym pismem 'zapomniał' zapytać o zgodę właścicieli gruntu. [...] Oczywiście przed społeczeństwem roztacza się wizję segregacji odpadów, ich utylizację, kompostowanie - nikt jednak nie zastanawia się nad możliwością przemycania na nowe wysypisko (pod przykrywką normalnych śmieci) odpadów agresywnych! Nie ma możliwości dokładnego kontrolowania wwożonych śmieci, pod którymi mogą się kryć 'bomby ekologiczne', a których zapalniki zadziałają za kilka lat. Namacalnym przykładem jest obecny śmietnik miejski. Wsiąkające w grunt nieczystości dostały się do wód gruntowych, zanieczyszczając na wiele lat wodę studzienną w pobliskich Luboszewach, oraz w słynnym trójkącie Wysoka-Piaskowa-Smolna. Śmierdząca kloaką woda pojawiła się również w kilku indywidualnych ujęciach na odległej Ujezdzkiej, a nawet Warszawskiej. Co będzie, jeżeli na miejski śmietnik trafią agresywne i trujące odpady chemiczne z oddalonych miejscowości Polski?"

Józef Michalik "Bomba ekologiczna, czyli śmierdzący problem wysypiska śmieci", "Echo Powiatu Tomaszowskiego i Opoczyńskiego" nr 21 z 31.05.2000 r.

- *

"Wstępem i rozgrzewką przed Dniami Tomaszowa będzie z pewnością trzydniowe Święto Pilicy (16-18 czerwca), organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza i Urząd Miasta. Flisacki piknik upłynie oczywiście pod znakiem folkloru, wystąpią na nim "Kapela ze wsi Warszawa" i "Kapela" z Domaniewic nad Pilicą"

ms "Święto miasta"

"Co do papieru, na którym obecnie drukujemy naszą gazetę... Ostatni numer "małego" TIT-u ważył 110g. Pierwszy numer "dużego" TIT-u ważył 70 g. Bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu, ale też chcemy troszczyć się o nasze otoczenie. Ten papier powstaje z surowców wtórnych. Ekologiczne myślenie o świecie, w którym żyjemy, stało się obowiązkiem każdego człowieka. Nie wstydzimy się tego, że ulegliśmy ekologicznej modzie. Dzięki tej decyzji uratujemy z pewnością setki, a nawet tysiące drzew (na jednym numerze oszczędzamy ponad pół tony papieru).

Zespół redakcyjny TIT "Ekologiczny TIT"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 21 z 26.05.2000 r.

- *

"Nad zbiornik "Cieszanowice" każdej wiosny ściąga dużo ptactwa. [...] ...zakładają sobie kolonie lęgowe mewa śmieszka, rybitwa zwyczajna, łyska, kaczka krzyżówka. [...]
...można ponadto spotkać inne jeszcze gatunki ptactwa: kaczki - głowienkę, cyrankę, czernicę, a także perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyjnego, mewę małą. Widuje tu się też: błotniaka stawowego, rybołowa, kokoszkę wodną, brodźca śniadego, kuliczka piskliwego. [...]
...za informację [...] dziękujemy ornitologowi-amatorowi panu Wojtkowi Woźniakowi z Gorzkowic."

Cezary Graczykowski "Tydzień Trybunalski" nr 21 z 25.05.2000 r.

- *

"... gościła w Tomaszowie grupa przedstawicieli władz samorządowych gmin regionu Oerebro w Szwecji. [...]
... goście szwedzcy [...] interesowali się problemami ochrony środowiska, a zwłaszcza założeniami i praktyczną realizacją Programu Regionalnego 'Pilica', mającego na celu poprawę czystości wód tej rzeki oraz Zalewu Sulejowskiego. [...]
... zaprezentowano Szwedom rozliczne walory przyrodniczo-turystyczne Tomaszowa i okolic, a wśród nich rezerwat Niebieskie Żródła, Ośrodek Hodowli Żubrów w Książu i opactwo cystersów w Sulejowie. Poinformowano też o koncepcjach spożytkowania tych atutów dla szerszej promocji turystycznej i ożywienia gospodarczego naszego miasta, a w tym - o trwającej budowie Skansenu Rzeki Pilicy."

"O środowisku - ze Szwedami", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 20 z 19.05.2000 r.

