Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Archiwum I kw. 2000 r.
"W latach1990 - 1994 Zarząd Gminy ponownie zaangażował energię wodną do pracy, budując trzy małe elektrownie wodne o całkowietej mocy 320 kW i rocznym produkcie rzędu 1080 MWh."

"Ruda Maleniecka", "Tygodnik Konecki" 13/2000

*

"Niezwykły, żywy świadek historii rzeki Pilicy i Nadpilicza, a zarazem wielce oryginalny i atrakcyjny atut turystyczny naszego miasta "dopłynął" na trwające w Łodzi od 24 do 26 marca VI Międzynarodowe Targi Turystyczne "Na styku kultur". Przed łódzką halą EXPO stanęła... najprawdziwsza. 10-tonowa tratwa z Pilicy, będąca eksponatem Skansenu Rzeki Pilicy, powstającego w Tomaszowie. [...] Replika pilicznej tratwy, wystawiana pod wspólnym szyldem Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza oraz Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą UM w Tomaszowie, otrzymała wyróżnienie w kategorii oferty targowej regionu turystycznego.[...] ... tratwa z tomaszowskiego skansenu jest wierną w każdym szczególe rekonstrukcją pilicznej tratwy sprzed stu lat. Replika ta została zbudowana w 1998 roku staraniem Stowarzyszenia Pilicy i Nadpilicza - pomysłodawcy i współorganizatora wspomnianego wcześniej skansenu. [...] Odtworzona w ten sposób tratwa o imieniu "Maria" została zaprezentowana na wodzie podczas I Święta Pilicy. Spław tratwy był także gwoździem ubiegłorocznego Święta Pilicy w naszym mieście. [...] Wchodzący na jej pokład łodzianie, niejednokrotnie całymi rodzinami, mogli usłyszeć z ust retmana przybranego w stylizowany strój orylski, frapujące gawędy o dziejach pilicznych spławów, tajnikach tratwy i obyczajach flisackich, a także otrzymać stosowny folder i ulotkę z programem III Święta Pilicy. [...] W niedzielę, będącą podczas targów "Dniem Dorzecza Pilicy", wystąpił na tratwie zespół ludowy z podopoczyńskiej wsi Sitowa. [...] Można zatem mieć nadzieję, że trud włożony w przewiezienie tratwy z Tomaszowa do Łodzi oraz w jej prezentację opłaci się już w najbliższej przyszłości. Tak nieszablonowa i atrakcyjna promocja turystyczna może przecież przyciągnąć do Tomaszowa i jego okolic szerokie grono turystów i wczasowiczów z kraju i zagranicy..."

Andrzej Kobalczyk "Tratwa - przebojem targowym", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 13/2000

*

"Jakie epitety padały pod adresem "przycinaczy" drzew, nie będziemy cytować. [...] Dzwonili czytelnicy, pytając się, czy można powstrzymać ten wandalizm, jaki ma miejsce na ulicach i podwórkach naszego miasta. [...] Opoczno na pewno nie cierpi z powodu nadmiaru zieleni, raczej jest jej za mało na to, aby dobrze przefiltrować skażone powietrze. [...] ... prawie wszędzie czyni się starania, aby drzew przybywało. Prawie wszędzie, bo nie w Opocznie, gdzie zniszczeniu uległo ich tak dużo. W Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dowiedzieliśmy się, że sprawcy takiego wandalizmu zostaną ukarani. Wszczęto już postępowanie, z tym, że według przepisów, kara może ich dotknąć dopiero za dwa lata, w którym to czasie będzie się obserwować, czy drzewa uschną, czy uda się im przeżyć. Od tego zależeć będzie wysokość kary. Na razie "podejrzanych" jest piętnaście drzew, o których możliwościach regeneracji można dziś wątpić."

"Czy tylko brak wyobrażni?", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 13 z 31.03.2000 r.

