Start Region Przyroda Kluby Prasa Poezja Galeria Linki
               
 
Językowe dylematy
 • Termin "Nadpilicze"

  Nadpilicze jako nazwa odnosząca się do obszaru obejmującego zlewnię Pilicy pojawia się już (z tego, co udało nam się udokumentować) m.in. w publikacjach historyka, etnografa i regionalisty prof. Bohdana Baranowskiego. Na przykład w "Początki i rozpowszechnienie uprawy ziemniaków na ziemiach środkowej Polski", w tomie 32 "Prace Wydziału 2 Nauk Historycznych i Społecznych" - Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1960, s.125. Prof. Baranowski pisze tam: "Zbierałem również informacje na terenie Nadpilicza, a mianowicie w pow. rawskim, piotrkowskim i opoczyńskim..."
  O występowaniu tej nazwy w innych publikacjach można zorientować się tutaj .

 • Przydatny słowniczek

  Pilica - rzeka, lewy dopływ Wisły
  pilicki - przymiotnik od Pilica (np. pilicki szlak kajakowy, pilickie mosty, pilickie przeprawy)
  nadpilicki - przymiotnik odnoszący się do terenu leżącego nad rzeką Pilicą (np. nadpilickie łąki, lasy, nadpilickie miasta, gminy)
  Nadpilicze - teren dorzecza, zlewni Pilicy (np. środkowe Nadpilicze)
  nadpiliczny - przymiotnik od Nadpilicze (np. nadpiliczne rzeki, nadpiliczne miasta, nadpiliczne gminy)

 • Co piszą inni?

  - Aleksandra Cieślikowa, prof., IJP PAN, Kraków
  http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=888
  - Maciej Malinowski, mistrz polskiej ortografii http://www.obcyjezykpolski.interia.pl/?md=archive&id=7

 •