Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum I kw. 2003 r.

"... coraz częściej przyglądamy się bocianim gniazdom, w oczekiwaniu na przylot tych przesympatycznych ptaków. [...]
Jedno z takich starszych gniazd usytuowane było na wysokiej topoli, rosnącej w Kamieniu, przy drodze do Tomaszowa. [...] nagle... [...] ...zobaczyliśmy topolę ściętą. A co z gniazdem? Jak się okazało, zostało z wielkim wysiłkiem przeniesione na sąsiednie drzewo.
Czy bociany zaakceptują taką przeprowadzkę? O to zapytaliśmy ornitologa ze Spalskiego Parku Krajobrazowego Jacka Tabora, który powiedział nam, że bociany są dość chimerycznymi ptakami i nie zawsze chcą się pogodzić z jakąkolwiek ingerencją człowieka w ich >życie prywatne<. Mogą więc zaakceptować nowe miejsce, a mogą też się >obrazić< i poszukać sobie całkiem nowego miejsca w bliższej lub dalszej okolicy."

"Przeprowadzka", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 13 z 28 marca 2003 r.

"... piąty, jubileuszowy konkurs na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego. [...]
W konkursie mogą brać udział wyłącznie twórcy ludowi z terenu powiatu opoczyńskiego, którzy złożą na konkurs: - tradycyjne pisanki wykonane technika batikową, nawiązujące swym wzornictwem do regionu opoczyńskiego; - palmy wielkanocne; - wytwory z bibuły np. bukiety, koronki bibułkowe itp. [...]
Dodatkowe informacje... [...] ... Starostwo Powiatowe w Opocznie 755-3099 wew. 117 lub Muzeum Regionalne w Opocznie 755-23-19."

zem "Sztuka obrzędowa po raz piąty", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 8 z 21 lutego 2003 r.

*

"Nietypową kolekcję kilkudziesięciu młynków do kawy i pieprzu można oglądać w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie. Takie młynki produkowane były na masową skalę jeszcze do lat 70. Te najstarsze mają około 100 lat i używane były przez nasze prababcie.
Młynki blaszane, drewniane, ceramiczne i wiszące, młynki turystyczne do kawy i do pieprzu. Ta nietypowa kolekcja młynków, choć powstała przypadkiem liczy już około 60 eksponatów.
Młynki znajdujące się w kolekcji Skansenu pochodzą z różnych stron świata. Są wśród nich ozdobne młynki produkcji angielskiej, niemieckiej czy holenderskiej. Młynki klasyczne z szufladkami i bez szufladek. Wszystkie jednak miały to samo zastosowanie i podobny mechanizm działania.


prop "Młynki w młynie", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 7 z 14 lutego 2003 r.

*

"W styczniu br. wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Łuczak złożył wizytę w tomaszowskiej oczyszczalni ścieków. [...]
Jednym z działań podjętych przez wicemarszałka był udział w spotkaniu z przedstawicielami Związku Gmin Nadpilicznych, na którym omawiana była m.in. sprawa oczyszczalni. [...]
Istnieje duża szansa nie tylko na przesunięcie środków do Tomaszowa, ale także na ich uruchomienie już w maju tego roku. Jeśli tak się stanie, ciężar modernizacji tomaszowskiej oczyszczalni nie spadnie wyłącznie na barki miasta, jak zakładał najczarniejszy scenariusz."

imejl "Kij w oczyszczalnię", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 6 z 7 lutego 2003 r.

*

"Podczas piątkowej sesji Rady Gminy i Miasta Drzewica padła ważna dla wszystkich drzewiczan deklaracja. Wicemarszałek Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego Krystyna Ozga zapewniła, że największa w ostatnich latach inwestycja w gminie - renowacja zbiornika wodnego na Drzewiczce, zakończy się w wyznaczonym terminie. [...]
... zadeklarowała jednocześnie pomoc przy modernizacji dwóch innych obiektów ściśle związanych z tym zbiornikiem. - Mam nadzieję, że jednego dnia we wrześniu 2004 roku wspólnie dokonamy przecięcia wstęg przy odbiorze zbiornika oraz jazu i toru kajakowego."

wald "Zgodnie z planem", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 6 z 7 lutego 2003 r.