- *

"W czasie takich wiosenno-letnich wędrówek warto zajrzeć do miejsc najciekawszych, a do nich należy niewątpliwie jedyny na terenie powiatu koneckiego rezerwat przyrody "Piekło". Zajmujący powierzchnię 5,9 hektara, położony jest koło Niekłania w gminie Stąporków. Geograficznie jest częścią rozległego wzniesienia, będącego działem wodnym, gdzie biorą początek największa rzeka naszego regionu Czarna Konecka, będąca dopływem Pilicy, oraz płynąca w innym kierunku, do Wisły, Kamienna... [...] Rezerwat to skupisko malowniczych skałek triasowych, których wysokość dochodzi do 8 metrów. Różna twardość skał, wietrzenie i działalność wody spowodowały wykształcenie bardzo urozmaiconych form skałek, porównywalnych do kazalnic, sfinksa, olbrzymich purchawek itp.
Przyrodniczą osobliwością rezerwatu oprócz skałek jest rzadko już spotykana roślina górska zanokcica północna (Asplenium septentrionale). Niepozorna z wyglądu, podobna do kępek trawy jest reliktem, czyli pozostałością schyłku klimatu polodowcowego, która przetrwała w chłodnych skalnych szczelinach. Występuje w niektórych pasmach górskich, od Europy Zachodniej przez Góry Świętokrzyskie, Krym, Kaukaz, Turkiestan, Syberię, Ałtaj po góry Ameryki Północnej. Otoczeniem skałek jest las sosnowy z domieszką dębu ktrótkoszypułkowego i brzozy omszonej oraz brodawkowej."

Andrzej Fajkosz "Rezerwat 'Piekło'", "Przegląd Konecki" nr 20 z 17.05.2000 r.

- *

"W tym roku przypada piękny jubileusz 65-lecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich. [...] Oto wykaz imprez ogólnodostępnych organizowanych w 2000 roku. [...]
- 17-18 czerwiec (sobota/niedziela) - VIII Ogólnopolski Konecki Maraton Pieszy na 50 km, Przedbórz - Sielpia, zakończenie OSiR Sielpia.
- 1-2 lipiec (sobota/niedziela) - II Powiatowy Spływ Kajakowy rzeką Czarną Konecką, rzeka Czarna, Sielpia - Maleniec. [...]
- 2-3 wrzesień (sobota/niedziela) - VII Konecki Maraton Rowerowy, Ziemia Konecka, zakończenie OSiR Sielpia.
- 17 wrzesień (niedziela) - II Powiatowy Rajd Rowerowy, Ziemia Konecka."

Bogdan Faworski "65 lat Oddziału PTTK w Końskich 1935-2000", "Tygodnik Konecki" nr 19 z 17.05.2000 r.

- *

"W wojewódzkim zestawieniu gospodarstw agroturystycznych powiat tomaszowski zajmuje drugie miejsce. Tu wyprzedza nas jedynie powiat opoczyński. 33 odnotowane gospodarstwa rolnicze, które zapraszają i czekają na gości lokowane są w gminach Tomaszów, Inowłódz, Lubochnia. [...]Jeśli dziś mówimy o ponad 30 gospodarstwach na terenie tomaszowskiego, to dwa lata temu było ich nieco ponad 20. Dziś gospodarstwa te mogą jednorazowo przyjąć prawie pięciuset turystów w 153 pokojach. Ich standard jest oczywiście różny, różne są też ceny (nocleg już od 1 zł w górę). [...] Wydaje się jednak, że brak spójnego programu, akcji promocyjno-informacyjnej i to przy koniecznym współudziale wszystkich gmin, biur podróży, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. To nie powinna być tylko jedynie sprawa powołanego niedawno do życia Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego."

Jan M. Kalbarczyk "Agroturystyka w powiecie. Pora na Żelechlinek."

"Już po raz trzeci 14 maja wyruszą turyści nadpilicznymi szlakami na rajd organizowany przez PTTK i Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. [...] Rajd będzie przebiegał brzegiem Pilicy w rejonie Przedborza, od miejscowości Taras do Przedborza (ok. 7 km). [...] Zapisy przyjmuje PTTK w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, kontakt telefoniczny - p. Włodzimierz Szafiński, tel. 757-72-89."

JaPa "Brzegiem Pilicy"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 19 z 12.05.2000 r.

