Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum I kw. 2010 r.

"Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w rezerwacie Niebieskie Źródła. Taki tytuł nosi zadanie, które w tym roku realizowaćbędzie miasto przy udziale środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". [...]
Pierwszy z elementów zadania został już zrealizowany. Jest to ogólnodostępny szalet na parkingu przy Skansenie Rzeki Pilicy. [...]
W tym roku zlikwidowane mają zostać nielegalne ścieżki, którymi usiany jest rezerwat. Teren wzdłuż głównej alei spacerowej ma być zagospodarowany. Powstaną nowe ławeczki, ustawione będą kosze na śmieci i lampy. Brzegi będą umocnione. Istotnym elementem projektu jest wytyczenie ścieżki dydaktycznej. Oznakowanej i zawierającej informacje o Niebieskich Źródłach."

(ał) "Porządki w rezerwacie", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 11 z 19 marca 2010 r.

*

"W sobotę, 6 marca odbyła się 35. edycja Rajdu Bab organizowanego przez PTTK w Końskich. Oprócz popularyzacji walorów krajoznawczych ziemi koneckiej i propagowaniu turystyki pieszej rajd miał na celu uczczenie dwóch jubileuszy - 75-lecia oddziału PTTK i 25-lecia Klubu Turystyki Aktywnej >Pasat< w Końskich.
Na starcie stanęło około trzystu piechurów z całej Polski, w tym trzyosobowa drużyna gminy Drzewica. [...]
[...] samorządowcy przebyli 9-kilometrową trasę i dotarli do mety wytyczonej przy pomniku przyrody Piekło-Gatniki.[...]
[...] drzewicka drużyna promowała podczas rajdu swoją gminę. Radni maszerowali z herbem Drzewicy, a na mecie rozdawali piechurom materiały zachęcające do korzystania z atrakcji turystycznych miasta i gminy."

pe "Samorządowi turyści", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 10 z 12 marca 2010 r.