*

"Wylesianie Kielecczyzny rozpoczęło się już w tzw. okresie subborealnym, czyli około 2500 lat temu. Zmiana lasu na lasostep miała wpływ na późniejszy przebieg procesów glebowych. Wiązało się to w znacznym stopniu z rozwojem osadnictwa wokół dzisiejszego Żarnowa i Opoczna. Według badań historyków, w tzw. okresie "przedpaństwowym", lasy pokrywały 56-75 % terytorium dzisiejszej Polski. Od XIII do XV wieku rozpoczęło się wzmożone wylesianie spowodowane rozwojem ośrodków produkcji górniczej, hutniczej i przetwórczości... [...] ... około 1890 roku, powierzchnia zalesiona [chodzi o teren dzisiejszego powiatu opoczyńskiego - dop. autora witryny] stanowiła 412 km2, a procentowy wskaźnik lesistości zmniejszył się do 29,2 %. Rabunkową gospodarkę, mając jednak w tym swoje interesy, próbowali na przełomie XIX i XX wieku powstrzymać nawet carowie Rosji, którzy upodobali sobie północne obszary opoczyńskiego (określane mianem Lasów Spalskich lub Puszczy Pilickiej). [...] ... w 1930 roku zanotowano kolejny spadek powierzchni zalesionej w regionie. W opoczyńskiem lasy zajmowały wówczas 371 km2, a odsetek powierzchni leśnej zmniejszył się do 26,4 %. Spadek zapewne byłby większy, gdyby nie fakt, iż północna część regionu stała się ponownie terenem polowań (tym razem dla polskich dygnitarzy) i ulubionym miejscem wypoczynku prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego... [...] Badania lesistości przeprowadzone w 1950 roku wskazywały, iż proces niszczenia lasów został zahamowany. Ówczesna powierzchnia zalesiona wynosiła 378 km2, co stanowiło 26,9 % obszaru regionu. [...] W 1970 roku lasy w opoczyńskiem zajmowały 436 km2, co stanowiło 31 % ogółu powierzchni regionu. W niektórych gminach lasów jest stosunkowo niedużo i życzliwym zainteresowaniem spotykają się działania Nadleśnictwa Opoczno i Smardzewice, zmierzające do zalesień powierzchni nieużytków i gleb o stosunkowo niskiej przydatności dla rolnictwa..."

(kn) "Co wiemy o otaczających nas lasach?", "Echo Powiatu Opoczyńskiego" 13/2000

*

"Szczególnie wdzięczne widoki można zaobserwować w okolicach Białaczowa (pow. opoczyński). Lasy mieszane, szachownice pól z zielonymi skrawkami oziminy, a przede wszystkim śliczne zakątki na brzegach rzek i stawów. To tutaj można ujrzeć poruszające się z gracją łabędzie. Te sielankowe widoki kłócą sie z wszechobecnym brudem.Śnieg topniejąc odsłania mniejsze lub większe kupki śmieci i odpadków. Obrzeża lasów i pobocza dróg na trasie Ooczno - Białaczów przypominają gdzieniegdzie wysypiska śmieci. Sytuacja jest katastrofalna w Parczewie, gdzie przy samym przystanku PKS rzuca się w oczy sterta odpadków rozsypacych obok kontenera."

"Serce rośnie...", "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 12 z 24.03.2000 r.

*

"... rozgorzała dyskusja nad wzbudzającym kontrowersje projektem budowy komercyjnego wysypiska. [...] Radny Mieczysław Konopka zaproponował, aby odrzucić projekt i zamknąć nad nim wszelką dyskusję, by w ten sposób uspokoić nastroje mieszkańców Wyśmierzyc. [...] Radni dziewięcioma głosami opowiedzieli się za jego przyjęciem. W ten sposób sprawa komercyjnego wysypiska śmieci w Wyśmierzycach została definitywnie zakończona."

Tadeusz Rostkowski "Sprawa komercyjnego wysypiska zamknięta", "Nasza Gazeta Wyśmierzycka" nr 3/marzec 2000

*

"W 1991 roku na posiedzeniu Rady Gminy 14 z 18 radnych głosowało za uchwaleniem uchwały o budowie trzech elektrowni wodnych i o zaciągnięciu pożyczki na ten cel. [...] Przygotowania rozpoczęto natychmiast po podjęciu uchwały. Były to studia nad rzeką Czarną i nad budowlami wodnymi na odcinku Cieklińsko - Maleniec. Zostały zbierane informacje, opinie. Zastanawiano się, czy inwestycja będzie w przyszłości przynosić zyski. Był o tym przekonany wójt, pan Jerzy Maszewski. [...] Cała inwestycja trwała 22 miesiące. M.E.W. I Ruda Maleniecka budowano od 22 lipca 1992 roku do 2 lipca 1993 roku i wydano na ten cel prawie 3 miliardy 150 milionów złotych. M.E.W. III Maleniec w czasie od 8 kwietnia do 31 grudnia 1993 roku z kwotą 4 miliardy starych złotych, oraz M.E.W. II Ruda Maleniecka od 12 stycznia do 7 czerwca 1994 roku z kosztem budowy 6 miliardów 109 milionów starych złotych."

WOS "Ruda Maleniecka. Energia z wody.", "Tygodnik Konecki" nr 9 z 1.03.2000 r

* .

"... zebrani zapoznani zostali z promowanym przez powiat programem agroturystycznym. W Poświętnem właśnie rozpoczęła się czwarta edycja kursu agroturystycznego [...] Kurs trwa cztery dni, podczas których przedstawiane są słuchaczom niezbędne informacje na temat prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz sposoby pozyskiwania klientów. Do tej pory przeszkolonych zostało już 120 osób i jest nadzieja, że w niedługim czasie agroturystyka stanie się w powiecie opoczyńskim źródłem nowych miejsc pracy."

Relacja ze spotkania przedstawicieli Zarządu Miasta i Rady Miejskiej z sołtysami z 33 sołectw tworzących gminę Opoczno, "TOP - Tygodnik Opoczyński" nr 8 z 25.02.2000 r.