- *

"... piotrkowskie Muzeum, Centrum Edukacji Ekologicznej Kultury i Ochrony Środowiska oraz Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych organizują wystawę "Skarby znad Pilicy". Fotografie, prezentowane na wystawie pochodzą z książki o tym samym tytule. [...]
Autorem większości zdjęć jest Piotr Wypych [...]
Dorzecze Pilicy to kalejdoskop niespotykanych pejzaży, zaskakujących obrazów, które namalowała sama przyroda. Jeśli dołączyć do nich dzieła stworzone ręką człowieka, powstaje prawdziwie niepowtarzalny klimat dorzecza rzeki... [...]
A wystawę tych skarbów, której wernisaż odbędzie się jutro o godz. 12.00, będzie można będzie podziwiać w salach piotrkowskiego Muzeum przez najbliższy miesiąc."

/ej/ "Nadpiliczne skarby na Zamku", "Tydzień Trybunalski" nr 19 z 11.05.2000 r.

- *

"Dużo czasu poświęcono na omówienie możliwości wspólnych działań na rzecz rozwiązania problemu odpadów w powiecie. Ustalono, że wszystkie gminy powiatu, jedynie poza gminą Końskie, borykają się z tym problemem i należy podjąć prace studialne dla oceny możliwości i potrzeb w tym zakresie."

/R.D./ "Obradował Konwent Wójtów i Burmistrzów", "Przegląd Konecki" nr 19 z 10.05.2000 r.

- *

"Aby przekonać się o skali problemu postanowiłem przeprowadzić badania terenowe mające na celu zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci w okolicach Białobrzegów. [...] ... najwięcej dzikich wysypisk zlokalizowanych jest w lesie koło targu, na obszarze między ulicą Kościelną a tzw. "obwodnicą" wzdłuż ulicy Rzecznej i Poświętnej w okolicach osiedla "Mikowska", a także na południe od Białobrzegów ("suska granica"). Jeżeli chodzi o cały obszar objęty badaniami ok. 8 km2), to [...] zlokalizowano 132 wysypiska śmieci, z czego 25 (18,9 %) zajmuje powierzchnie mniejsze niż 5 m2, 48 (36,4 %) od 5 do 20 m2, a aż 59 (44,7 %) to wysypiska o powierzchni ponad 20 m2. [...] Liczba dzikich wysypisk śmieci w okolicach Białobrzegów przypadająca na 1 km2 wynosi 16,5. Odejmując jednak teren zabudowany, wskaźnik ten będzie znacznie większy i z pewnością przekroczy 20."

mgr Adam Bolek "Dzikie wysypiska śmieci w okolicach Białobrzegów", "Gazeta Białobrzeska" nr 123/maj 2000 r.

- *

"Według naszego rozeznania najwięcej bocianich gniazd jest w gminie Ruda Maleniecka. Są także w Lipie, Rudzie, Wyszynie Rudzkiej, w okolicach Fałkowa, Nieświniu i Dyszowie (gmina Końskie). Występują w kilku wsiach i samej stolicy gminy Gowarczowie. Znajdują się koło Radoszyc i Słupi Koneckiej. Trudno nam określić, czy przylatują do wsi w gminie Stąporków."

/KSK/ "Gdzie bocian, tam szczęście", "Przegląd Konecki" nr 18 z 4.05.2000 r.

- *

"Gmina Włoszczowa [...] stoi przed problemem składowania i utylizacji odpadów. Posiadamy komunalne wysypisko śmieci o pow. 8 ha, z czego użytkowane jest obecnie ok. 2,5 ha, zlokalizowane w "Kępnym Ługu". Czas eksploatacji wysypiska został obliczony na 50 lat. [...] Na wysypisko trafiają nie tylko odpady z terenu gminy Włoszczowa, ale również z terenu gmin ościennych wchodzących w skład powiatu włoszczowskiego, tj. Krasocina, Radkowa i Kluczewska. [...] Jeżeli udałoby się odzyskać niektóre cenne surowce wtórne (szkło, plastyki, metale), to możliwe byłoby ograniczenie w dużej mierze ilości odpadów kierowanych na czaszę wysypiska, a tym samym przedłużenie jego żywotności. Dlatego też zaczynamy wprowadzać na terenie gminy Włoszczowa selektywną zbiórkę odpadów ich powstawania tzn. w gospodarstwach domowych... [...] Odpady odbierane będą według ustalonego z góry kalendarza, który będzie wydrukowany i rozdany wśród wszystkich biorących udział w programie mających podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych. [...] Odpady zebrane z poszczególnych miejscowości będą zwożone na wysypisko "Kępny Ług" i składowane w specjalnych boksach, tam ponownie segregowane, prasowane i dostarczane do odbiorców. Opracowując program założono, że segregacja odpadów nie może stanowić dodatkowego obciążenia dla osób przystępujących do programu. W tym celu postanowiono, ze odbiór posegregowanych odpadów zwolniony będzie z opłat przy jednoczesnej opłacie za odbiór pozostałych odpadów (balastowych). Liczymy, że opłata wyniesie ok. 1,50 zł - 3,00 zł miesięcznie od gospodarstwa. Pozwoli to na częściowe pokrycie kosztów związanych z dowozem i składowaniem odpadów."

