Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum I kw. 2011 r.

"Przyleciały pierwsze boćki! Pierwszego zobaczyłam we wtorek, 29 marca, rano, w drodze do pracy, w Gawronach (gm. Sławno). [...]
W tym roku - przynajmniej dotychczas - przyleciało mało boćków. Część, z powodu trwających w Polsce chłodów, zatrzymała się w innych krajach, m.in. w Szwajcarii. Miejmy tylko nadzieję, że są to tylko chwilowe przystanki i jak tylko przestanie nocą mrozić, a ma się to stać już wkrótce, to zaczną masowo się pojawiać w swoich gniazdach. A tych jest na terenie naszego powiatu całkiem sporo. Najwięcej ich znajdziemy na terenie gmin Opoczno i Żarnów (od 61 do 80), ale i w pozostałych gminach jest ich dużo. [...] Mają tu duże połacie prawie nieskażonej przyrody - duże tereny leśne, zalewy, pola. Nie ma dużych obiektów przemysłowych, więc boćki mają tu doskonałe warunki do życia. [...]
W przeprowadzonym w 2004 r. liczeniu bocianów (akcja Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "Pro Natura") udział brali m.in. uczniowie z ZSS nr 1 pod kierunkiem Marzanny Mastalerz. Wtedy doliczyli się na terenie gm. Opoczno 26 zasiedlonych gniazd bociana białego w: Adamowie, Bielowicach, Bukowcu Opoczyńskim, Dzielnej, Janowie Karwickim, Karwicach, Klinach, Libiszowie, Międzyborzu, Mroczkowie Dużym, Ogonowicach, Opocznie, Ostrowie, Różannej, Sitowej, Sołku, Stużnie, Woli Załężnej, Wólce Karwickiej i Zameczku. [...]"

"Radosny klekot", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 13 z 31 marca 2011 r.

*

"Miejski Zakład Komunalny wraz z Urzędem Miejskim w Sulejowie informuje o kontynuacji programu Selektywna Zbiórka u <źródła> w roku 2011. Program polega na tym, że wstępna selekcja odpadów odbywa się. w gospodarstwach domowych.
Wszyscy chętni otrzymają nieodpłatnie 4 różnokolorowe worki foliowe, w których gromadzić będą następujące surowce wtórne:
- papier i makulaturę w worku niebieskim;
- opakowania z tworzyw sztucznych w worku żółtym;
- opakowania szklane bezbarwne w worku białym;
- opakowania szklane kolorowe w worku zielonym.
[...]
Dodatkowo w ramach akcji będzie również można oddać zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tj. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, telewizory i monitory, magnetowidy, telefony, komputery itp. [...]
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie jeszcze w roku 2011 nieodpłatnie. [...]"

Aleksandra Rytych, Ireneusz Czerwiński "Segregacja śmieci", "Sulej" nr 46, styczeń 2011 r.

*

"W ubiegłym roku przy północnym brzegu zbiornika powstał pierwszy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej. Biegnie od ulicy Stawowej i ma długość 508 metrów. [...]
Asfaltowy ciąg został wybudowany na terenie, który należy do gminy. Zgodnie z zapowiedziami, samorząd chce kontynuować inwestycję budując drugi odcinek o długości ponad 900 metrów - aż do kładki między Dąbrówką a Strzyżowem. Żeby jednak zrealizować zadanie, najpierw trzeba uregulować sprawy własnościowe.
I właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie, do którego doszło we wtorek, 11 stycznia w sali konferencyjnej UGiM. Wzięli w nim udział właściciele działek kolidujących z zaprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym. W trakcie rozmów wyrazili zgodę na odpłatne odstąpienie części nieruchomości pod budowę. [...]
[...] Niebawem z władzami samorządowymi i urzędnikami spotka się kolejna grupa właścicieli nieruchomości położonych nad zalewem. Jeśli i oni złożą pozytywne deklaracje, będzie można przystąpić do prac geodezyjnych. [...]"

Pe "Rozmowy w sprawie ścieżki", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 3 z 21 stycznia 2011 r.