*

"A.B. - ... co chciałby pan zostawić po sobie, co zrealizować w ciągu tej kadencji?
W.J. [burmistrz Wyśmierzyc Władysław Jasiński] - Koniecznością stają się inwestycje służące ochronie środowiska. W swoich planach mamy budowę oczyszczalni ścieków i częściową kanalizację miasta. Musimy też rozwiązać problemy nieczystości stałych. Niestety dotychczas cierpi na tym środowisko, w którym żyjemy. Nieczystości wywożone są na łąki, pola, do lasu, a żyjemy przecież w XXI wieku. Mamy już projekt roślinnej oczyszczalni o wydajności 200 m3 na dobę, która zajmuje około 1 ha podmiejskiej łąki. Mamy problem z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków. Projekt przewiduje, że ma się to odbywać do rowu melioracyjnego, ale kilku mieszkańców Wólki Korzuchowskiej i Redlina protestuje, mimo że nie ma tym żadnego zagrożenia. Prowadzimy rozmowy i musimy ich przekonać, bo staramy się na ten cel o środki z funduszu SAPARD oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, a terminy gonią.
Koszt budowy oczyszczalni kanalizacji, która ma zapewnić konieczny stały dopływ ścieków wynosi 1,5 mln zł, a czas realizacji 2 lata.
Jeśli chodzi o nieczystości stałe, to mamy kilka wariantów do rozpracowania - albo powierzyć problem firmie, która wywiezie śmieci na swoje składowiska, albo budowanie własnego lub przy udziale innych gmin np. Radzanowa czy Potworowa. Dysponujemy odpowiednim terenem, a na decyzje mamy jeszcze trochę czasu. Planujemy również doprowadzenie wody do Redlina i Korzenia. [...]
A.B. - Czy myślicie też o opracowaniu koncepcji wykorzystania walorów turystycznych Wyśmierzyc i okolic?
W.J. - Całościowego opracowania nie ma i przyznam się, że nie myśleliśmy o takim opracowaniu, co nie znaczy, że w swych poczynaniach nie uwzględniamy wykorzystania walorów turystycznych ziemi wyśmierzyckiej. Przykładem może być budowa dróg dojazdowych np. do Tomczyc, Górek czy Kozłowa. Przygotowujemy działki pod zabudowę letniskową."

A. Bartha "Z miasta i gminy Wyśmierzyce", "Gazeta Białobrzeska" nr 156/luty 2003 r.

*

"Sprzeciw mieszkańców Wólki Kożuchowskiej wynika z obawy, że odprowadzana z oczyszczalni oczyszczona już woda płynąć będzie w pobliżu tej wsi i zatruje tamtejsze środowisko. [...] Tłumaczenie, że nad funkcjonowaniem oczyszczalni i efektem jej działania czuwają odpowiedznie instytucje i że to właśnie teraz trujemy środowisko, bowiem wybrane z szamba nieczystości wylewa się gdziekolwiek, nikogo nie przekonuje."

Tadeusz Rostkowski "Spór o oczyszczalnię", "Nasza Gazeta Wyśmierzycka" nr 1/styczeń 2003 r.

*

"... w komputerach podłączonych do Internetu możemy poszukać nowego, ciekawego portalu - informatora turystycznego województwa łódzkiego. Już niedługo pojawi się tam również informacja turystyczna dotycząca powiatu opoczyńskiego. [...]
... wszystkie informacje dotyczące naszego powiatu będą zbierane i przetwarzane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie. Tym zadaniem będzie się zajmować Iwona Utnicka, pracownica PiMBP. [...]
... starostwo wyasygnowało już 2800 zł, które mają być przeznaczone na zakup komputera, opłacenie kursu pracownika, opłatę za korzystanie z Internetu. Do tej kwoty dołoży się pieniądze pochodzące z gmin, które będą prezentowane na stronie informacji turystycznej, tj. z Żarnowa i Drzewicy."

"www.iturysta.pl", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 5 z 31 stycznia 2003 r.