Marek Gosek "Segregacja odpadów", "Głos Włoszczowy" nr 5/maj 2000 r.

- *

"Szkoła Podstawowa im. Czesława Szymańskiego "Ceńka" w Gałkowie Dużym obchodziła w dniu 19 kwietnia Święto Ziemi [...] Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Gałkowie z ekologią rozpoczęło się we wrześniu 1992 roku wraz z wprowadzeniem dodatkowego przedmiotu dla klas ósmych pod taką nazwą. [...] ...w ramach konkursu ekologicznego jedenastu zawodnikom z klas I-VI przyszło zmagać się z pytaniami o tematyce ekologicznej. Organizatorzy przygotowali aż 70 pytań dla uczniów starszych i 27 dla młodszych. [...] "Dzień Ziemi 2000" upamiętni drzewko posadzone w szkolnym ogrodzie... [...] Reprezentacje najmłodszych klas posadziły w gazonie ogrodu bratki. Z pewnością będa one rosły długo i kwitły, bowiem sadzenie odbyłlo się podczas odśpiewania czarodziejskiej pieśni szkolnej: "Dzień błękitny żegluje po niebie, Twoja ziemia chce liczyć na ciebie..."

(t) "Piękna nasza Ziemia cała", "Klin" nr 9 / 26 IV - 9 V 2000 r.

- *

"Coraz bardziej namacalnych kształtów nabiera koncepcja utworzenia w naszym mieście Skansenu Rzeki Pilicy, wysunięta przed trzema laty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. [...] Pierwszym obiektem i zalążkiem tomaszowskiego skansenu stał się zabytkowy młyn wodny, stojący do niedawna nad dopływem Pilicy - rzeką Luciążą we wsi Kuźnica Żerechowska (pow. piotrkowski). [...] Został ocalony i pozyskany nieodpłatnie dla Skansenu Rzeki Pilicy dzięki wspólnym staraniom SPPiN oraz Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i Zarządu Miasta Tomaszowa. [...] ... Stowarzyszeniu Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza przypadło zadanie szerokiego promowania idei skansenu oraz pozyskiwania dla niej sprzymierzeńców i sponsorów, a także organizowania i następnie - prowadzenie tej placówki. [...] W minionym tygodniu ekipa [...] rozpoczęła przewożenie z magazynu ODGW w Smardzewicach na teren skansenu pierwszych elementów konstrukcyjnych młyna. Są to belki tworzące szkielet tej budowli. Ich montowanie na fundamencie rozpocznie się w najbliższych dniach. [...] W odbudowanym młynie przewiduje się uruchomienie do celów pokazowych jednego z trzech mlewników walcowych, jak również demonstrowanie działania zachowanej w całości poziomej turbiny wodnej. [...] Jeśli plany się powiodą, [...] to nasz "wędrujący" młyn przyjmie pierwszych zwiedzających na przyszłoroczny sezon turystyczny. A póki co, już niebawem stworzy on stosowne tło do tegorocznego Święta Pilicy. W scenerii powstającego skansenu przebiegnie pierwszy dzień tej imprezy, zaplanowanej na 16-18 czerwca..."

Andrzej Kobalczyk "Wieści znad Pilicy. Rośnie młyn!", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 17 z 28.04.2000 r.

- *

"Coraz wyraźniej widać, że opoczyńskie rolnictwo nie będzie w stanie podołać wymogom stawianym przez Unię Europejską, rolnicy mają coraz więcej problemów ze zbyciem swoich ziemiopłodów, młodzi starają się uciec ze wsi. Tymczasem w Polsce coraz bardziej rozwija się nowa forma wypoczynku, popularnie zwana agroturystyką. [...] Odnoszę wrażenie, że na terenie ziemi opoczyńskiej szlaków turystycznych jest niewiele, stąd też ci, którzy zechcą nas odwiedzić, po to by powdychać świeżego powietrza, połazić po lasach czy opalać się nad rzeką, muszą znaleźć w miarę dogodne warunki do noclegu. [...] Pełną informację można też uzyskać w biurach informacji turystycznej, znajdujących się w miastach będących centrami administracyjnymi danego terenu. Zadzwoniliśmy do takiego biura w Łodzi. Okazało się, że mają w swojej bazie kilka gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu opoczyńskiego: dwa w Ossie (gm. Białaczów), jedno w Radzicach (gm. Drzewica), jedno w Modrzewku (gm. Opoczno), aż pięć na terenie gminy Mniszków. [...] ... same gospodarstwa, bez stowarzyszenia się i pomocy ze strony władz gminy czy powiatu, nie dadzą sobie rady. Nie zdołają sprostać konkurencji regionów o ustalonej już renomie".