*

"Największym wrogiem zalewu jest fosfor. 1 kg fosforu "zamienia się" w czasie intensywnej wegetacji w 2 tony glonów! Gdy piszemy - glony myślimy o sinicach, zielonych nitkowatych organizmach, powodujących zakwit wody, wydzielających toksyny szkodliwe, a nawet groźne dla człowieka i zwierząt. Dorosły człowiek "produkuje" dziennie 2 g fosforu. Jeśli pięcioosobowa rodzina mieszkająca nad zalewem zamiast szczelnego szamba lub kanalizacji włączonej w sieć, ma kloaczny dół lub rurę, której wylot prowadzi wprost do lasu to łatwo policzyć, że w ciągu roku "dzięki" tej rodzinie w zalewie może przybyć ponad 5 ton sinic! Ile domów i letniskowych daczy stanęło w ostatnich 20 latach wokół Zalewu Sulejowskiego? Ile z nich ma szczelne szamba, z których regularnie wywozi nieczystości?
Z badań, jakie zespół prof. M. Zalewskiego prowadzi od lat wynika, że 27% zanieczyszczenia zalewu ma źródło w nieszczelnych szambach, kloacznych dołach, skażonej nawozami glebie. To zanieczyszczenia z punktów rozsianych wokół samego zalewu. Ich skupiska notujemy w miejscach, gdzie mamy do czynienia z zagęszczeniem zabudowy i ludzkich siedzib. Latem, przy korzystnych dla rozwoju sinic warunkach atmosferycznych, największe skupiska sinic obserwujemy więc m.in. w Treście, Zarzęcinie. 20% zanieczyszczeń wpada do zalewu w sposób naturalny, wraz z opadami. To już efekt szeroko rozumianej cywilizacji i ograniczenie tego zjawiska dla samego zalewu, jest na dziś praktycznie niemożliwe. I wreszcie największe źródło zanieczyszczeń, tzw. obszarowe, stanowiące ponad 60% ogółu, to wody wpływających do zbiornika rzek i strug. W tej masie 75% zanieczyszczeń wprowadza sama Pilica. [...]
Pierwsze, co proponuje profesor to budowa zbiornika na dopływającej do zalewu Luciąży i Strawie. - Opracowaliśmy sekwencyjny system filtrujący, którego celem jest doczyszczanie ścieków płynących z Piotrkowa, a wpadających do zalewu z wodami tych właśnie rzeczek. Z naszych badań wynika, że niosą one 25% zanieczyszczeń obszarowych. [...]
Kolejny etap to likwidacja zanieczyszczeń ze źródeł punktowych. - Zwłaszcza tych najpoważniej oddziałujących na środowisko - uzupełnia prof. Zalewski. - Likwidacja dołów kloacznych, nieszczelnych szamb. Zastępowanie ich przydomowymi oczyszczalniami ekologicznymi i budowa kanalizacji sanitarnej.
- W ubiegłym roku, na mocy porozumienia z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Wojewódzkiego "zapaliliśmy zielone światło" dla samorządów, które chcą inwestować pieniądze w kanalizacje nad Zalewem Sulejowskim - twierdzi Andrzej Budzyński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. - Odbyliśmy w tej sprawie rozmowy z władzami wszystkich gmin leżących wokół zalewu. Deklarujemy daleko idącą pomoc. [...]
Jako pierwsza do realizacji sieci kanalizacyjnej nad zalewem przystępuje gmina Wolbórz. Całość projektu, którego realizacje rozpoczęła jesienią ubiegłego roku kosztować ma 25 mln zł. 13,4 mln zł gmina otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego w ramach tzw. projektów kluczowych. Kolejne 6,5 mln zł to dotacja z WFOSiGW. - Reszta środków to wkład własny, ale w ramach tych kosztów zamierzamy ubiegać się jeszcze o pożyczkę z WFOSiGW - mówi Henryk Sęk, wójt gminy Wolbórz. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie obejmie 14 miejscowości położonych w pobliżu zbiornika. Powstanie 80 km sieci kanalizacyjnej, 1300 przyłączy, 49 przepompowni i jedna oczyszczalnia ścieków. Miejmy nadzieję, że Wolbórz da dobry przykład innym. Sulejów przymierza się już do przebudowy oczyszczalni ścieków i też ma na ten cel otrzymać środki z RPO.
Oprócz kanalizacji gospodarstwa rolne, których efektem ubocznym produkcji, głównie zwierzęcej, jest wytwarzanie dużej ilości zanieczyszczeń organicznych mogą zakładać bariery denitryfikacyjne opracowane przez łódzkich naukowców. - Zadaniem barier jest przechwytywanie azotu, który w formie rozpuszczalnej krąży w glebie, a procesy zachodzące po jego przechwyceniu pozwalają na uwolnienie go w formie gazowej do atmosfery. W obszarach intensywnej hodowli bariery denitryfikacyjne przynoszą 10-krotną redukcję azotu z gleby - twierdzi profesor. [...]
Zarówno prof. M. Zalewski jak i prezes A. Budzyński ogromny nacisk kładą na edukację i świadomość lokalnej społeczności. [...]
Najszybciej efekty byłyby widoczne, gdyby ci, którzy mieszkają nad zalewem i wzdłuż rzek wpadających do zalewu porządkowanie sytuacji zaczęli od siebie. [...] Potrzebne są szybkie działania, instytucja, która weźmie na siebie ciężar odpowiedzialności za przyszłość zalewu. Po upadku i kompromitacji programu "Pilica" nie ma logicznego programu, który byłby systemowo wdrażany."

Agnieszka Łuczak "Systemowo i etapowo", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 10 z 12 marca 2010 r.

*

"13 lutego, w czasie dorocznej gali podsumowania dorobku kulturalnego gminy doktorowi Łuczkowskiemu został wręczony, prestiżowy w środowisku ludzi kultury, medal Gloria Artis przyznany etnografowi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek władz samorządowych Rzeczycy. [...] Jan Łuczkowski, to jedyny w swoim rodzaju autorytet w środowisku etnografii regionu rawsko-opoczyńskiego. Olbrzymia wiedza połączona z umiejętnościami pedagogicznymi pozwala mu przekazywać kolejnym pokoleniom to, co najcenniejsze w kultywowaniu zanikającej tradycji ludowej. Rzetelny i prawdziwy w swym przekazie daje gwarancję w przetrwaniu wielu obyczajom, obrzędom, nie pozwalając na żadne stylizacje w muzyce i tańcu ludowym. [...] Ceniony etnomuzykolog, pomagający jako konsultant wielu zespołom ludowym. Jego współpraca z instytucjami kultury w regionie jest powszechnie znana i bardzo sobie ceniona przez władze gmin. Jest także ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży w ocalaniu od zapomnienia ginących obyczajów, zachowań i obrzędów wiejskich. [...]
Od lat aktywny w gminie Rzeczyca przewodniczył pracom komisji różnych konkursów i przeglądów. W latach 1995-2002 współorganizował w Rzeczycy Regionalne Przeglądy Folklorystyczne Kapel i Zespołów Ludowych. Od trzech lat przewodniczy w pracach komisji Regionalnego Konkursu Tańca Ludowego. [...] Od samego początku organizacji dożynek prezydenckich w Spale przewodniczył komisji konkursowej, wyłaniającej najwierniej oddający tradycję ludową, wieniec dożynkowy. [...]
Wydane prace naukowe i publikacje są nieocenionymi źródłami edukacji każdego nowego pokolenia w zakresie kultywowania tradycji regionu z zachowanie autentyzmu i profesjonalnymi instrukcjami co do wiernego odtwarzania dawnych strojów, obyczajów, zajęć gospodarskich itp."