*

"W maju ubiegłego roku na internetowych stronach Najwyższej Izby Kontroli pojawił się dokument: >Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii Europejskiej.< [...]
Po szczegółowe informacje w sprawie opublikowanego w Internecie raportu udaliśmy się wówczas do łódzkiej delegatury NIK, której inspektorzy przeprowadzali w 2001 r. kontrolę w Oczyszczalni Ścieków. Od wicedyrektora Stanisława Wrony dowiedzieliśmy się, że delegatura przygotowuje ostateczny raport w sprawie ustalenia przyczyn, z powodu których Regionalny Program >Pilica< nie uzyskał wsparcia środkami funduszu PHARE. [...]
Dokument składa się z kilku rozdziałów m.in. kalendarium, w którym krok po kroku opisane są - na przestrzeni 6 lat - wszystkie działania, w tym również finansowe, jednostek działających na rzecz programu >Pilica<.[...]
Raport NIK podkreśla, że cyt.: >(...) w latach 1999-2001 brak było podstaw prawnych realizacji oraz wskazań dotyczących harmonogramu i osób lub podmiotów odpowiedzialnych za sprawną realizację Programu<. Dalej czytamy, że nadzór zarządu WFOŚ w Piotrkowie zarówno nad realizacją programu, jak i nad działalnością spółki Eko-Consulting nie był skuteczny. Bardzo istotną wydaje się kolejna uwaga: >Na skutek braku nadzoru właścicielskiego nad spółkami Eko-Consulting i Oczyszczalnią Ścieków wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków PHARE w październiku 1998 r. złożyła Oczyszczalnia Ścieków, nie dysponująca wówczas żadnymi możliwościami inwestycyjnymi, chociaż to Eko-Consulting posiadała stosowną dokumentację techniczną, była zobowiązana do opracowania planów i dysponowała środkami na ten cel, a od grudnia 1998 r. do realizacji programu 'Pilica' obejmującej m.in. wszelkie działania inwestycyjne. W późniejszym okresie skutkowało to komplikacjami w dostępie spółki Oczyszczalnia Ścieków do dokumentacji technicznej stanowiącej własność Eko-Consulting<.
Kolejne zarzuty kierowane są pod adresem zarządu WFOŚiG w Łodzi. Negatywnie oceniono też działalność Eco-Consulting w zakresie koordynacji prac nad realizacją programu >Pilica<, zwłaszcza że zadanie było jedynym celem, dla którego utworzono tę spółkę. Koszty działalności tej spółki wyniosły 882 tys. zł, z czego 78,8% pochłonęły wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, jej przychody w 2001 r. w 99% stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach, a tylko 1% pochodził ze świadczonych usług. [...]
... >Jednostką wdrażającą projekt PHARE ustanowiono NFOŚiGW, który nie doprowadził do zawarcia porozumienia kompetencyjnego oraz ustalenia jednoznacznych zasad współfinansowania projektu ze środków budżetów lokalnych<."

Agnieszka Łuczak "NIK oczyszcza Oczyszczalnię"

"- ... Jesteśmy tuż przed uchwaleniem nowego budżetu. Czy będą zatem pieniądze na inwestycje?
[..]
... koniecznie muszą znaleźć się środki na rozpoczęcie inwestycji w Oczyszczalni Ścieków. Kary są już tak potężne, że każdy kolejny dzień zwłoki doprowadzić może do upadłości całej spółki.
- ... co z budową nowej oczyszczalni w Zawadzie Kolonii?
- Niestety wszystko wskazuje na to, że powstanie tam nowa oczyszczalnia dla potrzeb Programu >Pilica<, czyli dla oczyszczania wód Zalewu Sulejowskiego. Jednak nie tylko to mnie martwi. Nowe fakty w tym temacie spadają jak lawina. Jak wynika z dokumentów beneficjentem budowy nowej oczyszczalni ma być Związek Komunalny Gmin Nadpilicznych, a więc również Tomaszow Mazowiecki, który do Związku należy. Nie dość, że zostaniemy sami z modernizacją naszej oczyszczalni, to jeszcze będziemy musieli partycypować w kosztach budowy i eksploatacji nowej oczyszczalni w Zawadzie Kolonii.
- To jakiś absurd.
- Mnie też się tak wydaje, jednak fakty są jakie są. Wierzę jednak, że uda się powrócić do pierwotnej koncepcji, a więc tylko modernizacji naszej oczyszczalni.
- A gdy się to nie uda?
- Wówczas uczynię wszystko, aby miasto nasze przestało być członkiem Związku Komunalnego Gmin Nadpilicznych, gdyż będzie to jedyna droga, aby nie ponosić kosztów budowy nowej oczyszczalni. Oczyszczalni, która w żaden sposób miastu nie będzie potrzebna."

"Małe podsumowanie" - rozmowa z prezydentem miasta Mirosławem Kuklińskim
"Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 4 z 24 stycznia 2003 r.