"Szansa dla opoczyńskiego. Agroturystyka.", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 17 z 27.04.2000 r.

- *

"Po raz kolejny odbyło się środowiskowe Sympozjum ekologiczne organizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. [...] ... przedstawione zostały raporty o stanie środowiska naturalnego, informacje o działaniu młodzieży na rzecz ochrony środowiska."

"Stąporków. Ekologiczne sympozjum."

"Ochroną przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego, m.in. zajmuje się działające od 1994 r. Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze. Jest to pozarządowa organizacja społeczna zrzeszająca miłośników i sympatyków dzikiej przyrody. [...] Ciekawą akcją tej organizacji jest Dzień Wierzby, obchodzony już od czterech lat w pierwszym dniu wiosny. Biorą w nim udział uczniowie szkół, którzy do końca kwietnia sadzą drzewa wszędzie tam, gdzie zdegradowano środowisko naturalne poprzez bezmyślną gospodarkę człowieka. Najczęściej są to wierzby, gdyż rosną szybko w każdych warunkach, najlepiej na podmokłych terenach, a szeroka korona drzewa pozwala na zakładanie gniazd wielu gatunkom ptaków. Ponadto kwiaty jej stanowią pierwsze pożywienie dla pszczół, trzmieli i innych owadów. W br. na terenie Końskich po raz pierwszy do akcji włączyła się młodzież II LO obsadzając witkami wierzby kruchej podmokłe tereny wzdłuż potoku, wokół stawu i łąk na Browarach."

o.b. "II LO w akcji ochrony przyrody. Konecki krajobraz z wierzbą w tle."

"Tygodnik Konecki" nr 17 z 27.04.2000 r.

- *

"Biblioteka Powiatowa w Opocznie ogłosiła na początku roku konkurs dla dzieci i młodzieży pt. "Mój udział w ochronie środowiska". Do 15 marca napłynęły 202 prace, w tym 25 literackich i 177 plastycznych. [...] Najwięcej prac wpłynęło z Opoczna, bo aż 100, z Drzewicy 36, z Mniszkowa 25, z Białaczowa 20, z Poświętnego 13, a ze Sławna 8. [...] Ich autorzy wykazali zainteresowanie problematyką ochrony środowiska i widać było uczuciowe, osobiste zaangażowanie w tematykę ekologiczną. Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na potrzebę osobistego wkładu w ochronę najbliższego środowiska. [...] ... ogłoszono II etap konkursu. Wszyscy chętni mogą się zgłosić (na piśmie) do dnia 5 maja w PiMBP w Opocznie, pl. Kościuszki 15."

"Młodzi o środowisku", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 16 z 21.04.2000 r.

- *

"... żona W. Cyniaka - Longina, mieszkająca w Piotrkowie (zmarła w końcu ub. roku), udostępniła za pośrednictwem swojej córki - Małgorzaty Krzaczyńskiej do zbiorów Skansenu Rzeki Pilicy zestaw niezmiernie interesujących, dotąd nie publikowanych zdjęć. Obrazują one codzienne życie przedwojennej Spały i pracę [wspomnienia] jej męża - pocztowca. [...] Autor zwraca się do Czytelników "TIT" z prośbą o udostępnienie informacji, publikacji, zdjęć i pocztówek związanych tematycznie z dawną Pilicą i miejscowościami nadpilicznymi. Kontakt pod tel. nr 0-603-896-768 lub (0-44) 646-69-95, (0-44) 724-23-11 (wew. 255). Jednocześnie dziękuję pani Sylwii Dębiec oraz panom: Józefowi Gołębiowskiemu, Zbigniewowi Kowalskiemu i Tadeuszowi Wędrychowiczowi za udostępnienie interesujących eksponatów do zbiorów powstającego w naszym mieście Skansenu Rzeki Pilicy"

Andrzej Kobalczyk "Gawędy znad Modrych Wód. Spalska Arkadia (3)", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 16 z 21.04.2000 r.