*

"... omnibusem regionalnej wiedzy historycznej jest pan Euzebiusz Barański z Fałkowa. [...] ... był długoletnim dyrektorem miejscowej szkoły podstawowej. Za jego kadencji [...] istniała pięknie opracowana izba historii reginu, niestety czasy się zmieniają, brak środków... [...] Liczne zbiory staroci i pamiątek świadczących o historii regionu pokrywa kurz w magazynku szkolnym, w szufladach, półkach i różnych kufrach pana Euzebiusza."

Jerzy Rajmund Stańczyk "Fałków. Prywatne muzeum.", "Tygodnik Konecki" nr 8 z 23.02.2000 r.

*

"Najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia rozpocznie się na już wykonanym fundamencie montowanie elelmentów zabytkowego młyna wodnego, przenoszonego do tomaszowskiego skansenu znad rzeki Luciąży. Rekonstrukcja młyna, wykonywana prze tomaszowski Zakład Robót Publicznych we wpółpracy ze Skansenem Wsi Kieleckiej w Tokarni, będzie możliwa dzięki środkom zarezerwowanym w tegorocznym budżecie Tomaszowa (kwota 50 tys. zł) oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (również 50 tys. zł). Być może odtworzenie bryły młyna wraz z jego urządzeniami uda się zakończyć naŚwięto Pilicy '2000, zaplanowane w dniach 16-18 czerwca. [...] Organizatorzy skansenu ze Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza [...] wiążą też duże nadzieje z zakwalifikowaniem projektu "Skansen Rzeki Pilicy" do tegorocznej, już VI edycji prestiżowego konkursu "Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości". Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów rozwoju społeczno-kulturalnego polskich "małych ojczyzn"."

Andrzej Kobalczyk "Wieści znad Pilicy. Tratwą do... Łodzi", "Tomaszowski Informator Tygodniowy" nr 7 z 18.02.2000 r.

*

"W opoczyńskiem na dzień dzisiejszy działa 16 gospodarstw agroturystycznych. [...] ... powołanie Opoczyńskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych [...] było bardzo trafną i potrzebną inicjatywą. [...] Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Opocznie, przy ul. Sobieskiego w Opocznie."

DORA "Agroturystyka", "Echo Powiatu Opoczyńskiego" nr 7 z 16.02.2000 r.

*

"Przystąpiliśmy także do opracowywanego przez urząd marszałkowski programu zagospodarowania doliny Pilicy dla potrzeb turystyki. Jest to inwestycja w przyszłość naszego powiatu"

Z rozmowy ze starostą powiatu Andrzejem Wiśniewskim, "Gazeta Białobrzeska" nr 120/ styczeń-luty 2000 r.

*

"KZG zajmuje się również odbiorem śmieci do indywidualnych mieszkańców wsi, szkół i innych instytucji. Z gromadzeniem odpadów na terenach wiejskich nie jest najlepiej. Wciąż jeszcze wielu gospodarzy wywozi je do lasu, na pola czy przydrożnych rowów.[...]
- W tym roku zakupimy około 300 pojemników dla indywidualnych odbiorców - powiedział kierownik Świercz. - To także zmobilizuje gospodarzy do odstawiania śmieci na wysypisko, a nie w inne miejsca.
Zarówno samorząd, jak i KZG dbają o ekologiczną edukację młodzieży. - Ściśle pod tym względem współpracujemy z naszymi szkołami - powiedział wójt Ryszard Myszkowski.[...]
Jak twierdzą zgodnie wójt Myszkowski i kierownik Świercz, świadomość ekologiczna mieszkańców gminy nie jest jeszcze odpowiednia, obaj panowie wierzą jednak, że za kilka lat, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, wszystkie śmieci będą segregowane i utylizowane."

/MiK/ "Radoszycka ekologia", "Przegląd Konecki" nr (15) z 26.01.2000 r.

*

"Gmina Wyśmierzyce położona w pięknej dolinie Pilicy nie może być składowiskiem śmieci zwożonych z Warszawy. Wnoszone opłaty za dzierżawę składowiska, choćby nawet znacznie powiększające budżet Gminy, nie przyczynią się do rozwiązania istniejącyh problemów mieszkańców, a rosnąca góra śmieci stworzy wiele nowych zagrożeń dla piękna przyrody i zdrowia ludzi. "Nie masz skarbu większego nad przyrodę ojczystą", tak ponad 200 lat temu pisał ksiądz Krzysztof Klug, wielki przyrodnik i pionier ochrony przyrody. Patrząc na piękną przyrodę w dolinie Pilicy w pobliżu Wyśmierzyc, nie można dopuścić do jej "upiększania" rosnącą górą śmieci."

Krzysztof Chmielewski "Eldorado czy bomba z opóźnionym zapłonem?", "Nasza Gazeta Wyśmierzycka" nr 2/styczeń 2000