*

"Członkowie zespołu pieśni i tańca "Drzewiczanie" są jedną wielką rodziną. Było to widać w niedzielę, 12 stycznia podczas uroczystego spotkania opłatkowego. [...]
Po części oficjalnej przyszedł wreszcie czas na najbardziej oczekiwany punkt niedzielnej uroczystości, czyli występ >Drzewiczan<. W 40-minutowym programie zespół zaprezentował zarówno tańce powszechnie znane, m.in. oberka, polkę - mazura, jak również tańce i zabawy, o których większość z nas już nie pamięta - kowala krzyżaka, szewca i mietlarza. [...]
Niektórzy z >Drzewiczan< mają także doświadczenia z poprzedniego zespołu ludowego działającego w miasteczku. Od 1967 do 1974 roku przy >Gerlach< istniał zespół pieśni i tańca. W utworzonym, po dwudziestoletniej przerwie, w czerwcu 2000 r. zespole >Drzewiczanie< znalazło się dwunastu członków tamtego składu. [...]
Obecnie na próby odbywające się w każdy poniedziałek uczęszczają dwadzieścia cztery osoby, w tym 15 pań. Nie wszyscy mieszkają na terenie gminy Drzewica, niektórzy dojeżdżają z odległych miejscowości położonych w gminach Odrzywół i Gielniów. Zespół rozwija się, są plany na przyszłość. - Do udziału w próbach zapraszamy szczególnie ludzi młodych. Chcielibyśmy, aby nasze szeregi zasilało coraz więcej młodzieży. Tak, aby tradycje naszego regionu były ciągle kultywowane - mówią członkowie zespołu."

wald "By tradycje przetrwały", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 4 z 24 stycznia 2003 r.

*

"Jeśli nadchodzące cztery lata okażą się dla mieszkańców gminy Inowłódz takimi, jakie sobie wymyślili i wymarzyli, to w roku 2006 będzie to całkiem sympatyczna, żyjąca dostatnio i przyjemnie społeczność. [...]
>Program rozwoju gminy Inowłódz< oraz >Wieloletni program inwestycyjny na lata 2003-2006< przedstawiony został podczas sesji Rady Gminy w nowym, powyborczym układzie. [...]
Przełamywaniu pasywnych, nastawionych na odbiór postaw w społeczeństwie mają służyć liczne gminne i ponadgminne imprezy angażujące wszystkie możliwe środowiska. >Sanna<, >Babie lato<, festiwal poezji Tuwima, >Muzyka w krajobrazie<, >Spalskie spotkania muzyczne<, malarskie plenery inowłodzkie, Dni Gminy Inowłódz, >Święto ziemniaka< w Brzustowie to, przyznać trzeba, liczne i ciekawe imprezy już istniejące, które mają być rozwijane i wzbogacane o nowe, jak długofalowy program historyczno-edukacyjny promujący jednocześnie gminę >Piastowski szlak romański<. [...]
Na drugim miejscu postawiono w czteroletnim programie podstawę przyszłości gminy - rozwój turystyki i usług towarzyszących. [...] Konkretne przedsięwzięcia i działania w tym kierunku to np. dokonanie przeglądu istniejących, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych i biwakowych, oznakowanie ich i umieszczenie w informatorach, zainicjowanie utworzenia w Spale i Inowłodzu przystani i bazy sportów i turystyki wodnej, wykonanie pasażu spacerowego wzdłuż Pilicy między Inowłodzem i Zakościelem, turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie brzegów Gaci w Spale, wyznaczenie tras i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg Spała - Inowłódz i Spała - Konewka i innych, zaangażowanie Lasów Państwowych i Spalskiego Parku Krajobrazowego dla propagowania walorów turystycznych gminy."

M-ak "Nie wystarczy doczekać", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 3 z 17 stycznia 2003 r.

*

"Pogoda przestała sprzyjać budowniczym obwodnicy białobrzeskiej - nie wiadomo, czy do końca roku [2002] zostanie oddany do użytku wiadukt w Białobrzegach. [...]
Obecnie została już ukończona stalowa konstrukcja mostu przez Pilicę, przepusty dla bydła i zwierząt oraz wiadukty na wielopoziomowych skrzyżowaniach w Białobrzegach i Falęcicach. Ułożono także asfaltowe jezdnie w południowej części dwupasmówki, ale do zamknięcia obwodnicy brakuje jeszcze odcinka drogi od mostu przez Pilicę do skrzyżowania w Falęcicach. Uformowany na tarasie zalewowym rzeki nasyp jeszcze osiada i asfaltowe nitki mogą być ułożone dopiero w przyszłym roku."

/ZB/ "Mróz opóźnia budowę", "Gazeta Białobrzeska" nr 155/styczeń 2003 r.
(przedruk z "Echa Dnia" 10.12.2002)

*

"Z udziałem władz miasta i powiatu >Piliczanie< zorganizowali w domu Kultury >Przyjaźń< symboliczną kolację wigilijną. [...] Owocem spotkania jest wstępna decyzja zorganizowania w dniach 1-3 maja br. w Tomaszowie Międzynarodowego Festiwalu Amatorskich Zespołów Folklorystycznych - Pilica 2003.
Dla lepszej promocji mało znanego na terenie Polski Zalewu Sulejowskiego pierwsze dwa zespoły będą koncertowały w Borkach. Trzeciego maja organizatorzy planują kolorowe podsumowanie imprezy w mieście. Dokładny harmonogram ze wskazaniem dni, miejsc i godzin koncertów poznamy w połowie kwietnia br."