Jan Pampuch "Gloria Artis dla dra Łuczkowskiego", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 7 z 19 lutego 2010 r.

*

"Impreza [Kusoki] na stałe weszła do kalendarza opoczyńskiego. Inaczej niż przed laty, jest nie tylko okazją do pożegnania karnawału, ale podsumowaniem rocznej działalności Kół Gospodyń Wiejskich z gminy. [...]
Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości, w podziękowaniu za całoroczną opiekę nad kołami KGW upominek otrzymał burmistrz Jan Wieruszewski. Za trwałe sponsorowanie zespołu Tramblanka podziękowania prezesowi Zarządu Ceramiki Paradyż Piotrowi Tokarskiemu wręczyli Teresa Cieślikiewicz i Mirosław Cieluch [...]
Jak zwykle rewelacyjny popis dał zespól Tramblanka. Na przestrzeni około 9 m2 zatańczyło sześć par i, o dziwo, zmieściły się, nikt nikogo nie potrącił mimo, że tancerze siebie nie oszczędzali. [...]
Jak zwykle Kusoki są okazją do spróbowania ludowych potraw. W tym roku barszcz biały z kiełbasą przygotowały panie z KGW w Bukowcu Opoczyńskim, pierogi z grzybami gospodynie z Sołka i Kraszkowa, świerzonkę panie z Brzustówka, bomby ulepiły panie z KGW w Kruszewcu Wsi i Kruszewcu Kolonii, flaki z kaszą jaglaną przygotowały panie z Woli Załężnej, kapustę z grochem KGW w Januszewicach, pierogi z mięsem KGW w Dzielnej i Ostrowiu, gołąbki KGW w Klinach i Karwicach, bomby w cieście śląskim KGW w Ogonowicach i wreszcie barszczyk z pasztecikami KGW w Modrzewiu."

"Kusoki 2010", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 6 z 12 lutego 2010 r.

*

"Jeśli śnieg zalegający na obszarze zlewni Pilicy może zająć objętość równą sześciu Zalewom Sulejowskim, to taki szacunek robi wrażenie i przeraża. Jednak zdaniem Tadeusza Bieniasa z nadzoru wodnego w Smardzewicach nie jest to ilość śniegu, która grozi powodziami i katastrofą. Wiele zależy od tego, jak kształtować się będzie pogoda. Jeśli ocieplenie nie będzie gwałtowne, to śnieg wolno stopnieje, wyparuje i przy zwiększonych stanach wód systematycznie spłynie do rzek i w końcu do morza. Najgorszy scenariusz to gwałtowne ocieplenie i jednoczesne opady deszczu. Wówczas przed powodziami nic nas nie uchroni. [...]
Zbiornik sulejowski przygotowany jest na przyjęcie wielkiej wody. Jego stan obniżony jest o 1 m od stanu średniego. W tej chwili w zalewie znajduje się 58,5 mln m3 wody. Maksymalny stan to 84 mln m3. Oznacza to, że wciąż jest zapas sięgający 26 mln m3 wody, a nadzór wodny zamierza go powiększyć do 30 mln m3. Przy szybkim napełnianiu zbiornika w ciągu doby wpływa do niego ok. 1 mln m3 wody. Oznacza to, że zalew jest przygotowany przez miesiąc przyjmować naprawdę wysoką wodę."

(ał) "Zima tryma. Pilica drzemie", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 5 z 5 lutego 2010 r.