- *

"To nie jest konkurs! Z góry uczciwie uprzedzamy - nie ma jury, nie przewidujemy nagród. Uczestnik otrzyma okolicznościową plakietkę, jego imię i nazwisko zostanie wpisane do honorowej księgi Towarzystwa [Przyjaciół Sulejowa] i o ile jego praca zostanie uznana za interesującą i wartościową, ma zagwarantowany udział w wystawie. Co fotografujemy? [...] ... w szczególności interesują nas zdjęcia dotyczące: * ludzi - mieszkańców Sulejowa, ich pracy, pasji, zainteresowań, * architektury, zabytków, * przyrody, ekologii (Pilica, Z. Sulejowski), * turystyki - krajoznawstwa, rekreacji. Ponieważ zdjęcia mają charakter dokumentacyjny, prosimy o ich opis zawierający: co (kogo) ono przedstawia, data jego wykonania, imię, nazwisko, adres, telefon autora. Prosimy o zachowanie kliszy! [...] Prace przyjmowane będą do 30 stycznia 2001 roku i prosimy je przysyłać lub doręczać osobiście od Miejskiej Biblioteki Publicznej - adres: Rynek 1, 97-330 Sulejów. [...] Wspólnie stwórzmy niepowtarzalną kronikę Sulejowa 2000 roku! Niech będzie to fotograficzne odzwierciedlenie naszej "małej ojczyzny".

Andrzej Tymiński "Sulejów i okolice w obiektywie - rok 2000", "Sulej" nr 5/kwiecień 2000

- *

"Piotrkowski oddział PTTK oraz Polska YMCA organizują w dniach 29 kwietnia - 1 maja spływ kajakowy pod nazwą "Majówka nad Pilicą". [...] Informacji udziela oraz zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmuje biuro PTTK w Piotrkowie Trybunalskim, pl. Czrnieckiego 10."

"Kajakarska majówka", "Tydzień Trybunalski" nr 15 z 13.04.2000

- *

"- Zaczęliśmy od przeprojektowania projektu - mówi Grażyna Rusin, prezes spółki Oczyszczalnia Ścieków. Pierwotny projekt zakładał zupełnie inne parametry niż te w istocie osiągane. Po weryfikacji założeń do projektu przepustowość przyszłej oczyszczalni zaplanowano na 40.000 m3 na dobę. Przyjmować ma ona ścieki z tzw. opaski wokół Zalewu Sulejowskiego (ok. 12.300 m3 na dobę) i 27.500 m3 z Tomaszowa. Ilość planowanych ścieków odprowadzanych z miasta jest grubo na wyrost. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje dziennie ok. 13,5 tys. m3 ścieków na dobę. znacznie większa od obecnych potrzeb przepustowosć daje szansę potencjalnym inwestorom, którzy chcieliby uruchamiać produkcję na tych terenach. Trzeba też pamiętać, że nowa oczyszczalnia będzie służyć miastu minimum 20-30 lat"

(al) "Wokół programu "Pilica". Przeprojektowanie projektu"

"Mimo zielonego światła dla agroturystyki właściciele gospodarstw prowadzących taką działalność napotykają rozmaite trudności. [...] Dlatego właśnie powstało Stowarzyszenie Wsi Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego. Pod tą długą nazwą kryje się ok. trzydziestu właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w sezonie letnim prowadzą wynajem pokoi. Działalność ich stowarzyszenia zatacza coraz szersze kręgi. Na ostatnim zebraniu, 5 kwietnia w galerii "Arkady", przyjęto nowych członków z Tuszyna i Inowłodza. Podczas zebrania poinformowano także o zmianie dotychczasowej siedziby SWAR, które mieścić się będzie w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. św. Antoniego 18."

I. Mejzel "Agroturystyka z przyszłością"

"Faktycznie, jakość wody w Czarnej poprawiła się do tego stopnia, że zagnieździły się tu bobry. Prawdą jest również to, że wyczyniają tu najróżniejsze rzeczy. Jednak nieprawdziwa jest ta, według której ludzie im przeszkadzają i niszczą ich budowle. Ot, jest nawet przepis, według którego okolice mostów, ze względów bezpieczeństwa, muszą być czyszczone. Bobry tego przepisu nie znają, a innej ingerencji w bobrze życie nie ma."

kaj. "Panu dobrze, panie bobrze"

"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 15 z 14.04.2000 r.