Józef Michalik "Pormocja na ludowo"

"Polluksowi i Postójce z zagrody pokazowej w hodowli żubrów w Smardzewicach przyjdzie jeszcze poczekać na turystów. Dyrekcja Parku Kampinowskiego ponownie przesunęła termin otwarcia ośrodka dla zwiedzających. [...]
Uroczyste oddanie zagrody pokazowej odbyło się w listopadzie. Jednak ze względu na brak etatów ośrodek dla zwiedzających miał być otwarty od stycznia, a z uwagi na mrozy otwarcie odłożono do wiosny."

imejl "Żubry od wiosny"

"Tuż przed świętami władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podjęły decyzję w sprawie programu "Pilica". Okazało się, że moernizacja tomaszowskiej oczyszczalni wypadła z planów, a na to miejsce pojawił się pomysł wybudowania całkiem nowej oczyszczalni - po drugiej stronie miasta - w Zawadzie Kolonii. [...]
... prezydent [Mirosław Kukliński] zaprosił do Tomaszowa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, by przekonać ich do zaniechania dalszych działań związanych z budową nowej oczyszczalni i powrotu do opcji tomaszowskiej. [...]
Na spotkaniu... [...] pojawiło się dwóch wicemarszałków: Zbigniew Łuczak i Marek Ormański w towarzystwie dwojga radnych Samoobrony. [...] ... goście zwiedzili cały obiekt, potem przyszedł czas na dyskusję przy stole (prawie okrągłym). Prezydent Kukliński wraz z nowym prezesem oczyszczalni Waldemarem Dębowskim przedstawili szereg argumentów przemawiających za powrotem do modernizacji tomaszowskiego obiektu. [...] Oczyszczalnia tomaszowska po modernizacji byłaby w stanie przyjąć zarówno ścieki z miasta jak i z opaski ściekowej wokół zalewu (do Zawady Kolonii trafiałyby tylko ścieki z opaski). Wicemarszałek Łuczak zobowiązał się do wnikliwego zbadania sprawy, na co dał sobie dwa tygodnie."

imejl "Odkręcanie oczyszczalni", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 2 z 10 stycznia 2003 r.

*

"Mimo optymistycznej wizji przywrócenia kolejki wąskotorowej na trasie z Piotrkowa do Sulejowa, którą snuje Instytut Rozwoju i Promocji Kolei w Warszawie, projekt ma małe szanse realizacji. [...]
Problem pojawia się w Przygłowie, gdzie tory kolejki mało że przecinają drogę krajową Piotrków - Kielce, to na dodatek czynią to na moście. - Nie wyobrażam sobie, abyśmy zatrzymywali ruch na tej i tak już przeciążonej trasie, by przepuścić kolejkę - mówi Małgorzata Jezierska, dyrektor łódzkiego oddziału Genralnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
Prezydent Piotrkowa Waldemar Matusewicz odnosi się przychylnie do pomysłu przywrócenia kolejki wąskotorowej, choć nie ukrywa, że ważniejszy jest dla niego jej walor turystyczny i historyczny niż transportowy."

Red. "Oddala się wizja kolejki", "Tydzień Trybunalski" nr 2 z 9 stycznia 2003 r.

*

"Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej działalność rozpoczęło od tego poniedziałku. [...] ... siedzibą centrum turystyki jest parterowy budynek w podwórku posesji, przy której mieści się Młodzieżowy Ośrodek Kultury. [...]
Okolice Tomaszowa obfitują w tereny typowo rekreacyjne. Tereny nadzalewowe, takie jak Borki czy Smardzewice, dorzecze Pilicy i tak urokliwe miejsca, jak Inowłódz czy Spała, mogą stać się wizytówką i nie lada atrakcją turystyczną. Aby jednak przyciągnąć do nas turystów, trzeba te miejsca wypromować. Między innymi do tego ma służyć Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej... [...]
Jednym z głównych elementów promocji turystyki w naszym powiecie będzie kiosk multimedialny. [...]
Multimedialna budka zostanie zamontowana w wiacie przed wejściem do MDK."

Prop "Kiosk z turystyką", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 1 z 3 stycznia 2003 r.