*

"Gimnazjum im. Jana Pawła II bierze udział w projekcie edukacyjnym >U źródeł natury< organizowanym przez łódzki Ośrodek Działań Ekologicznych >Źródła<. Inicjatywa jest poświęcona Europejskiej Sieci Ekologicznej >Natura 2000< oraz innym formom ochrony przyrody. [...]
Na terenie szkoły została zorganizowana wystawa plakatów >Natura 2000<. Co tydzień odbywają się spotkania koła turystyczno-krajoznawczego pod kierunkiem nauczycielki geografii Bożeny Ramus. Młodzież poznaje polskie obszary ESE, co ułatwia mapa >Polska - Natura 2000<.
Ważnym tematem spotkań są również przygotowania do ogólnopolskiego konkursu >Obszar Natura 2000 skarbem regionu< organizowanego przez fundację >Instytut na rzecz ekorozwoju< w Warszawie. [...]
Gimnazjaliści są po pierwszym etapie konkursu. [...] Uczniowie, którzy zdobyli wymagane minimum punktowe (33%) będą przygotowywać pracę do drugiego etapu konkursu."

"Gimnazjaliści u źródeł natury", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 3 z 22 stycznia 2010 r.

*

"Jak już pisaliśmy, w tym roku Tomaszów przystąpi do realizacji projektu >Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk grot nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną<. [...]
W grotach wybudowana zostanie trasa podziemna w drewnianej obudowie podporowej. [...] Trasa dostępna będzie dwoma otworami wejściowymi od głównej ulicy Pod Grotami oraz wyjściem w postaci szybiku w północno-zachodniej części grot. [...] Trasa będzie przebiegała w centralnej części wyrobisk i ze względu na ażurowy charakter obudowy będzie widoczna cała przestrzeń podziemna. [...] Szybikiem [...], o głębokości 13,50 m, zwiedzający będą wychodzili z trasy podziemnej. Dalszy ciąg trasy będzie prowadził wyznaczonym szlakiem na powierzchni w rejon ul. Pod Grotami."

(ał) "Groty do remontu", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 3 z 22 stycznia 2010 r.

*

"[...] warto sięgnąć do dwóch pozycji książkowych, które ukazały się w końcu minionego roku.
Pierwsza, autorstwa ks. Piotra Zwolińskiego, nosi tytuł >Puszcza Pilicka - Lasy Spalskie< uzupełniony dopiskiem >terenem polowań reprezentacyjnych, konspiracji i walki<. [...] Ksiądz Piotr Zwoliński spełniający posługę kapłańską w Inowłodzu tą publikacją kontynuuje tradycje ks. Leona Łomińskiego (urodzonego w 1891 r. w Ujeździe), który chyba jako pierwszy spisał i wydał w 1925 r. historię Spały i Inowłodza. Jak pisze w przedmowie do książki Andrzej Gapiński, dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Łodzi, publikacja jest wyjątkowa i trudno się z tym nie zgodzić. Opis miejsc, zdarzeń, ludzi daje czytelnikowi obraz Puszczy Pilickiej od czasów Jagiellonów po okres nam współczesny. [...]
Kolejną pozycją wartą polecenia jest drugie wydanie niewielkiej książeczki autorstwa Stanisława Pawłowskiego, kustosza Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników w Spale pt. >Dzieje Spały i lasu spalskiego<. [...] I w tej publikacji znajdziemy historię Spały od czasów legendarnych, baśniowych do współczesności. [...]
Książkę ks. Zwolińskiego można nabyć w księgarni na pl. Kościuszki, w kiosku informacji turystycznej w Spale (obok kościoła) i w Skansenie Rzeki Pilicy. Druga z omawianych pozycji jest wydawnictwem promocyjnym Nadleśnictwa Spała i nie trafi do otwartej sprzedaży. Można o nią pytać właśnie w nadleśnictwie i w Domu Pamięci Leśników w Spale."

JaPa "O Spale i spalskich lasach", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 2 z 15 stycznia 2010 r.

*

"23 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił uchwałę z 2 grudnia w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość [...]
Tym razem na liście 17 projektów znalazł się tomaszowski pn. >Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk grot nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną<. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 4,2 mln zł. Tomaszów ma szanse pozyskać na ten cel 3,3 mln zł"

(ał) "Groty do remontu", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 1 z 8 stycznia 2010 r.